Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
M Madsen Holding As
Juridisk navn:  M Madsen Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Bjarne Skaus Vei 10 Bjarne Skaus Vei 10 Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 912514064
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 8/16/2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Christiania Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-1218.75%
Egenkapital  
  
-297.18%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -211.000 -16.000 -27.000 -28.000 -12.000
Egenkapital: -282.000 -71.000 -55.000 -28.000 0
Regnskap for  M Madsen Holding As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -30.000 -16.000 -27.000 -28.000 -12.000
Driftsresultat -30.000 -16.000 -27.000 -28.000 -12.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -181.000 0 0 0 0
Finans -181.000 0 0 0 0
Resultat før skatt -211.000 -16.000 -27.000 -28.000 -12.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -211.000 -16.000 -27.000 -28.000 -12.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 388.000 388.000 388.000 318.000
Sum omløpsmidler 1.000 0 44.000 72.000 8.000
Sum eiendeler 1.000 388.000 432.000 460.000 326.000
Sum opptjent egenkapital -312.000 -101.000 -85.000 -58.000 -30.000
Sum egenkapital -282.000 -71.000 -55.000 -28.000 0
Sum langsiktig gjeld 283.000 461.000 488.000 488.000 325.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 1.000 390.000 433.000 460.000 325.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -30.000 -16.000 -27.000 -28.000 -12.000
Driftskostnader -30.000 -16.000 -27.000 -28.000 -12.000
Driftsresultat -30.000 -16.000 -27.000 -28.000 -12.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -181.000 0 0 0 0
Finans -181.000 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -211.000 -16.000 -27.000 -28.000 -12.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 388.000 388.000 388.000 318.000
Sum anleggsmidler 0 388.000 388.000 388.000 318.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.000 0 44.000 72.000 8.000
Sum omløpsmidler 1.000 0 44.000 72.000 8.000
Sum eiendeler 1.000 388.000 432.000 460.000 326.000
Sum opptjent egenkapital -312.000 -101.000 -85.000 -58.000 -30.000
Sum egenkapital -282.000 -71.000 -55.000 -28.000 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 283.000 461.000 488.000 488.000 325.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 1.000 390.000 433.000 460.000 325.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.000 0 44.000 72.000 8.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 0.0
Soliditet -18.2 -12.7 -6.1 0.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.2
Gjeldsgrad -6.5 -8.9 -17.4
Total kapitalrentabilitet -4.1 -6.2 -6.1 -3.7
Signatur
20.03.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
20.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex