Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Magnor Sletten As
Juridisk navn:  Magnor Sletten As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Magnus Gate 7 Magnus Gate 7 Fax:
3722 Skien 3722 Skien
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Skien
Org.nr: 918550755
Aksjekapital: 60.000 NOK
Etableringsdato: 1/25/2017
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
972.73%
Egenkapital  
  
46.38%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 0 0
Resultat: 384.000 -44.000
Egenkapital: 1.212.000 828.000
Regnskap for  Magnor Sletten As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 0 0
Driftskostnader -4.000 -30.000
Driftsresultat -4.000 -30.000
Finansinntekter 396.000 0
Finanskostnader -8.000 -14.000
Finans 388.000 -14.000
Resultat før skatt 384.000 -44.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat 384.000 -44.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.584.000 1.584.000
Sum omløpsmidler 28.000 48.000
Sum eiendeler 1.612.000 1.632.000
Sum opptjent egenkapital 340.000 -44.000
Sum egenkapital 1.212.000 828.000
Sum langsiktig gjeld 400.000 792.000
Sum kortsiktig gjeld 0 12.000
Sum gjeld og egenkapital 1.612.000 1.632.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 0 0
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -4.000 -30.000
Driftskostnader -4.000 -30.000
Driftsresultat -4.000 -30.000
Finansinntekter 396.000 0
Finanskostnader -8.000 -14.000
Finans 388.000 -14.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 384.000 -44.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.584.000 1.584.000
Sum anleggsmidler 1.584.000 1.584.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 28.000 48.000
Sum omløpsmidler 28.000 48.000
Sum eiendeler 1.612.000 1.632.000
Sum opptjent egenkapital 340.000 -44.000
Sum egenkapital 1.212.000 828.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 400.000 792.000
Leverandørgjeld 0 12.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 12.000
Sum gjeld og egenkapital 1.612.000 1.632.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 28.000 36.000
Likviditetsgrad 1 4
Likviditetsgrad 2 0 4
Soliditet 75.2 50.7
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.5 -2.1
Gjeldsgrad 0.3 1
Total kapitalrentabilitet 24.3 -1.8
Signatur
21.04.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
21.04.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex