Madlamark Utbyggingsselskap As
Juridisk navn:  Madlamark Utbyggingsselskap As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 829 Sentrum 6. etasje Lars Hertervigs gate 5 Fax:
4004 Stavanger 4005 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 918371532
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/2/2017 1
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Jansson & Larsen Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.46%
Resultat  
  
-11.85%
Egenkapital  
  
-30.97%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017
Omsetning: 628.000 607.000 600.000
Resultat: -689.000 -616.000 -566.000
Egenkapital: 1.197.000 1.734.000 2.221.000
Regnskap for  Madlamark Utbyggingsselskap As
Resultat 2019 2018 2017
Driftsinntekter 628.000 607.000 600.000
Driftskostnader -699.000 -715.000 -640.000
Driftsresultat -71.000 -109.000 -40.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -617.000 -508.000 -526.000
Finans -617.000 -508.000 -526.000
Resultat før skatt -689.000 -616.000 -566.000
Skattekostnad 151.000 130.000 133.000
Årsresultat -537.000 -486.000 -434.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 17.598.000 16.807.000 16.168.000
Sum omløpsmidler 174.000 31.000 2.775.000
Sum eiendeler 17.772.000 16.838.000 18.943.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0
Sum egenkapital 1.197.000 1.734.000 2.221.000
Sum langsiktig gjeld 14.000.000 14.000.000 14.000.000
Sum kortsiktig gjeld 2.575.000 1.104.000 2.722.000
Sum gjeld og egenkapital 17.772.000 16.838.000 18.943.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 628.000 0 600.000
Andre inntekter 0 607.000 0
Driftsinntekter 628.000 607.000 600.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -600.000 -600.000 -600.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -99.000 -115.000 -40.000
Driftskostnader -699.000 -715.000 -640.000
Driftsresultat -71.000 -109.000 -40.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -617.000 -508.000 -526.000
Finans -617.000 -508.000 -526.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -537.000 -486.000 -434.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 414.000 262.000 133.000
Fast eiendom 17.184.000 16.545.000 16.035.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 17.184.000 16.545.000 16.035.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 17.598.000 16.807.000 16.168.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 40.000 5.000 0
Andre fordringer 0 0 1.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 134.000 25.000 220.000
Sum omløpsmidler 174.000 31.000 2.775.000
Sum eiendeler 17.772.000 16.838.000 18.943.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0
Sum egenkapital 1.197.000 1.734.000 2.221.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 2.305.000 857.000 2.554.000
Sum langsiktig gjeld 14.000.000 14.000.000 14.000.000
Leverandørgjeld 127.000 158.000 86.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 37.000 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 107.000 89.000 82.000
Sum kortsiktig gjeld 2.575.000 1.104.000 2.722.000
Sum gjeld og egenkapital 17.772.000 16.838.000 18.943.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.401.000 -1.073.000 53.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0 1
Likviditetsgrad 2 0.1 0 1
Soliditet 6.7 10.3 11.7
Resultatgrad -11.3 -6.7
Rentedekningsgrad -0.1 -0.2 -0.1
Gjeldsgrad 13.8 8.7 7.5
Total kapitalrentabilitet -0.4 -0.6 -0.2
Signatur
17.01.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
17.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex