Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Magnor Eiendom AS
Juridisk navn:  Magnor Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62831920
Postboks 126 Furumoen 61 Fax: 55112980
5859 Bergen 2240 Magnor
Fylke: Kommune:
Innlandet Eidskog
Org.nr: 932239000
Aksjekapital: 2.604.500 NOK
Etableringsdato: 3/18/1982
Foretakstype: AS
Tidligere navn: h-vinduet magnor as
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
2.76%
Resultat  
  
-0.74%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.459.000 3.366.000 3.350.000 4.082.000 4.082.000
Resultat: 2.555.000 2.574.000 2.574.000 3.433.000 3.670.000
Egenkapital: 2.893.000 2.893.000 2.893.000 2.893.000 3.191.000
Regnskap for  Magnor Eiendom AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.459.000 3.366.000 3.350.000 4.082.000 4.082.000
Driftskostnader -654.000 -526.000 -672.000 -514.000 -335.000
Driftsresultat 2.805.000 2.841.000 2.677.000 3.568.000 3.747.000
Finansinntekter 241.000 224.000 289.000 175.000 158.000
Finanskostnader -492.000 -490.000 -392.000 -309.000 -236.000
Finans -251.000 -266.000 -103.000 -134.000 -78.000
Resultat før skatt 2.555.000 2.574.000 2.574.000 3.433.000 3.670.000
Skattekostnad -562.000 -556.000 -583.000 -824.000 -924.000
Årsresultat 1.993.000 2.018.000 1.991.000 2.609.000 2.746.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 13.774.000 13.092.000 13.281.000 12.667.000 10.085.000
Sum omløpsmidler 10.106.000 9.133.000 7.009.000 5.827.000 7.135.000
Sum eiendeler 23.880.000 22.225.000 20.290.000 18.494.000 17.220.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 298.000
Sum egenkapital 2.893.000 2.893.000 2.893.000 2.893.000 3.191.000
Sum langsiktig gjeld 813.000 790.000 804.000 818.000 853.000
Sum kortsiktig gjeld 20.174.000 18.542.000 16.593.000 14.783.000 13.175.000
Sum gjeld og egenkapital 23.880.000 22.225.000 20.290.000 18.494.000 17.219.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 6.000 0 2.000 2.000
Andre inntekter 3.459.000 3.360.000 3.350.000 4.080.000 4.080.000
Driftsinntekter 3.459.000 3.366.000 3.350.000 4.082.000 4.082.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -337.000 -320.000 -336.000 -284.000 -138.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -317.000 -206.000 -336.000 -230.000 -197.000
Driftskostnader -654.000 -526.000 -672.000 -514.000 -335.000
Driftsresultat 2.805.000 2.841.000 2.677.000 3.568.000 3.747.000
Finansinntekter 241.000 224.000 289.000 175.000 158.000
Finanskostnader -492.000 -490.000 -392.000 -309.000 -236.000
Finans -251.000 -266.000 -103.000 -134.000 -78.000
Konsernbidrag -1.993.000 -2.018.000 -1.991.000 -462.000 0
Utbytte 0 0 0 -2.445.000 0
Årsresultat 1.993.000 2.018.000 1.991.000 2.609.000 2.746.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 13.719.000 13.036.000 13.223.000 12.606.000 10.022.000
Maskiner anlegg 54.000 56.000 59.000 61.000 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 63.000
Sum varige driftsmidler 13.774.000 13.092.000 13.281.000 12.667.000 10.085.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 13.774.000 13.092.000 13.281.000 12.667.000 10.085.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 35.000 33.000 32.000 353.000 31.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 14.000 268.000 13.000 434.000 96.000
Sum omløpsmidler 10.106.000 9.133.000 7.009.000 5.827.000 7.135.000
Sum eiendeler 23.880.000 22.225.000 20.290.000 18.494.000 17.220.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 298.000
Sum egenkapital 2.893.000 2.893.000 2.893.000 2.893.000 3.191.000
Sum avsetninger til forpliktelser 813.000 790.000 804.000 818.000 853.000
Gjeld til kredittinstitutt 19.956.000 18.390.000 16.835.000 11.152.000 12.324.000
Sum langsiktig gjeld 813.000 790.000 804.000 818.000 853.000
Leverandørgjeld 159.000 44.000 71.000 481.000 210.000
Betalbar skatt 0 0 0 705.000 514.000
Skyldig offentlige avgifter 59.000 107.000 -313.000 0 126.000
Utbytte 0 0 0 -2.445.000 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 2.445.000 0
Sum kortsiktig gjeld 20.174.000 18.542.000 16.593.000 14.783.000 13.175.000
Sum gjeld og egenkapital 23.880.000 22.225.000 20.290.000 18.494.000 17.219.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -10.068.000 -9.409.000 -9.584.000 -8.956.000 -6.040.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.5 0.4 0.4 0.5
Likviditetsgrad 2 0.5 0.5 0.4 0.4 0.6
Soliditet 12.1 1 14.3 15.6 18.5
Resultatgrad 81.1 84.4 79.9 87.4 91.8
Rentedekningsgrad 5.7 5.8 6.8 11.5 16.5
Gjeldsgrad 7.3 6.7 6 5.4 4.4
Total kapitalrentabilitet 12.8 13.8 14.6 20.2 22.7
Signatur
05.01.2018
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
28.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex