Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Major Olavs Plass AS
Juridisk navn:  Major Olavs Plass AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70198100
Sjukenesstranda 100 Sjukenesstranda 100 Fax: 70188401
6037 Eidsnes 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Sula
Org.nr: 980093972
Aksjekapital: 10.703.000 NOK
Etableringsdato: 4/15/1998
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.12%
Resultat  
  
9.52%
Egenkapital  
  
12.09%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 4.697.000 4.750.000 4.457.000 4.272.000 3.967.000
Resultat: 2.669.000 2.437.000 2.732.000 1.291.000 10.000
Egenkapital: 19.671.000 17.550.000 15.627.000 13.503.000 12.455.000
Regnskap for  Major Olavs Plass AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4.697.000 4.750.000 4.457.000 4.272.000 3.967.000
Driftskostnader -1.972.000 -2.355.000 -2.005.000 -1.946.000 -2.131.000
Driftsresultat 2.726.000 2.396.000 2.452.000 2.326.000 1.837.000
Finansinntekter 472.000 565.000 729.000 36.000 32.000
Finanskostnader -528.000 -523.000 -449.000 -1.070.000 -1.859.000
Finans -56.000 42.000 280.000 -1.034.000 -1.827.000
Resultat før skatt 2.669.000 2.437.000 2.732.000 1.291.000 10.000
Skattekostnad -548.000 -514.000 -608.000 -244.000 625.000
Årsresultat 2.122.000 1.923.000 2.124.000 1.048.000 635.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 15.994.000 16.470.000 17.402.000 18.475.000 19.271.000
Sum omløpsmidler 6.829.000 5.526.000 3.982.000 2.183.000 1.562.000
Sum eiendeler 22.823.000 21.996.000 21.384.000 20.658.000 20.833.000
Sum opptjent egenkapital 8.018.000 5.897.000 3.974.000 1.850.000 802.000
Sum egenkapital 19.671.000 17.550.000 15.627.000 13.503.000 12.455.000
Sum langsiktig gjeld 2.356.000 3.672.000 5.056.000 6.464.000 6.951.000
Sum kortsiktig gjeld 796.000 775.000 702.000 692.000 1.427.000
Sum gjeld og egenkapital 22.823.000 21.997.000 21.385.000 20.659.000 20.833.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.959.000 3.960.000 3.759.000 3.817.000 3.481.000
Andre inntekter 738.000 790.000 698.000 455.000 486.000
Driftsinntekter 4.697.000 4.750.000 4.457.000 4.272.000 3.967.000
Varekostnad -870.000 -647.000 -728.000 -652.000 -533.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -797.000 -951.000 -951.000 -951.000 -951.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -305.000 -757.000 -326.000 -343.000 -647.000
Driftskostnader -1.972.000 -2.355.000 -2.005.000 -1.946.000 -2.131.000
Driftsresultat 2.726.000 2.396.000 2.452.000 2.326.000 1.837.000
Finansinntekter 472.000 565.000 729.000 36.000 32.000
Finanskostnader -528.000 -523.000 -449.000 -1.070.000 -1.859.000
Finans -56.000 42.000 280.000 -1.034.000 -1.827.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 -939.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.122.000 1.923.000 2.124.000 1.048.000 635.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 901.000 948.000 1.005.000 1.126.000 972.000
Fast eiendom 14.575.000 15.372.000 16.323.000 17.273.000 18.224.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 15.018.000 15.447.000 16.323.000 17.273.000 18.224.000
Sum finansielle anleggsmidler 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000
Sum anleggsmidler 15.994.000 16.470.000 17.402.000 18.475.000 19.271.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 4.000
Andre fordringer 51.000 56.000 51.000 51.000 50.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 6.779.000 5.470.000 3.931.000 2.133.000 1.508.000
Sum omløpsmidler 6.829.000 5.526.000 3.982.000 2.183.000 1.562.000
Sum eiendeler 22.823.000 21.996.000 21.384.000 20.658.000 20.833.000
Sum opptjent egenkapital 8.018.000 5.897.000 3.974.000 1.850.000 802.000
Sum egenkapital 19.671.000 17.550.000 15.627.000 13.503.000 12.455.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.356.000 3.672.000 5.056.000 6.464.000 6.951.000
Leverandørgjeld 133.000 177.000 94.000 188.000 75.000
Betalbar skatt 501.000 457.000 487.000 398.000 0
Skyldig offentlige avgifter 136.000 117.000 111.000 97.000 31.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 26.000 24.000 9.000 9.000 1.322.000
Sum kortsiktig gjeld 796.000 775.000 702.000 692.000 1.427.000
Sum gjeld og egenkapital 22.823.000 21.997.000 21.385.000 20.659.000 20.833.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.033.000 4.751.000 3.280.000 1.491.000 135.000
Likviditetsgrad 1 8.6 7.1 5.7 3.2 1.1
Likviditetsgrad 2 8.6 7.1 5.7 3.2 1.1
Soliditet 86.2 79.8 73.1 65.4 59.8
Resultatgrad 5 50.4 5 54.4 46.3
Rentedekningsgrad 5.2 4.6 5.5 2.2 1.0
Gjeldsgrad 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7
Total kapitalrentabilitet 1 13.5 14.9 11.4 9.0
Signatur
10.10.2007
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex