Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Magnor Hårstudio As
Juridisk navn:  Magnor Hårstudio As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62837356
Magnorgården Magnorgården Fax:
2240 Magnor 2240 Magnor
Fylke: Kommune:
Innlandet Eidskog
Org.nr: 911711524
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 3/12/2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Thevit As
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.81%
Resultat  
  
-143.75%
Egenkapital  
  
-73.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 909.000 945.000 911.000 939.000 951.000
Resultat: -28.000 64.000 29.000 70.000 37.000
Egenkapital: 8.000 30.000 80.000 58.000 57.000
Regnskap for  Magnor Hårstudio As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 909.000 945.000 911.000 939.000 951.000
Driftskostnader -934.000 -877.000 -877.000 -865.000 -908.000
Driftsresultat -24.000 68.000 33.000 75.000 43.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader -5.000 -4.000 -4.000 -5.000 -7.000
Finans -4.000 -4.000 -4.000 -5.000 -7.000
Resultat før skatt -28.000 64.000 29.000 70.000 37.000
Skattekostnad 6.000 -15.000 -7.000 -19.000 -10.000
Årsresultat -22.000 48.000 22.000 51.000 27.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.000 0 3.000 8.000 22.000
Sum omløpsmidler 303.000 335.000 343.000 336.000 243.000
Sum eiendeler 309.000 335.000 346.000 344.000 265.000
Sum opptjent egenkapital -22.000 0 50.000 28.000 27.000
Sum egenkapital 8.000 30.000 80.000 58.000 57.000
Sum langsiktig gjeld 0 6.000 21.000 36.000 50.000
Sum kortsiktig gjeld 301.000 299.000 245.000 250.000 158.000
Sum gjeld og egenkapital 309.000 335.000 346.000 344.000 265.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 909.000 945.000 911.000 939.000 951.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 909.000 945.000 911.000 939.000 951.000
Varekostnad -106.000 -122.000 -107.000 -86.000 -117.000
Lønninger -620.000 -540.000 -524.000 -556.000 -573.000
Avskrivning 0 0 -4.000 -17.000 -17.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -208.000 -215.000 -242.000 -206.000 -201.000
Driftskostnader -934.000 -877.000 -877.000 -865.000 -908.000
Driftsresultat -24.000 68.000 33.000 75.000 43.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader -5.000 -4.000 -4.000 -5.000 -7.000
Finans -4.000 -4.000 -4.000 -5.000 -7.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -98.000 0 -50.000 0
Årsresultat -22.000 48.000 22.000 51.000 27.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 6.000 0 3.000 3.000 1.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 4.000 21.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 4.000 21.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 6.000 0 3.000 8.000 22.000
Varebeholdning 102.000 95.000 93.000 80.000 68.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 13.000 17.000 15.000 23.000 14.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 188.000 223.000 235.000 233.000 162.000
Sum omløpsmidler 303.000 335.000 343.000 336.000 243.000
Sum eiendeler 309.000 335.000 346.000 344.000 265.000
Sum opptjent egenkapital -22.000 0 50.000 28.000 27.000
Sum egenkapital 8.000 30.000 80.000 58.000 57.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 6.000 21.000 36.000 50.000
Leverandørgjeld 37.000 33.000 59.000 31.000 23.000
Betalbar skatt 0 12.000 7.000 21.000 11.000
Skyldig offentlige avgifter 45.000 42.000 32.000 46.000 41.000
Utbytte 0 -98.000 0 -50.000 0
Annen kortsiktig gjeld 219.000 114.000 147.000 102.000 84.000
Sum kortsiktig gjeld 301.000 299.000 245.000 250.000 158.000
Sum gjeld og egenkapital 309.000 335.000 346.000 344.000 265.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.000 36.000 98.000 86.000 85.000
Likviditetsgrad 1 1 1.1 1 1.3 1.5
Likviditetsgrad 2 0.7 0.8 1 1.1 1.2
Soliditet 2.6 9 23.1 16.9 21.5
Resultatgrad -2.6 7.2 3.6 8.0 4.5
Rentedekningsgrad -4.8 1 8.3 15.0 6.1
Gjeldsgrad 37.6 10.2 3.3 4.9 3.6
Total kapitalrentabilitet -7.4 20.3 9.5 21.8 16.2
Signatur
26.03.2013
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
26.03.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex