Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
M&k Prosjekt As
Juridisk navn:  M&k Prosjekt As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Steinveien 4 Jegeråsen 10 Fax:
3472 Bødalen 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 918497781
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 11/10/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Easy Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-150%
Egenkapital  
  
-21.74%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 0 0
Resultat: -5.000 -2.000
Egenkapital: 18.000 23.000
Regnskap for  M&k Prosjekt As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 0 0
Driftskostnader -5.000 -2.000
Driftsresultat -5.000 -2.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt -5.000 -2.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -5.000 -2.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 11.000 15.000
Sum eiendeler 11.000 15.000
Sum opptjent egenkapital -6.000 -2.000
Sum egenkapital 18.000 23.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld -7.000 -8.000
Sum gjeld og egenkapital 11.000 14.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 0 0
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -5.000 -2.000
Driftskostnader -5.000 -2.000
Driftsresultat -5.000 -2.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -5.000 -2.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 11.000 15.000
Sum omløpsmidler 11.000 15.000
Sum eiendeler 11.000 15.000
Sum opptjent egenkapital -6.000 -2.000
Sum egenkapital 18.000 23.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld -8.000 -8.000
Sum kortsiktig gjeld -7.000 -8.000
Sum gjeld og egenkapital 11.000 14.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 18.000 23.000
Likviditetsgrad 1 -1.6 -1.9
Likviditetsgrad 2 -1.6 -1.9
Soliditet 163.6 153.3
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -0.4 -0.3
Total kapitalrentabilitet -45.5 -13.3
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex