Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Mørner AS
Juridisk navn:  Mørner AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22492614
Postboks 2448 Kongsgardsvegen 96 Fax: 22493393
5179 Godvik 5177 Bjørøyhamn
Fylke: Kommune:
Vestland Øygarden
Org.nr: 929110226
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 2/12/1980
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
5.74%
Resultat  
  
-18.18%
Egenkapital  
  
-348.78%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.988.000 1.880.000 1.411.000 2.230.000 2.608.000
Resultat: -143.000 -121.000 -283.000 241.000 91.000
Egenkapital: -184.000 -41.000 80.000 363.000 122.000
Regnskap for  Mørner AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.988.000 1.880.000 1.411.000 2.230.000 2.608.000
Driftskostnader -2.109.000 -1.990.000 -1.677.000 -1.982.000 -2.508.000
Driftsresultat -122.000 -110.000 -267.000 247.000 100.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 2.000 3.000
Finanskostnader -21.000 -12.000 -17.000 -9.000 -12.000
Finans -21.000 -11.000 -16.000 -7.000 -9.000
Resultat før skatt -143.000 -121.000 -283.000 241.000 91.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -143.000 -121.000 -283.000 241.000 91.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 208.000 322.000 409.000 515.000 118.000
Sum omløpsmidler 351.000 266.000 146.000 334.000 368.000
Sum eiendeler 559.000 588.000 555.000 849.000 486.000
Sum opptjent egenkapital -684.000 -541.000 -420.000 -137.000 -378.000
Sum egenkapital -184.000 -41.000 80.000 363.000 122.000
Sum langsiktig gjeld 128.000 199.000 257.000 319.000 69.000
Sum kortsiktig gjeld 616.000 430.000 218.000 167.000 295.000
Sum gjeld og egenkapital 560.000 588.000 555.000 849.000 486.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.975.000 1.880.000 1.411.000 2.056.000 2.608.000
Andre inntekter 12.000 0 0 174.000 0
Driftsinntekter 1.988.000 1.880.000 1.411.000 2.230.000 2.608.000
Varekostnad -812.000 -667.000 -513.000 -843.000 -731.000
Lønninger -705.000 -743.000 -710.000 -582.000 -1.174.000
Avskrivning -113.000 -111.000 -106.000 -99.000 -94.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -479.000 -469.000 -348.000 -458.000 -509.000
Driftskostnader -2.109.000 -1.990.000 -1.677.000 -1.982.000 -2.508.000
Driftsresultat -122.000 -110.000 -267.000 247.000 100.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 2.000 3.000
Finanskostnader -21.000 -12.000 -17.000 -9.000 -12.000
Finans -21.000 -11.000 -16.000 -7.000 -9.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -143.000 -121.000 -283.000 241.000 91.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 208.000 322.000 409.000 515.000 118.000
Sum varige driftsmidler 208.000 322.000 409.000 515.000 118.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 208.000 322.000 409.000 515.000 118.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 294.000 213.000 124.000 166.000 193.000
Andre fordringer 30.000 10.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 27.000 43.000 22.000 168.000 175.000
Sum omløpsmidler 351.000 266.000 146.000 334.000 368.000
Sum eiendeler 559.000 588.000 555.000 849.000 486.000
Sum opptjent egenkapital -684.000 -541.000 -420.000 -137.000 -378.000
Sum egenkapital -184.000 -41.000 80.000 363.000 122.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 128.000 199.000 257.000 319.000 69.000
Leverandørgjeld 103.000 50.000 -4.000 3.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 135.000 112.000 99.000 94.000 163.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 377.000 268.000 123.000 69.000 132.000
Sum kortsiktig gjeld 616.000 430.000 218.000 167.000 295.000
Sum gjeld og egenkapital 560.000 588.000 555.000 849.000 486.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -265.000 -164.000 -72.000 167.000 73.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.6 0.7 2.0 1.2
Likviditetsgrad 2 0.6 0.6 0.7 2.1 1.3
Soliditet -32.9 14.4 42.8 25.1
Resultatgrad -6.1 -5.9 -18.9 11.1 3.8
Rentedekningsgrad -5.8 -9.2 -15.7 27.7 8.6
Gjeldsgrad -15.3 5.9 1.3 3.0
Total kapitalrentabilitet -21.8 -18.5 -47.9 29.3 21.2
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex