Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Magnorgården AS
Juridisk navn:  Magnorgården AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Skolebakken 3B Skolebakken 3B Fax:
2230 Skotterud 2230 Skotterud
Fylke: Kommune:
Innlandet Eidskog
Org.nr: 979715900
Aksjekapital: 1.900.000 NOK
Etableringsdato: 2/13/1998
Foretakstype: AS
Revisor: Sør-Hedmark Revisjon AS
Regnskapsfører: Økonomikontoret Eidskog As
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.67%
Resultat  
  
-62.86%
Egenkapital  
  
3.07%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.497.000 1.604.000 1.605.000 1.467.000 1.371.000
Resultat: 78.000 210.000 57.000 88.000 1.000
Egenkapital: 1.378.000 1.337.000 1.198.000 1.177.000 1.158.000
Regnskap for  Magnorgården AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.497.000 1.604.000 1.605.000 1.467.000 1.371.000
Driftskostnader -978.000 -933.000 -1.080.000 -895.000 -854.000
Driftsresultat 519.000 671.000 525.000 573.000 517.000
Finansinntekter 1.000 0 0 1.000 2.000
Finanskostnader -442.000 -461.000 -468.000 -485.000 -518.000
Finans -441.000 -461.000 -468.000 -484.000 -516.000
Resultat før skatt 78.000 210.000 57.000 88.000 1.000
Skattekostnad -37.000 -70.000 -36.000 -69.000 0
Årsresultat 41.000 140.000 20.000 19.000 1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 12.149.000 12.303.000 13.139.000 12.935.000 12.991.000
Sum omløpsmidler 908.000 338.000 351.000 436.000 672.000
Sum eiendeler 13.057.000 12.641.000 13.490.000 13.371.000 13.663.000
Sum opptjent egenkapital -522.000 -563.000 -702.000 -723.000 -742.000
Sum egenkapital 1.378.000 1.337.000 1.198.000 1.177.000 1.158.000
Sum langsiktig gjeld 11.331.000 10.848.000 11.102.000 11.720.000 11.982.000
Sum kortsiktig gjeld 347.000 456.000 1.190.000 473.000 522.000
Sum gjeld og egenkapital 13.056.000 12.641.000 13.490.000 13.370.000 13.662.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.487.000 1.595.000 1.436.000 1.432.000 1.362.000
Andre inntekter 9.000 9.000 170.000 35.000 9.000
Driftsinntekter 1.497.000 1.604.000 1.605.000 1.467.000 1.371.000
Varekostnad 0 0 -131.000 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -378.000 -366.000 -373.000 -353.000 -359.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -600.000 -567.000 -576.000 -542.000 -495.000
Driftskostnader -978.000 -933.000 -1.080.000 -895.000 -854.000
Driftsresultat 519.000 671.000 525.000 573.000 517.000
Finansinntekter 1.000 0 0 1.000 2.000
Finanskostnader -442.000 -461.000 -468.000 -485.000 -518.000
Finans -441.000 -461.000 -468.000 -484.000 -516.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 41.000 140.000 20.000 19.000 1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 420.000 457.000 527.000 563.000 632.000
Fast eiendom 11.711.000 11.815.000 12.568.000 12.315.000 12.321.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 13.000 26.000 39.000 52.000 33.000
Sum varige driftsmidler 11.724.000 11.841.000 12.607.000 12.367.000 12.354.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Sum anleggsmidler 12.149.000 12.303.000 13.139.000 12.935.000 12.991.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 299.000 263.000 203.000 289.000 240.000
Andre fordringer 36.000 26.000 82.000 67.000 9.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 573.000 49.000 66.000 81.000 423.000
Sum omløpsmidler 908.000 338.000 351.000 436.000 672.000
Sum eiendeler 13.057.000 12.641.000 13.490.000 13.371.000 13.663.000
Sum opptjent egenkapital -522.000 -563.000 -702.000 -723.000 -742.000
Sum egenkapital 1.378.000 1.337.000 1.198.000 1.177.000 1.158.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 11.331.000 10.848.000 11.102.000 11.720.000 11.982.000
Leverandørgjeld 96.000 230.000 822.000 308.000 355.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 22.000 20.000 0 0 27.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 229.000 206.000 368.000 165.000 140.000
Sum kortsiktig gjeld 347.000 456.000 1.190.000 473.000 522.000
Sum gjeld og egenkapital 13.056.000 12.641.000 13.490.000 13.370.000 13.662.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 561.000 -118.000 -839.000 -37.000 150.000
Likviditetsgrad 1 2.6 0.7 0.3 0.9 1.3
Likviditetsgrad 2 2.6 0.7 0.3 1.0 1.3
Soliditet 10.6 10.6 8.9 8.8 8.5
Resultatgrad 34.7 41.8 32.7 39.1 37.7
Rentedekningsgrad 1.2 1.5 1.1 1.2 1.0
Gjeldsgrad 8.5 8.5 10.3 10.4 10.8
Total kapitalrentabilitet 4 5.3 3.9 4.3 3.8
Signatur
12.05.2017
STYREFORMANN ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
12.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex