Magnor Torg AS
Juridisk navn:  Magnor Torg AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62832600
Postboks 44 Grensevegen 639 Fax: 62832601
2241 Magnor 2240 Magnor
Fylke: Kommune:
Innlandet Eidskog
Org.nr: 992425105
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 2/21/2008
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økonomikontoret Eidskog As
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.58%
Resultat  
  
106.25%
Egenkapital  
  
0.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 229.000 240.000 221.000 242.000 232.000
Resultat: 1.000 -16.000 6.000 7.000 10.000
Egenkapital: -198.000 -199.000 -184.000 -189.000 -196.000
Regnskap for  Magnor Torg AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 229.000 240.000 221.000 242.000 232.000
Driftskostnader -224.000 -251.000 -211.000 -230.000 -216.000
Driftsresultat 5.000 -11.000 10.000 12.000 15.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -4.000 -5.000 -4.000 -5.000 -5.000
Finans -4.000 -5.000 -4.000 -5.000 -5.000
Resultat før skatt 1.000 -16.000 6.000 7.000 10.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.000 -16.000 6.000 7.000 10.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 32.000 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 108.000 121.000 72.000 81.000 163.000
Sum eiendeler 140.000 121.000 72.000 81.000 163.000
Sum opptjent egenkapital -398.000 -399.000 -384.000 -389.000 -396.000
Sum egenkapital -198.000 -199.000 -184.000 -189.000 -196.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 338.000 321.000 256.000 270.000 358.000
Sum gjeld og egenkapital 140.000 122.000 72.000 81.000 162.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 69.000 114.000 93.000 82.000 72.000
Andre inntekter 160.000 126.000 128.000 160.000 160.000
Driftsinntekter 229.000 240.000 221.000 242.000 232.000
Varekostnad -35.000 -37.000 -16.000 -11.000 -28.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -8.000 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -181.000 -214.000 -195.000 -219.000 -188.000
Driftskostnader -224.000 -251.000 -211.000 -230.000 -216.000
Driftsresultat 5.000 -11.000 10.000 12.000 15.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -4.000 -5.000 -4.000 -5.000 -5.000
Finans -4.000 -5.000 -4.000 -5.000 -5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.000 -16.000 6.000 7.000 10.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 32.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 32.000 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 32.000 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 3.000
Kundefordringer 17.000 87.000 36.000 65.000 34.000
Andre fordringer 64.000 7.000 6.000 6.000 43.000
Sum investeringer 0 0 2.000 2.000 2.000
Kasse, bank 28.000 28.000 29.000 9.000 82.000
Sum omløpsmidler 108.000 121.000 72.000 81.000 163.000
Sum eiendeler 140.000 121.000 72.000 81.000 163.000
Sum opptjent egenkapital -398.000 -399.000 -384.000 -389.000 -396.000
Sum egenkapital -198.000 -199.000 -184.000 -189.000 -196.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 55.000 47.000 17.000 87.000 34.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 255.000 246.000 209.000 172.000 161.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 1.000 3.000 17.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 28.000 28.000 29.000 8.000 147.000
Sum kortsiktig gjeld 338.000 321.000 256.000 270.000 358.000
Sum gjeld og egenkapital 140.000 122.000 72.000 81.000 162.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -230.000 -200.000 -184.000 -189.000 -195.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.4 0.3 0.3 0.5
Likviditetsgrad 2 0.3 0.4 0.3 0.4 0.5
Soliditet -141.4 -163.1 -255.6 -233.3 -121.0
Resultatgrad 2.2 -4.6 4.5 5.0 6.5
Rentedekningsgrad 1.3 -2.2 2.5 2.4 3.0
Gjeldsgrad -1.7 -1.6 -1.4 -1.4 -1.8
Total kapitalrentabilitet 3.6 13.9 14.8 9.3
Signatur
26.02.2016
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex