Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Magi AS
Juridisk navn:  Magi AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Sjukenesstranda 100 Sjukenesstranda 100 Fax:
6037 Eidsnes 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Sula
Org.nr: 989146181
Aksjekapital: 3.009.000 NOK
Etableringsdato: 12/13/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
16.66%
Egenkapital  
  
-0.79%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 3.774.000 3.235.000 8.135.000 3.849.000 2.189.000
Egenkapital: 27.750.000 27.971.000 25.779.000 18.673.000 17.855.000
Regnskap for  Magi AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -28.000 -25.000 -20.000 -26.000 16.000
Driftsresultat -28.000 -25.000 -20.000 -26.000 16.000
Finansinntekter 3.802.000 3.260.000 8.160.000 3.875.000 2.174.000
Finanskostnader 0 0 -5.000 0 0
Finans 3.802.000 3.260.000 8.155.000 3.875.000 2.174.000
Resultat før skatt 3.774.000 3.235.000 8.135.000 3.849.000 2.189.000
Skattekostnad -54.000 -43.000 -29.000 -31.000 -31.000
Årsresultat 3.720.000 3.192.000 8.106.000 3.818.000 2.159.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 20.071.000 19.951.000 19.951.000 20.035.000 20.035.000
Sum omløpsmidler 9.733.000 9.063.000 6.857.000 169.000 850.000
Sum eiendeler 29.804.000 29.014.000 26.808.000 20.204.000 20.885.000
Sum opptjent egenkapital 12.656.000 12.936.000 10.744.000 3.638.000 2.820.000
Sum egenkapital 27.750.000 27.971.000 25.779.000 18.673.000 17.855.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.054.000 1.043.000 1.029.000 1.531.000 3.031.000
Sum gjeld og egenkapital 29.804.000 29.014.000 26.808.000 20.204.000 20.886.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -28.000 -25.000 -20.000 -26.000 16.000
Driftskostnader -28.000 -25.000 -20.000 -26.000 16.000
Driftsresultat -28.000 -25.000 -20.000 -26.000 16.000
Finansinntekter 3.802.000 3.260.000 8.160.000 3.875.000 2.174.000
Finanskostnader 0 0 -5.000 0 0
Finans 3.802.000 3.260.000 8.155.000 3.875.000 2.174.000
Konsernbidrag -2.000.000 0 0 -3.000.000 0
Utbytte -2.000.000 -1.000.000 -1.000.000 0 -3.000.000
Årsresultat 3.720.000 3.192.000 8.106.000 3.818.000 2.159.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 20.071.000 19.951.000 19.951.000 20.035.000 20.035.000
Sum anleggsmidler 20.071.000 19.951.000 19.951.000 20.035.000 20.035.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 42.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 9.733.000 9.063.000 6.857.000 169.000 808.000
Sum omløpsmidler 9.733.000 9.063.000 6.857.000 169.000 850.000
Sum eiendeler 29.804.000 29.014.000 26.808.000 20.204.000 20.885.000
Sum opptjent egenkapital 12.656.000 12.936.000 10.744.000 3.638.000 2.820.000
Sum egenkapital 27.750.000 27.971.000 25.779.000 18.673.000 17.855.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 54.000 43.000 29.000 31.000 31.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -2.000.000 -1.000.000 -1.000.000 0 -3.000.000
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 1.500.000 0
Sum kortsiktig gjeld 2.054.000 1.043.000 1.029.000 1.531.000 3.031.000
Sum gjeld og egenkapital 29.804.000 29.014.000 26.808.000 20.204.000 20.886.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.679.000 8.020.000 5.828.000 -1.362.000 -2.181.000
Likviditetsgrad 1 4.7 8.7 6.7 0.1 0.3
Likviditetsgrad 2 4.7 8.7 6.7 0.2 0.3
Soliditet 93.1 96.4 96.2 92.4 85.5
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0 0 0.1 0.2
Total kapitalrentabilitet 12.7 11.1 30.4 19.1 10.5
Signatur
27.04.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
27.04.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex