Maersk Drilling Norge AS
Juridisk navn:  Maersk Drilling Norge AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52017000
Postboks 134 Forus Moseidveien 19 Fax: 51690505
4065 Stavanger 4033 Stavanger
Fylke: Kommune: Hjemmeside
Rogaland Stavanger
Org.nr: 952603957
Aksjekapital: 7.500.000 NOK
Antall ansatte: 1114
Etableringsdato: 7/28/1989
Foretakstype: AS
Tidligere navn: maersk contractors norge as
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
21.99%
Resultat  
  
55.03%
Egenkapital  
  
21.77%
Hovedpunkter i regnskapet
2013 2012 2011 2010 2009
Omsetning: 157.253.000 128.904.000 113.383.000 300.307.000 522.851.000
Resultat: 27.441.000 17.700.000 20.295.000 42.112.000 40.547.000
Egenkapital: 106.749.000 87.666.000 76.273.000 63.387.000 101.537.000
Regnskap for  Maersk Drilling Norge AS
Resultat 2013 2012 2011 2010 2009
Driftsinntekter 157.253.000 128.904.000 113.383.000 300.307.000 522.851.000
Driftskostnader -132.611.000 -111.709.000 -102.702.000 -260.351.000 -481.322.000
Driftsresultat 24.642.000 17.196.000 10.681.000 39.955.000 41.529.000
Finansinntekter 3.355.000 2.169.000 11.090.000 2.400.000 1.716.000
Finanskostnader -556.000 -1.666.000 -1.475.000 -243.000 -2.699.000
Finans 2.799.000 503.000 9.615.000 2.157.000 -983.000
Resultat før skatt 27.441.000 17.700.000 20.295.000 42.112.000 40.547.000
Skattekostnad -8.358.000 -5.069.000 -6.094.000 -11.734.000 -11.349.000
Årsresultat 19.083.000 12.631.000 14.202.000 30.377.000 29.197.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 24.020.000 51.323.000 37.597.000 36.455.000 36.846.000
Sum omløpsmidler 307.292.000 304.689.000 218.260.000 214.672.000 225.027.000
Sum eiendeler 331.312.000 356.012.000 255.857.000 251.127.000 261.873.000
Sum opptjent egenkapital 0 80.166.000 68.773.000 55.887.000 8.267.000
Sum egenkapital 106.749.000 87.666.000 76.273.000 63.387.000 101.537.000
Sum langsiktig gjeld 71.359.000 67.614.000 27.238.000 11.833.000 10.031.000
Sum kortsiktig gjeld 153.204.000 200.733.000 152.347.000 175.907.000 150.305.000
Sum gjeld og egenkapital 331.312.000 356.013.000 255.858.000 251.127.000 261.874.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 500.000 34.646.000 34.968.000
Andre inntekter 157.253.000 128.904.000 112.883.000 265.661.000 487.884.000
Driftsinntekter 157.253.000 128.904.000 113.383.000 300.307.000 522.851.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -94.609.000 -77.488.000 -62.828.000 -129.997.000 -225.900.000
Avskrivning -2.015.000 -1.794.000 -1.736.000 -1.576.000 -1.960.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -35.987.000 -32.427.000 -38.138.000 -128.778.000 -253.462.000
Driftskostnader -132.611.000 -111.709.000 -102.702.000 -260.351.000 -481.322.000
Driftsresultat 24.642.000 17.196.000 10.681.000 39.955.000 41.529.000
Finansinntekter 3.355.000 2.169.000 11.090.000 2.400.000 1.716.000
Finanskostnader -556.000 -1.666.000 -1.475.000 -243.000 -2.699.000
Finans 2.799.000 503.000 9.615.000 2.157.000 -983.000
Konsernbidrag 0 -1.238.000 -1.316.000 -1.362.000 -5.952.000
Utbytte 0 0 0 -58.900.000 0
Årsresultat 19.083.000 12.631.000 14.202.000 30.377.000 29.197.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 15.101.000 16.727.000 5.567.000 2.937.000 2.564.000
Fast eiendom 0 28.108.000 28.553.000 29.708.000 30.175.000
Maskiner anlegg 0 6.488.000 3.477.000 0 4.108.000
Driftsløsøre 8.919.000 0 0 3.810.000 0
Sum varige driftsmidler 8.919.000 34.597.000 32.030.000 33.518.000 34.282.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 24.020.000 51.323.000 37.597.000 36.455.000 36.846.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 182.068.000 215.614.000 153.453.000 105.397.000 154.248.000
Andre fordringer 2.650.000 3.702.000 1.804.000 2.649.000 10.773.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 45.586.000 85.373.000 63.003.000 106.626.000 60.005.000
Sum omløpsmidler 307.292.000 304.689.000 218.260.000 214.672.000 225.027.000
Sum eiendeler 331.312.000 356.012.000 255.857.000 251.127.000 261.873.000
Sum opptjent egenkapital 0 80.166.000 68.773.000 55.887.000 8.267.000
Sum egenkapital 106.749.000 87.666.000 76.273.000 63.387.000 101.537.000
Sum avsetninger til forpliktelser 71.359.000 67.614.000 27.238.000 11.833.000 10.031.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 1.719.000 1.827.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 71.359.000 67.614.000 27.238.000 11.833.000 10.031.000
Leverandørgjeld 36.848.000 83.504.000 48.723.000 32.436.000 22.567.000
Betalbar skatt 6.732.000 15.747.000 8.003.000 11.579.000 5.888.000
Skyldig offentlige avgifter 73.299.000 68.433.000 56.150.000 48.076.000 85.159.000
Utbytte 0 0 0 -58.900.000 0
Annen kortsiktig gjeld 36.326.000 31.330.000 37.644.000 23.026.000 36.692.000
Sum kortsiktig gjeld 153.204.000 200.733.000 152.347.000 175.907.000 150.305.000
Sum gjeld og egenkapital 331.312.000 356.013.000 255.858.000 251.127.000 261.874.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 154.088.000 103.956.000 65.913.000 38.765.000 74.722.000
Likviditetsgrad 1 2.0 1.5 1.4 1.2 1.5
Likviditetsgrad 2 2.1 1.6 1.5 1.3 1.5
Soliditet 32.2 24.6 29.8 25.2 38.8
Resultatgrad 15.7 13.3 9.4 13.3 7.9
Rentedekningsgrad 50.4 11.6 14.8 174.3 16.0
Gjeldsgrad 2.1 3.1 2.4 3.0 1.6
Total kapitalrentabilitet 8.5 5.4 8.5 16.9 16.5
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2013
Normal beretning
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Auditor Notes for 2011
Normal beretning
Send e-post Lukk
Maersk Drilling Norge AS
Maersk Drilling provides high-efficiency drilling services to oil companies around the world.
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex