Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Magnor Glassverk AS
Juridisk navn:  Magnor Glassverk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62833500
Grensevegen 633 Grensevegen 633 Fax: 62837535
2240 Magnor 2240 Magnor
Fylke: Kommune:
Innlandet Eidskog
Org.nr: 923254714
Aksjekapital: 2.100.000 NOK
Antall ansatte: 62
Etableringsdato: 7/7/1972 1
Foretakstype: AS
Revisor: Sør-Hedmark Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
15.06%
Resultat  
  
23.09%
Egenkapital  
  
2.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 76.864.000 66.806.000 51.014.000 47.648.000 43.420.000
Resultat: 3.593.000 2.919.000 1.336.000 511.000 66.000
Egenkapital: 12.518.000 12.192.000 10.774.000 7.437.000 3.926.000
Regnskap for  Magnor Glassverk AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 76.864.000 66.806.000 51.014.000 47.648.000 43.420.000
Driftskostnader -73.068.000 -63.210.000 -48.621.000 -45.494.000 -42.083.000
Driftsresultat 3.796.000 3.596.000 2.394.000 2.155.000 1.338.000
Finansinntekter 172.000 243.000 78.000 251.000 122.000
Finanskostnader -375.000 -920.000 -1.136.000 -1.895.000 -1.393.000
Finans -203.000 -677.000 -1.058.000 -1.644.000 -1.271.000
Resultat før skatt 3.593.000 2.919.000 1.336.000 511.000 66.000
Skattekostnad -492.000 115.000 720.000 750.000 545.000
Årsresultat 3.101.000 3.034.000 2.056.000 1.261.000 611.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.482.000 6.410.000 6.780.000 7.311.000 7.792.000
Sum omløpsmidler 31.161.000 32.846.000 29.022.000 29.051.000 23.703.000
Sum eiendeler 36.643.000 39.256.000 35.802.000 36.362.000 31.495.000
Sum opptjent egenkapital 3.806.000 3.705.000 2.671.000 1.615.000 354.000
Sum egenkapital 12.518.000 12.192.000 10.774.000 7.437.000 3.926.000
Sum langsiktig gjeld 1.650.000 1.950.000 7.600.000 15.900.000 14.650.000
Sum kortsiktig gjeld 22.474.000 25.114.000 17.428.000 13.024.000 12.918.000
Sum gjeld og egenkapital 36.642.000 39.256.000 35.801.000 36.361.000 31.494.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 76.864.000 66.741.000 50.747.000 47.634.000 43.420.000
Andre inntekter 0 65.000 267.000 14.000 0
Driftsinntekter 76.864.000 66.806.000 51.014.000 47.648.000 43.420.000
Varekostnad -27.418.000 -23.634.000 -17.062.000 -15.899.000 -13.158.000
Lønninger -21.920.000 -20.334.000 -17.486.000 -16.372.000 -16.607.000
Avskrivning -484.000 -511.000 -443.000 -370.000 -352.000
Nedskrivning -75.000 0 0 0 0
Andre driftskostnader -23.171.000 -18.731.000 -13.630.000 -12.611.000 -11.965.000
Driftskostnader -73.068.000 -63.210.000 -48.621.000 -45.494.000 -42.083.000
Driftsresultat 3.796.000 3.596.000 2.394.000 2.155.000 1.338.000
Finansinntekter 172.000 243.000 78.000 251.000 122.000
Finanskostnader -375.000 -920.000 -1.136.000 -1.895.000 -1.393.000
Finans -203.000 -677.000 -1.058.000 -1.644.000 -1.271.000
Konsernbidrag 0 -2.000.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 3.101.000 3.034.000 2.056.000 1.261.000 611.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 3.081.000 3.789.000 3.868.000 3.914.000 3.990.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 1.013.000 1.210.000 1.450.000 917.000 774.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 14.000
Sum varige driftsmidler 1.013.000 1.210.000 1.450.000 917.000 788.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.388.000 1.411.000 1.462.000 2.481.000 3.014.000
Sum anleggsmidler 5.482.000 6.410.000 6.780.000 7.311.000 7.792.000
Varebeholdning 20.756.000 19.575.000 16.813.000 17.092.000 15.066.000
Kundefordringer 9.181.000 11.731.000 7.522.000 7.012.000 4.562.000
Andre fordringer 530.000 626.000 1.101.000 971.000 1.363.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 387.000 247.000 269.000 658.000 638.000
Sum omløpsmidler 31.161.000 32.846.000 29.022.000 29.051.000 23.703.000
Sum eiendeler 36.643.000 39.256.000 35.802.000 36.362.000 31.495.000
Sum opptjent egenkapital 3.806.000 3.705.000 2.671.000 1.615.000 354.000
Sum egenkapital 12.518.000 12.192.000 10.774.000 7.437.000 3.926.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 7.458.000 5.911.000 3.255.000 3.351.000 3.490.000
Sum langsiktig gjeld 1.650.000 1.950.000 7.600.000 15.900.000 14.650.000
Leverandørgjeld 3.739.000 6.786.000 4.859.000 4.956.000 5.132.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 5.356.000 4.297.000 4.048.000 2.796.000 2.377.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.871.000 8.120.000 2.517.000 1.921.000 1.918.000
Sum kortsiktig gjeld 22.474.000 25.114.000 17.428.000 13.024.000 12.918.000
Sum gjeld og egenkapital 36.642.000 39.256.000 35.801.000 36.361.000 31.494.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.687.000 7.732.000 11.594.000 16.027.000 10.785.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.3 1.7 2.2 1.8
Likviditetsgrad 2 0.5 0.5 0.7 0.9 0.7
Soliditet 34.2 31.1 30.1 20.5 12.5
Resultatgrad 4.9 5.4 4.7 4.5 3.1
Rentedekningsgrad 10.1 3.9 2.1 1.1 1.0
Gjeldsgrad 1.9 2.2 2.3 3.9 7.0
Total kapitalrentabilitet 10.8 9.8 6.9 6.6 4.6
Signatur
21.02.2013
STYRETS FORMANN OG 2 STYREMEDLEMMER
I FELLESSKAP.
Prokurister
21.02.2013
PROKURA HVER FOR SEG
BJØRN OTTO WAAGE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex