Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Macademics Media AS
Juridisk navn:  Macademics Media AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90587277
Hammarstoppen 17 Hammarstoppen 17 Fax:
2008 Fjerdingby 2008 Fjerdingby
Fylke: Kommune:
Viken Rælingen
Org.nr: 992032324
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 11/12/2007
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: View Ledger As
Utvikling:
Omsetning  
  
44.96%
Resultat  
  
155.81%
Egenkapital  
  
6.98%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 777.000 536.000 504.000 814.000 729.000
Resultat: 24.000 -43.000 14.000 142.000 -31.000
Egenkapital: 368.000 344.000 387.000 373.000 231.000
Regnskap for  Macademics Media AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 777.000 536.000 504.000 814.000 729.000
Driftskostnader -753.000 -580.000 -494.000 -676.000 -766.000
Driftsresultat 23.000 -44.000 12.000 138.000 -37.000
Finansinntekter 1.000 1.000 2.000 5.000 6.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 1.000 2.000 5.000 6.000
Resultat før skatt 24.000 -43.000 14.000 142.000 -31.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 24.000 -43.000 14.000 142.000 -31.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.000 1.000 2.000 11.000 0
Sum omløpsmidler 726.000 518.000 613.000 696.000 473.000
Sum eiendeler 730.000 519.000 615.000 707.000 473.000
Sum opptjent egenkapital 268.000 244.000 287.000 273.000 131.000
Sum egenkapital 368.000 344.000 387.000 373.000 231.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 362.000 176.000 228.000 333.000 242.000
Sum gjeld og egenkapital 730.000 520.000 615.000 706.000 473.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 777.000 536.000 504.000 814.000 729.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 777.000 536.000 504.000 814.000 729.000
Varekostnad -14.000 -1.000 -1.000 9.000 -7.000
Lønninger -628.000 -490.000 -401.000 -596.000 -606.000
Avskrivning 0 0 -11.000 -5.000 -12.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -111.000 -89.000 -81.000 -84.000 -141.000
Driftskostnader -753.000 -580.000 -494.000 -676.000 -766.000
Driftsresultat 23.000 -44.000 12.000 138.000 -37.000
Finansinntekter 1.000 1.000 2.000 5.000 6.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 1.000 2.000 5.000 6.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 24.000 -43.000 14.000 142.000 -31.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 11.000 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 11.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 4.000 1.000 2.000 0 0
Sum anleggsmidler 4.000 1.000 2.000 11.000 0
Varebeholdning 75.000 89.000 90.000 91.000 42.000
Kundefordringer 50.000 15.000 54.000 5.000 6.000
Andre fordringer 2.000 1.000 0 12.000 1.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 599.000 413.000 468.000 589.000 424.000
Sum omløpsmidler 726.000 518.000 613.000 696.000 473.000
Sum eiendeler 730.000 519.000 615.000 707.000 473.000
Sum opptjent egenkapital 268.000 244.000 287.000 273.000 131.000
Sum egenkapital 368.000 344.000 387.000 373.000 231.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 2.000 1.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 306.000 140.000 156.000 285.000 195.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 56.000 36.000 73.000 46.000 46.000
Sum kortsiktig gjeld 362.000 176.000 228.000 333.000 242.000
Sum gjeld og egenkapital 730.000 520.000 615.000 706.000 473.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 364.000 342.000 385.000 363.000 231.000
Likviditetsgrad 1 2 2.9 2.7 2.1 2.0
Likviditetsgrad 2 1.8 2.4 2.3 1.8 1.8
Soliditet 50.4 66.2 62.9 52.8 48.8
Resultatgrad 3 -8.2 2.4 1 -5.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1 0.5 0.6 0.9 1.0
Total kapitalrentabilitet 3.3 -8.3 2.3 20.3 -6.6
Signatur
12.08.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex