Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
 
Maersk Drilling Norge AS
Juridisk navn:  Maersk Drilling Norge AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52017000
Postboks 134 Forus Moseidveien 19 Fax: 51690505
4065 Stavanger 4033 Stavanger
Fylke: Kommune: Hjemmeside
Rogaland Stavanger
Org.nr: 952603957
Aksjekapital: 7.500.000 NOK
Antall ansatte: 941
Etableringsdato: 7/28/1989
Foretakstype: AS
Tidligere navn: maersk contractors norge as
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
13.69%
Resultat  
  
-12.79%
Egenkapital  
  
14.94%
Hovedpunkter i regnskapet
2012 2011 2010 2009 2008
Omsetning: 128.904.000 113.383.000 300.307.000 522.851.000 521.910.000
Resultat: 17.700.000 20.295.000 42.112.000 40.547.000 54.004.000
Egenkapital: 87.666.000 76.273.000 63.387.000 101.537.000 70.025.000
Regnskap for  Maersk Drilling Norge AS
Resultat 2012 2011 2010 2009 2008
Driftsinntekter 128.904.000 113.383.000 300.307.000 522.851.000 521.910.000
Driftskostnader -111.709.000 -102.702.000 -260.351.000 -481.322.000 -471.546.000
Driftsresultat 17.196.000 10.681.000 39.955.000 41.529.000 50.364.000
Finansinntekter 2.169.000 11.090.000 2.400.000 1.716.000 9.246.000
Finanskostnader -1.666.000 -1.475.000 -243.000 -2.699.000 -5.607.000
Finans 503.000 9.615.000 2.157.000 -983.000 3.639.000
Resultat før skatt 17.700.000 20.295.000 42.112.000 40.547.000 54.004.000
Skattekostnad -5.069.000 -6.094.000 -11.734.000 -11.349.000 -15.349.000
Årsresultat 12.631.000 14.202.000 30.377.000 29.197.000 38.654.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 51.323.000 37.597.000 36.455.000 36.846.000 42.719.000
Sum omløpsmidler 304.689.000 218.260.000 214.672.000 225.027.000 315.028.000
Sum eiendeler 356.012.000 255.857.000 251.127.000 261.873.000 357.747.000
Sum opptjent egenkapital 80.166.000 68.773.000 55.887.000 8.267.000 62.525.000
Sum egenkapital 87.666.000 76.273.000 63.387.000 101.537.000 70.025.000
Sum langsiktig gjeld 67.614.000 27.238.000 11.833.000 10.031.000 21.077.000
Sum kortsiktig gjeld 200.733.000 152.347.000 175.907.000 150.305.000 266.644.000
Sum gjeld og egenkapital 356.013.000 255.858.000 251.127.000 261.874.000 357.746.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 500.000 34.646.000 34.968.000 521.817.000
Andre inntekter 128.904.000 112.883.000 265.661.000 487.884.000 93.000
Driftsinntekter 128.904.000 113.383.000 300.307.000 522.851.000 521.910.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -77.488.000 -62.828.000 -129.997.000 -225.900.000 -232.000.000
Avskrivning -1.794.000 -1.736.000 -1.576.000 -1.960.000 -2.148.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -32.427.000 -38.138.000 -128.778.000 -253.462.000 -237.398.000
Driftskostnader -111.709.000 -102.702.000 -260.351.000 -481.322.000 -471.546.000
Driftsresultat 17.196.000 10.681.000 39.955.000 41.529.000 50.364.000
Finansinntekter 2.169.000 11.090.000 2.400.000 1.716.000 9.246.000
Finanskostnader -1.666.000 -1.475.000 -243.000 -2.699.000 -5.607.000
Finans 503.000 9.615.000 2.157.000 -983.000 3.639.000
Konsernbidrag -1.238.000 -1.316.000 -1.362.000 -5.952.000 -317.000
Utbytte 0 0 -58.900.000 0 -100.000.000
Årsresultat 12.631.000 14.202.000 30.377.000 29.197.000 38.654.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 16.727.000 5.567.000 2.937.000 2.564.000 5.710.000
Fast eiendom 28.108.000 28.553.000 29.708.000 30.175.000 30.641.000
Maskiner anlegg 6.488.000 3.477.000 0 4.108.000 0
Driftsløsøre 0 0 3.810.000 0 6.368.000
Sum varige driftsmidler 34.597.000 32.030.000 33.518.000 34.282.000 37.009.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 51.323.000 37.597.000 36.455.000 36.846.000 42.719.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 215.614.000 153.453.000 105.397.000 154.248.000 172.844.000
Andre fordringer 3.702.000 1.804.000 2.649.000 10.773.000 16.683.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 85.373.000 63.003.000 106.626.000 60.005.000 125.500.000
Sum omløpsmidler 304.689.000 218.260.000 214.672.000 225.027.000 315.028.000
Sum eiendeler 356.012.000 255.857.000 251.127.000 261.873.000 357.747.000
Sum opptjent egenkapital 80.166.000 68.773.000 55.887.000 8.267.000 62.525.000
Sum egenkapital 87.666.000 76.273.000 63.387.000 101.537.000 70.025.000
Sum avsetninger til forpliktelser 67.614.000 27.238.000 11.833.000 10.031.000 21.077.000
Gjeld til kredittinstitutt 1.719.000 1.827.000 0 0 440.000
Sum langsiktig gjeld 67.614.000 27.238.000 11.833.000 10.031.000 21.077.000
Leverandørgjeld 83.504.000 48.723.000 32.436.000 22.567.000 23.170.000
Betalbar skatt 15.747.000 8.003.000 11.579.000 5.888.000 23.950.000
Skyldig offentlige avgifter 68.433.000 56.150.000 48.076.000 85.159.000 79.081.000
Utbytte 0 0 -58.900.000 0 -100.000.000
Annen kortsiktig gjeld 31.330.000 37.644.000 23.026.000 36.692.000 40.003.000
Sum kortsiktig gjeld 200.733.000 152.347.000 175.907.000 150.305.000 266.644.000
Sum gjeld og egenkapital 356.013.000 255.858.000 251.127.000 261.874.000 357.746.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 103.956.000 65.913.000 38.765.000 74.722.000 48.384.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.4 1.2 1.5 1.2
Likviditetsgrad 2 1.6 1.5 1.3 1.5 1.2
Soliditet 24.6 29.8 25.2 38.8 19.6
Resultatgrad 13.3 9.4 13.3 7.9 9.6
Rentedekningsgrad 11.6 14.8 174.3 16.0 10.6
Gjeldsgrad 3.1 2.4 3.0 1.6 4.1
Total kapitalrentabilitet 5.4 8.5 16.9 16.5 16.7
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Auditor Notes for 2011
Normal beretning
Auditor Notes for 2010
Normal beretning
Send e-post Lukk
Maersk Drilling Norge AS
Maersk Drilling provides high-efficiency drilling services to oil companies around the world.
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex