Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Magnor Taksdal
Juridisk navn:  Magnor Taksdal
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51488386
Høylandsvegen 49 Høylandsvegen 49 Fax:
4347 Lye 4347 Lye
Fylke: Kommune:
Rogaland Time
Org.nr: 954756734
Aksjekapital: 162 NOK
Etableringsdato: 2/19/1995
Foretakstype: ENK
Tidligere navn: ålgård frukt og grønsaksbu magnor taksdal
Regnskapsfører: Jæren Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.69%
Resultat  
  
39.86%
Egenkapital  
  
-14.81%
Hovedpunkter i regnskapet
2003 2002
Omsetning: 1.423.000 1.493.000
Resultat: 200.000 143.000
Egenkapital: 138.000 162.000
Regnskap for  Magnor Taksdal
Resultat 2003 2002
Driftsinntekter 1.423.000 1.493.000
Driftskostnader -1.222.000 -1.350.000
Driftsresultat 200.000 143.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt 200.000 143.000
Skattekostnad
Årsresultat
Balanse          
Sum anleggsmidler 31.000 39.000
Sum omløpsmidler 253.000 239.000
Sum eiendeler 284.000 278.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 138.000 162.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 146.000 116.000
Sum gjeld og egenkapital 284.000 277.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter 1.423.000 1.493.000
Varekostnad -1.049.000 -1.133.000
Lønninger -10.000 -31.000
Avskrivning -8.000 -9.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -155.000 -177.000
Driftskostnader -1.222.000 -1.350.000
Driftsresultat 200.000 143.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag
Utbytte 0 0
Årsresultat
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 31.000 39.000
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 31.000 39.000
Varebeholdning 92.000 71.000
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 4.000 17.000
Sum investeringer
Kasse, bank 157.000 150.000
Sum omløpsmidler 253.000 239.000
Sum eiendeler 284.000 278.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 138.000 162.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt 105.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 86.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 41.000 30.000
Sum kortsiktig gjeld 146.000 116.000
Sum gjeld og egenkapital 284.000 277.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 107.000 123.000
Likviditetsgrad 1 1.7 2.1
Likviditetsgrad 2 1.2 1.5
Soliditet 48.6 58.3
Resultatgrad 14.1 9.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.1 0.7
Total kapitalrentabilitet 70.4 51.4
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex