Mørefisk AS
Juridisk navn:  Mørefisk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73921061
General Von Hovens Vei 1 General Von Hovens Vei 1 Fax:
7040 Trondheim 7040 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 984027907
Aksjekapital: 150.000 NOK
Etableringsdato: 10/18/2001
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økonomitjenesten.No As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-12.77%
Egenkapital  
  
-36.21%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -106.000 -94.000 -110.000 -104.000 -127.000
Egenkapital: -395.000 -290.000 61.000 155.000 244.000
Regnskap for  Mørefisk AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -21.000 -12.000 -25.000 -20.000 -36.000
Driftsresultat -21.000 -12.000 -25.000 -20.000 -36.000
Finansinntekter 4.000 0 0 0 2.000
Finanskostnader -88.000 -82.000 -85.000 -84.000 -93.000
Finans -84.000 -82.000 -85.000 -84.000 -91.000
Resultat før skatt -106.000 -94.000 -110.000 -104.000 -127.000
Skattekostnad 0 -257.000 15.000 16.000 16.000
Årsresultat -106.000 -351.000 -94.000 -88.000 -111.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.527.000 3.527.000 3.784.000 3.769.000 3.753.000
Sum omløpsmidler 86.000 95.000 99.000 57.000 34.000
Sum eiendeler 3.613.000 3.622.000 3.883.000 3.826.000 3.787.000
Sum opptjent egenkapital -545.000 -440.000 -89.000 5.000 94.000
Sum egenkapital -395.000 -290.000 61.000 155.000 244.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.008.000 3.912.000 3.821.000 3.671.000 3.543.000
Sum gjeld og egenkapital 3.613.000 3.622.000 3.882.000 3.826.000 3.787.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -21.000 -12.000 -25.000 -20.000 -36.000
Driftskostnader -21.000 -12.000 -25.000 -20.000 -36.000
Driftsresultat -21.000 -12.000 -25.000 -20.000 -36.000
Finansinntekter 4.000 0 0 0 2.000
Finanskostnader -88.000 -82.000 -85.000 -84.000 -93.000
Finans -84.000 -82.000 -85.000 -84.000 -91.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -106.000 -351.000 -94.000 -88.000 -111.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 257.000 241.000 225.000
Fast eiendom 3.527.000 3.527.000 3.527.000 3.527.000 3.527.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 3.527.000 3.527.000 3.527.000 3.527.000 3.527.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.527.000 3.527.000 3.784.000 3.769.000 3.753.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 86.000 95.000 99.000 57.000 34.000
Sum omløpsmidler 86.000 95.000 99.000 57.000 34.000
Sum eiendeler 3.613.000 3.622.000 3.883.000 3.826.000 3.787.000
Sum opptjent egenkapital -545.000 -440.000 -89.000 5.000 94.000
Sum egenkapital -395.000 -290.000 61.000 155.000 244.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.000 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.007.000 3.912.000 3.821.000 3.670.000 3.543.000
Sum kortsiktig gjeld 4.008.000 3.912.000 3.821.000 3.671.000 3.543.000
Sum gjeld og egenkapital 3.613.000 3.622.000 3.882.000 3.826.000 3.787.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -3.922.000 -3.817.000 -3.722.000 -3.614.000 -3.509.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0 0 0.0
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 0.1
Soliditet -10.9 - 1.6 4.1 6.4
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.2 -0.1 -0.3 -0.2 -0.4
Gjeldsgrad -10.1 -13.5 62.6 23.7 14.5
Total kapitalrentabilitet -0.5 -0.3 -0.6 -0.5 -0.9
Signatur
19.10.2015
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
19.10.2015
STYRETS LEDER ELLER ET STYREMEDLEM HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex