Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Maersk Drilling Norge AS
Juridisk navn:  Maersk Drilling Norge AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52017000
Postboks 134 Forus Moseidveien 19 Fax: 51690505
4065 Stavanger 4033 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 952603957
Aksjekapital: 7.500.000 NOK
Antall ansatte: 743
Etableringsdato: 28.07.1989
Foretakstype: AS
Tidligere navn: maersk contractors norge as
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
16,13%
Resultat  
  
37,25%
Egenkapital  
  
-49,68%
Hovedpunkter i regnskapet
2015 2014 2013 2012 2011
Omsetning: 215.017.000 185.152.000 157.253.000 128.904.000 113.383.000
Resultat: 35.841.000 26.113.000 27.441.000 17.700.000 20.295.000
Egenkapital: 63.276.000 125.748.000 106.749.000 87.666.000 76.273.000
Regnskap for  Maersk Drilling Norge AS
Resultat 2015 2014 2013 2012 2011
Driftsinntekter 215.017.000 185.152.000 157.253.000 128.904.000 113.383.000
Driftskostnader -183.648.000 -172.013.000 -132.611.000 -111.709.000 -102.702.000
Driftsresultat 31.368.000 13.139.000 24.642.000 17.196.000 10.681.000
Finansinntekter 4.937.000 21.443.000 3.355.000 2.169.000 11.090.000
Finanskostnader -463.000 -8.469.000 -556.000 -1.666.000 -1.475.000
Finans 4.474.000 12.974.000 2.799.000 503.000 9.615.000
Resultat før skatt 35.841.000 26.113.000 27.441.000 17.700.000 20.295.000
Skattekostnad -10.313.000 -7.114.000 -8.358.000 -5.069.000 -6.094.000
Årsresultat 25.528.000 18.999.000 19.083.000 12.631.000 14.202.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 18.173.000 31.325.000 24.020.000 51.323.000 37.597.000
Sum omløpsmidler 293.878.000 386.743.000 307.292.000 304.689.000 218.260.000
Sum eiendeler 312.051.000 418.068.000 331.312.000 356.012.000 255.857.000
Sum opptjent egenkapital 55.776.000 118.248.000 0 80.166.000 68.773.000
Sum egenkapital 63.276.000 125.748.000 106.749.000 87.666.000 76.273.000
Sum langsiktig gjeld 30.063.000 80.604.000 71.359.000 67.614.000 27.238.000
Sum kortsiktig gjeld 218.712.000 211.716.000 153.204.000 200.733.000 152.347.000
Sum gjeld og egenkapital 312.051.000 418.068.000 331.312.000 356.013.000 255.858.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 500.000
Andre inntekter 215.017.000 185.152.000 157.253.000 128.904.000 112.883.000
Driftsinntekter 215.017.000 185.152.000 157.253.000 128.904.000 113.383.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -138.778.000 -128.992.000 -94.609.000 -77.488.000 -62.828.000
Avskrivning -2.922.000 -2.620.000 -2.015.000 -1.794.000 -1.736.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -41.948.000 -40.401.000 -35.987.000 -32.427.000 -38.138.000
Driftskostnader -183.648.000 -172.013.000 -132.611.000 -111.709.000 -102.702.000
Driftsresultat 31.368.000 13.139.000 24.642.000 17.196.000 10.681.000
Finansinntekter 4.937.000 21.443.000 3.355.000 2.169.000 11.090.000
Finanskostnader -463.000 -8.469.000 -556.000 -1.666.000 -1.475.000
Finans 4.474.000 12.974.000 2.799.000 503.000 9.615.000
Konsernbidrag 0 0 0 -1.238.000 -1.316.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 25.528.000 18.999.000 19.083.000 12.631.000 14.202.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 7.552.000 17.865.000 15.101.000 16.727.000 5.567.000
Fast eiendom 0 0 0 28.108.000 28.553.000
Maskiner anlegg 0 0 0 6.488.000 3.477.000
Driftsløsøre 10.621.000 13.460.000 8.919.000 0 0
Sum varige driftsmidler 10.621.000 13.460.000 8.919.000 34.597.000 32.030.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 18.173.000 31.325.000 24.020.000 51.323.000 37.597.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 121.296.000 266.236.000 182.068.000 215.614.000 153.453.000
Andre fordringer 7.960.000 4.352.000 2.650.000 3.702.000 1.804.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 53.403.000 58.690.000 45.586.000 85.373.000 63.003.000
Sum omløpsmidler 293.878.000 386.743.000 307.292.000 304.689.000 218.260.000
Sum eiendeler 312.051.000 418.068.000 331.312.000 356.012.000 255.857.000
Sum opptjent egenkapital 55.776.000 118.248.000 0 80.166.000 68.773.000
Sum egenkapital 63.276.000 125.748.000 106.749.000 87.666.000 76.273.000
Sum avsetninger til forpliktelser 30.063.000 80.604.000 71.359.000 67.614.000 27.238.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 1.719.000 1.827.000
Sum langsiktig gjeld 30.063.000 80.604.000 71.359.000 67.614.000 27.238.000
Leverandørgjeld 256.000 64.680.000 36.848.000 83.504.000 48.723.000
Betalbar skatt 0 9.878.000 6.732.000 15.747.000 8.003.000
Skyldig offentlige avgifter 86.302.000 93.019.000 73.299.000 68.433.000 56.150.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 44.153.000 44.139.000 36.326.000 31.330.000 37.644.000
Sum kortsiktig gjeld 218.712.000 211.716.000 153.204.000 200.733.000 152.347.000
Sum gjeld og egenkapital 312.051.000 418.068.000 331.312.000 356.013.000 255.858.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 75.166.000 175.027.000 154.088.000 103.956.000 65.913.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.8 2.0 1.5 1.4
Likviditetsgrad 2 1.4 1.9 2.1 1.6 1.5
Soliditet 20.3 30.1 32.2 24.6 29.8
Resultatgrad 14.6 7.1 15.7 13.3 9.4
Rentedekningsgrad 78.4 4.1 50.4 11.6 14.8
Gjeldsgrad 3.9 2.3 2.1 3.1 2.4
Total kapitalrentabilitet 11.6 8.3 8.5 5.4 8.5
Signatur
08.02.2017
DAGLIG LEDER ELLER STYRETS LEDER SAMMEN MED ETT STYREMEDLEM.
Prokurister
08.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Auditor Notes for 2014
Normal beretning
Auditor Notes for 2013
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex