Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
M-fire As
Juridisk navn:  M-fire As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Kalnesbrekka 4 Kalnesbrekka 4 Fax:
1712 Grålum 1712 Grålum
Fylke: Kommune:
Østfold Sarpsborg
Org.nr: 819073902
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 4/5/2017 1
Foretakstype: AS
Revisor: John-edvard Haugesten As
Utvikling:
Omsetning  
  
907.83%
Resultat  
  
7101.08%
Egenkapital  
  
1818.1%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 7.337.000 728.000
Resultat: 12.952.000 -185.000
Egenkapital: 1.804.000 -105.000
Regnskap for  M-fire As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 7.337.000 728.000
Driftskostnader -7.103.000 -1.884.000
Driftsresultat 234.000 -1.155.000
Finansinntekter 12.719.000 972.000
Finanskostnader -1.000 -2.000
Finans 12.718.000 970.000
Resultat før skatt 12.952.000 -185.000
Skattekostnad -1.043.000 19.000
Årsresultat 11.909.000 -165.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 180.000 1.458.000
Sum omløpsmidler 16.244.000 29.337.000
Sum eiendeler 16.424.000 30.795.000
Sum opptjent egenkapital 1.734.000 -175.000
Sum egenkapital 1.804.000 -105.000
Sum langsiktig gjeld 4.017.000 4.264.000
Sum kortsiktig gjeld 10.604.000 26.636.000
Sum gjeld og egenkapital 16.425.000 30.795.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.644.000 162.000
Andre inntekter 694.000 565.000
Driftsinntekter 7.337.000 728.000
Varekostnad -17.000 -2.000
Lønninger -934.000 -1.387.000
Avskrivning -78.000 -165.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -530.000 -330.000
Driftskostnader -7.103.000 -1.884.000
Driftsresultat 234.000 -1.155.000
Finansinntekter 12.719.000 972.000
Finanskostnader -1.000 -2.000
Finans 12.718.000 970.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte -10.000.000 0
Årsresultat 11.909.000 -165.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 1.043.000
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 100.000
Sum varige driftsmidler 0 100.000
Sum finansielle anleggsmidler 180.000 315.000
Sum anleggsmidler 180.000 1.458.000
Varebeholdning 7.147.000 12.651.000
Kundefordringer 49.000 290.000
Andre fordringer 744.000 1.395.000
Sum investeringer 759.000 786.000
Kasse, bank 7.545.000 13.517.000
Sum omløpsmidler 16.244.000 29.337.000
Sum eiendeler 16.424.000 30.795.000
Sum opptjent egenkapital 1.734.000 -175.000
Sum egenkapital 1.804.000 -105.000
Sum avsetninger til forpliktelser 4.017.000 4.264.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 24.964.000
Sum langsiktig gjeld 4.017.000 4.264.000
Leverandørgjeld 1.000 91.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 123.000 17.000
Utbytte -10.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 480.000 1.564.000
Sum kortsiktig gjeld 10.604.000 26.636.000
Sum gjeld og egenkapital 16.425.000 30.795.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.640.000 2.701.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.1
Likviditetsgrad 2 0.9 0.6
Soliditet 1 -0.3
Resultatgrad 3.2 -158.7
Rentedekningsgrad 2 -577.5
Gjeldsgrad 8.1 -294.3
Total kapitalrentabilitet 78.9 -0.6
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex