Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Magnora Asa
Juridisk navn:  Magnora Asa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37404000
C/O Advokatfirmaet Schjødt As Postboks 2444 Solli Karenslyst Allé 2 Fax: 37404099
0201 Oslo 278 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 983218180
Aksjekapital: 25.767.482 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 2/20/2001
Foretakstype: ASA
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Tet Regnskap Og Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
61.4%
Resultat  
  
844.44%
Egenkapital  
  
-32.86%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 92.000.000 57.000.000 12.000.000 24.000.000 59.000.000
Resultat: 335.000.000 -45.000.000 -26.000.000 -26.000.000 13.000.000
Egenkapital: 141.000.000 210.000.000 26.000.000 52.000.000 83.000.000
Regnskap for  Magnora Asa
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 92.000.000 57.000.000 12.000.000 24.000.000 59.000.000
Driftskostnader -65.000.000 -109.000.000 -24.000.000 -31.000.000 -49.000.000
Driftsresultat 27.000.000 -52.000.000 -12.000.000 -7.000.000 10.000.000
Finansinntekter 309.000.000 14.000.000 3.000.000 2.000.000 6.000.000
Finanskostnader -1.000.000 -7.000.000 -17.000.000 -21.000.000 -3.000.000
Finans 308.000.000 7.000.000 -14.000.000 -19.000.000 3.000.000
Resultat før skatt 335.000.000 -45.000.000 -26.000.000 -26.000.000 13.000.000
Skattekostnad 43.000.000 39.000.000 0 -5.000.000 -11.000.000
Årsresultat 378.000.000 -6.000.000 -26.000.000 -31.000.000 2.000.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 55.000.000 41.000.000 11.000.000 31.000.000 50.000.000
Sum omløpsmidler 94.000.000 200.000.000 25.000.000 35.000.000 60.000.000
Sum eiendeler 149.000.000 241.000.000 36.000.000 66.000.000 110.000.000
Sum opptjent egenkapital 63.000.000 0 -30.000.000 -4.000.000 27.000.000
Sum egenkapital 141.000.000 210.000.000 26.000.000 52.000.000 83.000.000
Sum langsiktig gjeld 0 2.000.000 1.000.000 1.000.000 2.000.000
Sum kortsiktig gjeld 8.000.000 29.000.000 9.000.000 13.000.000 25.000.000
Sum gjeld og egenkapital 149.000.000 241.000.000 36.000.000 66.000.000 110.000.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 92.000.000 57.000.000 12.000.000 24.000.000 59.000.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 92.000.000 57.000.000 12.000.000 24.000.000 59.000.000
Varekostnad -10.000.000 -18.000.000 -4.000.000 -8.000.000 -20.000.000
Lønninger -35.000.000 -50.000.000 -11.000.000 -15.000.000 -20.000.000
Avskrivning 0 -1.000.000 -1.000.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -20.000.000 -40.000.000 -8.000.000 -8.000.000 -9.000.000
Driftskostnader -65.000.000 -109.000.000 -24.000.000 -31.000.000 -49.000.000
Driftsresultat 27.000.000 -52.000.000 -12.000.000 -7.000.000 10.000.000
Finansinntekter 309.000.000 14.000.000 3.000.000 2.000.000 6.000.000
Finanskostnader -1.000.000 -7.000.000 -17.000.000 -21.000.000 -3.000.000
Finans 308.000.000 7.000.000 -14.000.000 -19.000.000 3.000.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 378.000.000 -6.000.000 -26.000.000 -31.000.000 2.000.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 43.000.000 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 1.000.000
Driftsløsøre 0 0 0 1.000.000 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 1.000.000 1.000.000
Sum finansielle anleggsmidler 12.000.000 41.000.000 11.000.000 30.000.000 49.000.000
Sum anleggsmidler 55.000.000 41.000.000 11.000.000 31.000.000 50.000.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 7.000.000 13.000.000 2.000.000 3.000.000 9.000.000
Andre fordringer 0 2.000.000 0 1.000.000 2.000.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 87.000.000 182.000.000 23.000.000 28.000.000 25.000.000
Sum omløpsmidler 94.000.000 200.000.000 25.000.000 35.000.000 60.000.000
Sum eiendeler 149.000.000 241.000.000 36.000.000 66.000.000 110.000.000
Sum opptjent egenkapital 63.000.000 0 -30.000.000 -4.000.000 27.000.000
Sum egenkapital 141.000.000 210.000.000 26.000.000 52.000.000 83.000.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 2.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 1.000.000 12.000.000
Sum langsiktig gjeld 0 2.000.000 1.000.000 1.000.000 2.000.000
Leverandørgjeld 2.000.000 5.000.000 0 1.000.000 3.000.000
Betalbar skatt 0 0 1.000.000 5.000.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.000.000 24.000.000 8.000.000 6.000.000 10.000.000
Sum kortsiktig gjeld 8.000.000 29.000.000 9.000.000 13.000.000 25.000.000
Sum gjeld og egenkapital 149.000.000 241.000.000 36.000.000 66.000.000 110.000.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 86.000.000 171.000.000 16.000.000 22.000.000 35.000.000
Likviditetsgrad 1 11.8 6.9 2.8 2.7 2.4
Likviditetsgrad 2 11.8 6.9 2.8 2.7 2.5
Soliditet 94.6 87.1 72.2 78.8 75.5
Resultatgrad 29.3 -91.2 -29.2 16.9
Rentedekningsgrad 2 -7.4 -0.7 -0.2 5.3
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.4 0.3 0.3
Total kapitalrentabilitet 225.5 -15.8 -7.6 14.5
Signatur
06.07.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP ELLER DAGLIG LEDER OG ETT STYREMEDLEM I
FELLESSKAP.
Prokurister
06.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex