Malino AS
Juridisk navn:  Malino AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92040124
Ranheimsvegen 264 Ranheimsvegen 264 Fax: 73828529
7055 Ranheim 7055 Ranheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 994491288
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 8/28/2009
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
59.47%
Resultat  
  
34.94%
Egenkapital  
  
-20.63%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 657.000 412.000 0 0 0
Resultat: -54.000 -83.000 -10.000 1.603.000 317.000
Egenkapital: 785.000 989.000 1.272.000 1.443.000 530.000
Regnskap for  Malino AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 657.000 412.000 0 0 0
Driftskostnader -814.000 -568.000 -14.000 -60.000 -2.000
Driftsresultat -157.000 -156.000 -14.000 -60.000 -2.000
Finansinntekter 104.000 73.000 4.000 1.663.000 320.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 104.000 73.000 4.000 1.663.000 320.000
Resultat før skatt -54.000 -83.000 -10.000 1.603.000 317.000
Skattekostnad 0 0 0 0 -3.000
Årsresultat -54.000 -83.000 -10.000 1.603.000 314.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 440.000
Sum omløpsmidler 1.036.000 1.320.000 1.432.000 1.974.000 393.000
Sum eiendeler 1.036.000 1.320.000 1.432.000 1.974.000 833.000
Sum opptjent egenkapital 684.000 888.000 1.171.000 1.341.000 428.000
Sum egenkapital 785.000 989.000 1.272.000 1.443.000 530.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 250.000 331.000 160.000 532.000 303.000
Sum gjeld og egenkapital 1.035.000 1.320.000 1.432.000 1.974.000 832.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 657.000 412.000 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 657.000 412.000 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -715.000 -484.000 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -99.000 -84.000 -14.000 -60.000 -2.000
Driftskostnader -814.000 -568.000 -14.000 -60.000 -2.000
Driftsresultat -157.000 -156.000 -14.000 -60.000 -2.000
Finansinntekter 104.000 73.000 4.000 1.663.000 320.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 104.000 73.000 4.000 1.663.000 320.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -150.000 -200.000 -160.000 -500.000 -300.000
Årsresultat -54.000 -83.000 -10.000 1.603.000 314.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 440.000
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 440.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 33.000 0 0 0
Andre fordringer 67.000 72.000 71.000 81.000 392.000
Sum investeringer 861.000 971.000 1.000.000 0 0
Kasse, bank 108.000 245.000 362.000 1.894.000 1.000
Sum omløpsmidler 1.036.000 1.320.000 1.432.000 1.974.000 393.000
Sum eiendeler 1.036.000 1.320.000 1.432.000 1.974.000 833.000
Sum opptjent egenkapital 684.000 888.000 1.171.000 1.341.000 428.000
Sum egenkapital 785.000 989.000 1.272.000 1.443.000 530.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 1.000 0 7.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 3.000
Skyldig offentlige avgifter 25.000 79.000 0 0 0
Utbytte -150.000 -200.000 -160.000 -500.000 -300.000
Annen kortsiktig gjeld 75.000 51.000 0 24.000 0
Sum kortsiktig gjeld 250.000 331.000 160.000 532.000 303.000
Sum gjeld og egenkapital 1.035.000 1.320.000 1.432.000 1.974.000 832.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 786.000 989.000 1.272.000 1.442.000 90.000
Likviditetsgrad 1 4.1 4 8.9 3.7 1.3
Likviditetsgrad 2 4.1 4 8.9 3.7 1.3
Soliditet 75.8 74.9 88.8 73.1 63.6
Resultatgrad -23.9 -37.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.3 0.3 0.1 0.4 0.6
Total kapitalrentabilitet -5.1 -6.3 -0.7 81.2 38.2
Signatur
11.08.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
17.08.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex