Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Magic Lillestrøm AS
Juridisk navn:  Magic Lillestrøm AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63803126
Postboks 89 Brøtergata 4 Fax: 63814177
2001 Lillestrøm 2000 Lillestrøm
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 958698283
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 9/10/1990
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskap 4U As
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.72%
Resultat  
  
-584.62%
Egenkapital  
  
-43.71%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.607.000 3.633.000 4.429.000 4.015.000 3.658.000
Resultat: -126.000 26.000 493.000 214.000 40.000
Egenkapital: -411.000 -286.000 -307.000 -679.000 -833.000
Regnskap for  Magic Lillestrøm AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.607.000 3.633.000 4.429.000 4.015.000 3.658.000
Driftskostnader -3.734.000 -3.607.000 -3.937.000 -3.800.000 -3.616.000
Driftsresultat -127.000 26.000 493.000 214.000 42.000
Finansinntekter 1.000 0 0 1.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0 -2.000
Finans 1.000 0 0 1.000 -2.000
Resultat før skatt -126.000 26.000 493.000 214.000 40.000
Skattekostnad 2.000 -6.000 -120.000 -60.000 -11.000
Årsresultat -125.000 20.000 373.000 154.000 30.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 48.000 57.000 71.000 88.000 164.000
Sum omløpsmidler 793.000 923.000 1.182.000 1.076.000 685.000
Sum eiendeler 841.000 980.000 1.253.000 1.164.000 849.000
Sum opptjent egenkapital -511.000 -386.000 -407.000 -779.000 -933.000
Sum egenkapital -411.000 -286.000 -307.000 -679.000 -833.000
Sum langsiktig gjeld 425.000 425.000 440.000 733.000 801.000
Sum kortsiktig gjeld 827.000 842.000 1.120.000 1.111.000 881.000
Sum gjeld og egenkapital 841.000 981.000 1.253.000 1.165.000 849.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.607.000 3.633.000 4.429.000 4.015.000 3.658.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.607.000 3.633.000 4.429.000 4.015.000 3.658.000
Varekostnad -365.000 -488.000 -544.000 -658.000 -614.000
Lønninger -2.721.000 -2.536.000 -2.797.000 -2.445.000 -2.396.000
Avskrivning -11.000 -14.000 -18.000 -22.000 -28.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -599.000 -569.000 -578.000 -675.000 -578.000
Driftskostnader -3.734.000 -3.607.000 -3.937.000 -3.800.000 -3.616.000
Driftsresultat -127.000 26.000 493.000 214.000 42.000
Finansinntekter 1.000 0 0 1.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0 -2.000
Finans 1.000 0 0 1.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -125.000 20.000 373.000 154.000 30.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 3.000 1.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 45.000 56.000 71.000 88.000 110.000
Sum varige driftsmidler 45.000 56.000 71.000 88.000 110.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 53.000
Sum anleggsmidler 48.000 57.000 71.000 88.000 164.000
Varebeholdning 275.000 371.000 473.000 462.000 496.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 14.000 19.000 15.000 0 24.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 505.000 533.000 694.000 614.000 164.000
Sum omløpsmidler 793.000 923.000 1.182.000 1.076.000 685.000
Sum eiendeler 841.000 980.000 1.253.000 1.164.000 849.000
Sum opptjent egenkapital -511.000 -386.000 -407.000 -779.000 -933.000
Sum egenkapital -411.000 -286.000 -307.000 -679.000 -833.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 425.000 425.000 440.000 733.000 801.000
Leverandørgjeld 127.000 131.000 213.000 287.000 245.000
Betalbar skatt 0 6.000 120.000 61.000 12.000
Skyldig offentlige avgifter 310.000 333.000 371.000 372.000 268.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 390.000 371.000 415.000 391.000 356.000
Sum kortsiktig gjeld 827.000 842.000 1.120.000 1.111.000 881.000
Sum gjeld og egenkapital 841.000 981.000 1.253.000 1.165.000 849.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -34.000 81.000 62.000 -35.000 -196.000
Likviditetsgrad 1 1 1.1 1.1 1 0.8
Likviditetsgrad 2 0.6 0.7 0.6 0.6 0.3
Soliditet -48.9 -29.2 -24.5 -58.3 -98.1
Resultatgrad -3.5 0.7 11.1 5.3 1.1
Rentedekningsgrad 21.0
Gjeldsgrad -4.4 -5.1 -2.7 -2.0
Total kapitalrentabilitet 2.7 39.3 18.5 4.9
Signatur
30.12.2011
STYRETS FORMANN ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex