Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Magnor Bensin & Servicestasjon As
Juridisk navn:  Magnor Bensin & Servicestasjon As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62837423
Voldgata 3 Voldgata 3 Fax:
2000 Lillestrøm 2000 Lillestrøm
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 912192067
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 7/1/2013 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-17.6%
Resultat  
  
-11.9%
Egenkapital  
  
35.35%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 4.613.000 5.598.000 4.711.000 3.522.000 2.634.000
Resultat: 148.000 168.000 82.000 33.000 52.000
Egenkapital: 448.000 331.000 201.000 139.000 115.000
Regnskap for  Magnor Bensin & Servicestasjon As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4.613.000 5.598.000 4.711.000 3.522.000 2.634.000
Driftskostnader -4.477.000 -5.440.000 -4.630.000 -3.490.000 -2.582.000
Driftsresultat 135.000 159.000 81.000 33.000 52.000
Finansinntekter 13.000 9.000 1.000 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 13.000 9.000 1.000 0 0
Resultat før skatt 148.000 168.000 82.000 33.000 52.000
Skattekostnad -31.000 -38.000 -20.000 -9.000 -14.000
Årsresultat 117.000 130.000 62.000 25.000 38.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 70.000 40.000 18.000 46.000 85.000
Sum omløpsmidler 735.000 786.000 541.000 359.000 238.000
Sum eiendeler 805.000 826.000 559.000 405.000 323.000
Sum opptjent egenkapital 428.000 311.000 181.000 119.000 95.000
Sum egenkapital 448.000 331.000 201.000 139.000 115.000
Sum langsiktig gjeld 69.000 62.000 24.000 4.000 4.000
Sum kortsiktig gjeld 287.000 433.000 334.000 262.000 204.000
Sum gjeld og egenkapital 804.000 826.000 559.000 405.000 323.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.454.000 4.632.000 3.401.000 2.334.000 1.755.000
Andre inntekter 159.000 966.000 1.309.000 1.188.000 879.000
Driftsinntekter 4.613.000 5.598.000 4.711.000 3.522.000 2.634.000
Varekostnad -1.873.000 -2.618.000 -2.432.000 -1.918.000 -1.504.000
Lønninger -1.515.000 -1.705.000 -1.386.000 -802.000 -507.000
Avskrivning -14.000 0 -19.000 -7.000 -17.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.075.000 -1.117.000 -793.000 -763.000 -554.000
Driftskostnader -4.477.000 -5.440.000 -4.630.000 -3.490.000 -2.582.000
Driftsresultat 135.000 159.000 81.000 33.000 52.000
Finansinntekter 13.000 9.000 1.000 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 13.000 9.000 1.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 117.000 130.000 62.000 25.000 38.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 57.000 0 0 0 0
Driftsløsøre 13.000 40.000 18.000 40.000 85.000
Sum varige driftsmidler 70.000 40.000 18.000 40.000 85.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 6.000 0
Sum anleggsmidler 70.000 40.000 18.000 46.000 85.000
Varebeholdning 394.000 347.000 245.000 172.000 102.000
Kundefordringer 37.000 92.000 16.000 42.000 15.000
Andre fordringer 30.000 41.000 58.000 58.000 45.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 274.000 306.000 223.000 87.000 77.000
Sum omløpsmidler 735.000 786.000 541.000 359.000 238.000
Sum eiendeler 805.000 826.000 559.000 405.000 323.000
Sum opptjent egenkapital 428.000 311.000 181.000 119.000 95.000
Sum egenkapital 448.000 331.000 201.000 139.000 115.000
Sum avsetninger til forpliktelser 69.000 62.000 24.000 4.000 4.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 69.000 62.000 24.000 4.000 4.000
Leverandørgjeld 9.000 97.000 108.000 140.000 113.000
Betalbar skatt 24.000 0 0 8.000 10.000
Skyldig offentlige avgifter 173.000 228.000 162.000 78.000 57.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 82.000 108.000 64.000 35.000 23.000
Sum kortsiktig gjeld 287.000 433.000 334.000 262.000 204.000
Sum gjeld og egenkapital 804.000 826.000 559.000 405.000 323.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 448.000 353.000 207.000 97.000 34.000
Likviditetsgrad 1 2.6 1 1.6 1.4 1.2
Likviditetsgrad 2 1.2 1 0.9 0.8 0.7
Soliditet 55.7 40.1 3 34.3 35.6
Resultatgrad 2.9 2.8 1.7 0.9 2.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.8 1.5 1.8 1.9 1.8
Total kapitalrentabilitet 18.4 20.3 14.7 8.1 16.1
Signatur
13.01.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
13.01.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex