Maks Investering AS
Juridisk navn:  Maks Investering AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 47023267
Øvre Knotten Øvre Knotten Fax:
6082 Gursken 6082 Gursken
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Sande i Møre og Romsdal
Org.nr: 990880859
Aksjekapital: 233.158 NOK
Etableringsdato: 1/15/2007
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-88%
Resultat  
  
1.65%
Egenkapital  
  
26.09%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 3.000 25.000 143.000 697.000 574.000
Resultat: 493.000 485.000 -217.000 797.000 -1.668.000
Egenkapital: 1.411.000 1.119.000 634.000 860.000 94.000
Regnskap for  Maks Investering AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 3.000 25.000 143.000 697.000 574.000
Driftskostnader -6.000 -10.000 -68.000 -303.000 -686.000
Driftsresultat -3.000 15.000 75.000 394.000 -113.000
Finansinntekter 501.000 501.000 401.000 505.000 0
Finanskostnader -5.000 -31.000 -693.000 -101.000 -1.556.000
Finans 496.000 470.000 -292.000 404.000 -1.556.000
Resultat før skatt 493.000 485.000 -217.000 797.000 -1.668.000
Skattekostnad -2.000 0 -9.000 -31.000 2.000
Årsresultat 492.000 485.000 -226.000 766.000 -1.666.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 937.000 937.000 937.000 1.544.000 1.292.000
Sum omløpsmidler 850.000 562.000 460.000 721.000 223.000
Sum eiendeler 1.787.000 1.499.000 1.397.000 2.265.000 1.515.000
Sum opptjent egenkapital 726.000 435.000 -50.000 176.000 -590.000
Sum egenkapital 1.411.000 1.119.000 634.000 860.000 94.000
Sum langsiktig gjeld 3.000 3.000 3.000 974.000 1.117.000
Sum kortsiktig gjeld 373.000 377.000 759.000 429.000 303.000
Sum gjeld og egenkapital 1.786.000 1.499.000 1.396.000 2.263.000 1.514.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.000 25.000 143.000 697.000 574.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.000 25.000 143.000 697.000 574.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 -30.000 -229.000 -611.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.000 -10.000 -38.000 -74.000 -75.000
Driftskostnader -6.000 -10.000 -68.000 -303.000 -686.000
Driftsresultat -3.000 15.000 75.000 394.000 -113.000
Finansinntekter 501.000 501.000 401.000 505.000 0
Finanskostnader -5.000 -31.000 -693.000 -101.000 -1.556.000
Finans 496.000 470.000 -292.000 404.000 -1.556.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -200.000 0 0 0 0
Årsresultat 492.000 485.000 -226.000 766.000 -1.666.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 937.000 937.000 937.000 1.544.000 1.292.000
Sum anleggsmidler 937.000 937.000 937.000 1.544.000 1.292.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 7.000 0
Andre fordringer 560.000 560.000 460.000 714.000 174.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 291.000 2.000 0 0 49.000
Sum omløpsmidler 850.000 562.000 460.000 721.000 223.000
Sum eiendeler 1.787.000 1.499.000 1.397.000 2.265.000 1.515.000
Sum opptjent egenkapital 726.000 435.000 -50.000 176.000 -590.000
Sum egenkapital 1.411.000 1.119.000 634.000 860.000 94.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.000 3.000 3.000 2.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 81.000 271.000 205.000 0
Sum langsiktig gjeld 3.000 3.000 3.000 974.000 1.117.000
Leverandørgjeld 0 0 0 1.000 32.000
Betalbar skatt 1.000 0 8.000 29.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 4.000 29.000 167.000 208.000
Utbytte -200.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 172.000 291.000 451.000 27.000 64.000
Sum kortsiktig gjeld 373.000 377.000 759.000 429.000 303.000
Sum gjeld og egenkapital 1.786.000 1.499.000 1.396.000 2.263.000 1.514.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 477.000 185.000 -299.000 292.000 -80.000
Likviditetsgrad 1 2.3 1.5 0.6 1.7 0.7
Likviditetsgrad 2 2.3 1.5 0.7 1.7 0.8
Soliditet 7 74.6 45.4 38.0 6.2
Resultatgrad 6 52.4 56.5 -19.7
Rentedekningsgrad -0.6 0.5 0.7 8.9 -0.1
Gjeldsgrad 0.3 0.3 1.2 1.6 15.1
Total kapitalrentabilitet 27.9 34.4 34.1 39.7 -7.5
Signatur
05.12.2016
STYRELEIAR OG EIN STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
05.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2015
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex