Maersk Drilling Norge AS
Juridisk navn:  Maersk Drilling Norge AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52017000
Postboks 134 Forus Moseidveien 19 Fax: 51690505
4065 Stavanger 4033 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 952603957
Aksjekapital: 7.500.000 NOK
Antall ansatte: 741
Etableringsdato: 28.07.1989
Foretakstype: AS
Tidligere navn: maersk contractors norge as
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-29,55%
Resultat  
  
-63,15%
Egenkapital  
  
15,35%
Hovedpunkter i regnskapet
2016 2015 2014 2013 2012
Omsetning: 151.472.000 215.017.000 185.152.000 157.253.000 128.904.000
Resultat: 13.206.000 35.841.000 26.113.000 27.441.000 17.700.000
Egenkapital: 72.992.000 63.276.000 125.748.000 106.749.000 87.666.000
Regnskap for  Maersk Drilling Norge AS
Resultat 2016 2015 2014 2013 2012
Driftsinntekter 151.472.000 215.017.000 185.152.000 157.253.000 128.904.000
Driftskostnader -143.112.000 -183.648.000 -172.013.000 -132.611.000 -111.709.000
Driftsresultat 8.359.000 31.368.000 13.139.000 24.642.000 17.196.000
Finansinntekter 4.980.000 4.937.000 21.443.000 3.355.000 2.169.000
Finanskostnader -134.000 -463.000 -8.469.000 -556.000 -1.666.000
Finans 4.846.000 4.474.000 12.974.000 2.799.000 503.000
Resultat før skatt 13.206.000 35.841.000 26.113.000 27.441.000 17.700.000
Skattekostnad -3.491.000 -10.313.000 -7.114.000 -8.358.000 -5.069.000
Årsresultat 9.715.000 25.528.000 18.999.000 19.083.000 12.631.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.402.000 18.173.000 31.325.000 24.020.000 51.323.000
Sum omløpsmidler 174.351.000 293.878.000 386.743.000 307.292.000 304.689.000
Sum eiendeler 183.753.000 312.051.000 418.068.000 331.312.000 356.012.000
Sum opptjent egenkapital 65.492.000 55.776.000 118.248.000 0 80.166.000
Sum egenkapital 72.992.000 63.276.000 125.748.000 106.749.000 87.666.000
Sum langsiktig gjeld 4.701.000 30.063.000 80.604.000 71.359.000 67.614.000
Sum kortsiktig gjeld 106.060.000 218.712.000 211.716.000 153.204.000 200.733.000
Sum gjeld og egenkapital 183.753.000 312.051.000 418.068.000 331.312.000 356.013.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 151.472.000 215.017.000 185.152.000 157.253.000 128.904.000
Driftsinntekter 151.472.000 215.017.000 185.152.000 157.253.000 128.904.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -110.183.000 -138.778.000 -128.992.000 -94.609.000 -77.488.000
Avskrivning -2.495.000 -2.922.000 -2.620.000 -2.015.000 -1.794.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -30.434.000 -41.948.000 -40.401.000 -35.987.000 -32.427.000
Driftskostnader -143.112.000 -183.648.000 -172.013.000 -132.611.000 -111.709.000
Driftsresultat 8.359.000 31.368.000 13.139.000 24.642.000 17.196.000
Finansinntekter 4.980.000 4.937.000 21.443.000 3.355.000 2.169.000
Finanskostnader -134.000 -463.000 -8.469.000 -556.000 -1.666.000
Finans 4.846.000 4.474.000 12.974.000 2.799.000 503.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 -1.238.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 9.715.000 25.528.000 18.999.000 19.083.000 12.631.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 4.061.000 7.552.000 17.865.000 15.101.000 16.727.000
Fast eiendom 0 0 0 0 28.108.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 6.488.000
Driftsløsøre 5.341.000 10.621.000 13.460.000 8.919.000 0
Sum varige driftsmidler 5.341.000 10.621.000 13.460.000 8.919.000 34.597.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 9.402.000 18.173.000 31.325.000 24.020.000 51.323.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 58.455.000 121.296.000 266.236.000 182.068.000 215.614.000
Andre fordringer 24.657.000 7.960.000 4.352.000 2.650.000 3.702.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 41.032.000 53.403.000 58.690.000 45.586.000 85.373.000
Sum omløpsmidler 174.351.000 293.878.000 386.743.000 307.292.000 304.689.000
Sum eiendeler 183.753.000 312.051.000 418.068.000 331.312.000 356.012.000
Sum opptjent egenkapital 65.492.000 55.776.000 118.248.000 0 80.166.000
Sum egenkapital 72.992.000 63.276.000 125.748.000 106.749.000 87.666.000
Sum avsetninger til forpliktelser 4.701.000 30.063.000 80.604.000 71.359.000 67.614.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 1.719.000
Sum langsiktig gjeld 4.701.000 30.063.000 80.604.000 71.359.000 67.614.000
Leverandørgjeld 5.776.000 256.000 64.680.000 36.848.000 83.504.000
Betalbar skatt 0 0 9.878.000 6.732.000 15.747.000
Skyldig offentlige avgifter 58.771.000 86.302.000 93.019.000 73.299.000 68.433.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 41.513.000 44.153.000 44.139.000 36.326.000 31.330.000
Sum kortsiktig gjeld 106.060.000 218.712.000 211.716.000 153.204.000 200.733.000
Sum gjeld og egenkapital 183.753.000 312.051.000 418.068.000 331.312.000 356.013.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 68.291.000 75.166.000 175.027.000 154.088.000 103.956.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.3 1.8 2.0 1.5
Likviditetsgrad 2 1.6 1.4 1.9 2.1 1.6
Soliditet 39.7 20.3 30.1 32.2 24.6
Resultatgrad 5.5 14.6 7.1 15.7 13.3
Rentedekningsgrad 62.4 78.4 4.1 50.4 11.6
Gjeldsgrad 1.5 3.9 2.3 2.1 3.1
Total kapitalrentabilitet 7.3 11.6 8.3 8.5 5.4
Signatur
29.08.2017
DAGLIG LEDER ELLER STYRETS LEDER SAMMEN MED ETT STYREMEDLEM.
Prokurister
29.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Auditor Notes for 2014
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex