M H Med AS
Juridisk navn:  M H Med AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95871727
Smedgarden 11 Smedgarden 11 Fax:
6016 Ålesund 6016 Ålesund
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ålesund
Org.nr: 992495464
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 3/31/2008
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-103%
Egenkapital  
  
-1.07%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 1.754.000 2.312.000 2.233.000 2.309.000
Resultat: -15.000 500.000 351.000 362.000 497.000
Egenkapital: 1.106.000 1.118.000 733.000 619.000 612.000
Regnskap for  M H Med AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 1.754.000 2.312.000 2.233.000 2.309.000
Driftskostnader -15.000 -1.255.000 -1.961.000 -1.866.000 -1.806.000
Driftsresultat -16.000 500.000 352.000 367.000 502.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 0 0
Finanskostnader 0 0 -2.000 -6.000 -6.000
Finans 1.000 1.000 -1.000 -6.000 -6.000
Resultat før skatt -15.000 500.000 351.000 362.000 497.000
Skattekostnad 3.000 -115.000 -85.000 -94.000 -139.000
Årsresultat -12.000 385.000 266.000 267.000 358.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 175.000 168.000 154.000
Sum omløpsmidler 1.203.000 1.289.000 950.000 1.034.000 1.158.000
Sum eiendeler 1.203.000 1.289.000 1.125.000 1.202.000 1.312.000
Sum opptjent egenkapital 1.006.000 1.018.000 633.000 519.000 512.000
Sum egenkapital 1.106.000 1.118.000 733.000 619.000 612.000
Sum langsiktig gjeld 96.000 99.000 19.000 94.000 169.000
Sum kortsiktig gjeld 1.000 71.000 374.000 488.000 532.000
Sum gjeld og egenkapital 1.203.000 1.288.000 1.126.000 1.201.000 1.313.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 908.000 2.312.000 2.233.000 2.309.000
Andre inntekter 0 846.000 0 0 0
Driftsinntekter 0 1.754.000 2.312.000 2.233.000 2.309.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 11.000 -682.000 -868.000 -757.000 -698.000
Avskrivning 0 -6.000 -6.000 -4.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -26.000 -567.000 -1.087.000 -1.105.000 -1.108.000
Driftskostnader -15.000 -1.255.000 -1.961.000 -1.866.000 -1.806.000
Driftsresultat -16.000 500.000 352.000 367.000 502.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 0 0
Finanskostnader 0 0 -2.000 -6.000 -6.000
Finans 1.000 1.000 -1.000 -6.000 -6.000
Konsernbidrag 0 0 -152.000 -260.000 -292.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -12.000 385.000 266.000 267.000 358.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 16.000 22.000 29.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 34.000 21.000 0
Sum varige driftsmidler 0 0 34.000 21.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 125.000 125.000 125.000
Sum anleggsmidler 0 0 175.000 168.000 154.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 167.000 143.000 150.000 248.000 182.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 959.000 1.069.000 700.000 509.000 299.000
Sum omløpsmidler 1.203.000 1.289.000 950.000 1.034.000 1.158.000
Sum eiendeler 1.203.000 1.289.000 1.125.000 1.202.000 1.312.000
Sum opptjent egenkapital 1.006.000 1.018.000 633.000 519.000 512.000
Sum egenkapital 1.106.000 1.118.000 733.000 619.000 612.000
Sum avsetninger til forpliktelser 96.000 99.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 200.000 347.000 400.000
Sum langsiktig gjeld 96.000 99.000 19.000 94.000 169.000
Leverandørgjeld 1.000 0 0 26.000 2.000
Betalbar skatt 0 0 31.000 0 21.000
Skyldig offentlige avgifter 0 13.000 66.000 51.000 49.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 58.000 76.000 65.000 60.000
Sum kortsiktig gjeld 1.000 71.000 374.000 488.000 532.000
Sum gjeld og egenkapital 1.203.000 1.288.000 1.126.000 1.201.000 1.313.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.202.000 1.218.000 576.000 546.000 626.000
Likviditetsgrad 1 1 18.2 2.5 2.1 2.2
Likviditetsgrad 2 1 18.2 2.5 2.1 2.2
Soliditet 91.9 86.8 65.1 51.5 46.6
Resultatgrad 28.5 15.2 16.4 21.7
Rentedekningsgrad 1 61.2 83.7
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.5 0.9 1.1
Total kapitalrentabilitet -1.2 38.9 31.3 30.6 38.2
Signatur
05.12.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex