Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
M&k Prosjekt As
Juridisk navn:  M&k Prosjekt As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Steinveien 4 Jegeråsen 10 Fax:
3472 Bødalen 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 918497781
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 11/10/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Easy Accounting As
Hovedpunkter i regnskapet
2017
Omsetning: 0
Resultat: -2.000
Egenkapital: 23.000
Regnskap for  M&k Prosjekt As
Resultat 2017
Driftsinntekter 0
Driftskostnader -2.000
Driftsresultat -2.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -2.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -2.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 15.000
Sum eiendeler 15.000
Sum opptjent egenkapital -2.000
Sum egenkapital 23.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld -8.000
Sum gjeld og egenkapital 14.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -2.000
Driftskostnader -2.000
Driftsresultat -2.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -2.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 15.000
Sum omløpsmidler 15.000
Sum eiendeler 15.000
Sum opptjent egenkapital -2.000
Sum egenkapital 23.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld -8.000
Sum kortsiktig gjeld -8.000
Sum gjeld og egenkapital 14.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 23.000
Likviditetsgrad 1 -1.9
Likviditetsgrad 2 -1.9
Soliditet 153.3
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -0.3
Total kapitalrentabilitet -13.3
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex