Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Magnus Kvame As
Juridisk navn:  Magnus Kvame As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90555574
Lina 29 Lina 29 Fax:
2967 Lomen 2967 Lomen
Fylke: Kommune:
Innlandet Vestre Slidre
Org.nr: 814525082
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/25/2014
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-98.49%
Resultat  
  
-100.93%
Egenkapital  
  
-1.44%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 87.000 5.763.000 161.000 0
Resultat: -20.000 2.144.000 37.000 -18.000
Egenkapital: 1.644.000 1.668.000 39.000 5.000
Regnskap for  Magnus Kvame As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 87.000 5.763.000 161.000 0
Driftskostnader -77.000 -3.623.000 -123.000 -18.000
Driftsresultat 10.000 2.140.000 38.000 -18.000
Finansinntekter -14.000 5.000 0 0
Finanskostnader -15.000 -1.000 -1.000 0
Finans -29.000 4.000 -1.000 0
Resultat før skatt -20.000 2.144.000 37.000 -18.000
Skattekostnad -4.000 -515.000 -3.000 0
Årsresultat -24.000 1.629.000 34.000 -18.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.623.000 35.000 0 0
Sum omløpsmidler 46.000 2.336.000 78.000 5.000
Sum eiendeler 1.669.000 2.371.000 78.000 5.000
Sum opptjent egenkapital 1.620.000 1.644.000 14.000 -19.000
Sum egenkapital 1.644.000 1.668.000 39.000 5.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 24.000 703.000 40.000 0
Sum gjeld og egenkapital 1.668.000 2.371.000 78.000 5.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 87.000 5.763.000 161.000 0
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 87.000 5.763.000 161.000 0
Varekostnad -74.000 -3.361.000 -119.000 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.000 -262.000 -4.000 -18.000
Driftskostnader -77.000 -3.623.000 -123.000 -18.000
Driftsresultat 10.000 2.140.000 38.000 -18.000
Finansinntekter -14.000 5.000 0 0
Finanskostnader -15.000 -1.000 -1.000 0
Finans -29.000 4.000 -1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -24.000 1.629.000 34.000 -18.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.623.000 35.000 0 0
Sum anleggsmidler 1.623.000 35.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 1.000 1.000 17.000 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 45.000 2.335.000 62.000 5.000
Sum omløpsmidler 46.000 2.336.000 78.000 5.000
Sum eiendeler 1.669.000 2.371.000 78.000 5.000
Sum opptjent egenkapital 1.620.000 1.644.000 14.000 -19.000
Sum egenkapital 1.644.000 1.668.000 39.000 5.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 -1.000 28.000 0
Betalbar skatt 4.000 515.000 3.000 0
Skyldig offentlige avgifter 20.000 189.000 7.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 1.000 0
Sum kortsiktig gjeld 24.000 703.000 40.000 0
Sum gjeld og egenkapital 1.668.000 2.371.000 78.000 5.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 22.000 1.633.000 38.000 5.000
Likviditetsgrad 1 1.9 3.3 2
Likviditetsgrad 2 1.9 3.3 2 0.0
Soliditet 98.6 70.4 49.4 100.0
Resultatgrad 11.5 37.1 23.6
Rentedekningsgrad 0.7 2 3
Gjeldsgrad 0 0.4 1 0.0
Total kapitalrentabilitet -0.2 90.5 48.1 -360.0
Signatur
31.10.2016
STYRETS LEDER ALENE
Prokurister
31.10.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex