Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Møre Smerteklinikk AS
Juridisk navn:  Møre Smerteklinikk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70055800
c/o Rune Heggedal Gamletunvegen 10 Holmen 7A Fax:
6102 Volda 6100 Volda
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Volda
Org.nr: 982528666
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 10/16/2000
Foretakstype: AS
Revisor: Hovden & Vatne Statsautoriserte Revisorar As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.32%
Resultat  
  
-3.39%
Egenkapital  
  
22.32%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.937.000 1.963.000 1.762.000 1.680.000 1.467.000
Resultat: 940.000 973.000 816.000 598.000 640.000
Egenkapital: 1.825.000 1.492.000 1.043.000 1.123.000 1.375.000
Regnskap for  Møre Smerteklinikk AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.937.000 1.963.000 1.762.000 1.680.000 1.467.000
Driftskostnader -999.000 -992.000 -947.000 -1.083.000 -830.000
Driftsresultat 938.000 971.000 814.000 597.000 637.000
Finansinntekter 3.000 2.000 1.000 1.000 3.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 3.000 2.000 1.000 1.000 3.000
Resultat før skatt 940.000 973.000 816.000 598.000 640.000
Skattekostnad -207.000 -224.000 -196.000 -150.000 -173.000
Årsresultat 733.000 749.000 620.000 448.000 467.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.365.000 1.252.000 1.289.000 1.303.000 1.336.000
Sum omløpsmidler 1.207.000 904.000 796.000 821.000 348.000
Sum eiendeler 2.572.000 2.156.000 2.085.000 2.124.000 1.684.000
Sum opptjent egenkapital 1.725.000 1.392.000 943.000 1.023.000 1.275.000
Sum egenkapital 1.825.000 1.492.000 1.043.000 1.123.000 1.375.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 746.000 664.000 1.042.000 1.001.000 309.000
Sum gjeld og egenkapital 2.571.000 2.156.000 2.085.000 2.124.000 1.684.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.937.000 1.963.000 1.762.000 1.680.000 1.467.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.937.000 1.963.000 1.762.000 1.680.000 1.467.000
Varekostnad -37.000 -69.000 -52.000 -54.000 -24.000
Lønninger -690.000 -666.000 -665.000 -656.000 -655.000
Avskrivning -49.000 -39.000 -36.000 -34.000 -34.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -223.000 -218.000 -194.000 -339.000 -117.000
Driftskostnader -999.000 -992.000 -947.000 -1.083.000 -830.000
Driftsresultat 938.000 971.000 814.000 597.000 637.000
Finansinntekter 3.000 2.000 1.000 1.000 3.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 3.000 2.000 1.000 1.000 3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -400.000 -300.000 -700.000 -700.000 0
Årsresultat 733.000 749.000 620.000 448.000 467.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 12.000 9.000 8.000 7.000 5.000
Fast eiendom 1.317.000 1.228.000 1.262.000 1.297.000 1.331.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 36.000 15.000 19.000 0 0
Sum varige driftsmidler 1.353.000 1.243.000 1.281.000 1.297.000 1.331.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.365.000 1.252.000 1.289.000 1.303.000 1.336.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 21.000 14.000
Andre fordringer 0 10.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.207.000 894.000 796.000 800.000 334.000
Sum omløpsmidler 1.207.000 904.000 796.000 821.000 348.000
Sum eiendeler 2.572.000 2.156.000 2.085.000 2.124.000 1.684.000
Sum opptjent egenkapital 1.725.000 1.392.000 943.000 1.023.000 1.275.000
Sum egenkapital 1.825.000 1.492.000 1.043.000 1.123.000 1.375.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 2.000 0 0 0
Betalbar skatt 209.000 226.000 197.000 151.000 175.000
Skyldig offentlige avgifter 77.000 74.000 76.000 86.000 76.000
Utbytte -400.000 -300.000 -700.000 -700.000 0
Annen kortsiktig gjeld 59.000 63.000 69.000 64.000 58.000
Sum kortsiktig gjeld 746.000 664.000 1.042.000 1.001.000 309.000
Sum gjeld og egenkapital 2.571.000 2.156.000 2.085.000 2.124.000 1.684.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 461.000 240.000 -246.000 -180.000 39.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.4 0.8 0.8 1.1
Likviditetsgrad 2 1.6 1.4 0.8 0.8 1.2
Soliditet 7 69.2 5 52.9 81.7
Resultatgrad 48.4 49.5 46.2 35.5 43.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.4 0.4 1 0.9 0.2
Total kapitalrentabilitet 36.6 45.1 39.1 28.2 38.0
Signatur
26.02.2016
STYRELEIAR ÅLEINE.
Prokurister
26.02.2016
PROKURA
HEGGEDAL MERETE VARTDAL
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex