Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Malnesfjord AS
Juridisk navn:  Malnesfjord AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48248021
C/o Halvar Bendiksen Fax:
8390 Reine 8390 Reine
Fylke: Kommune:
Nordland Moskenes
Org.nr: 984032358
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 11/27/2001
Foretakstype: AS
Revisor: Nordnorsk Revisjon As
Regnskapsfører: Lofoten Økonomiservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.35%
Resultat  
  
61.59%
Egenkapital  
  
36.28%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 6.104.000 6.588.000 5.588.000 5.216.000 3.798.000
Resultat: 2.028.000 1.255.000 1.407.000 1.060.000 -353.000
Egenkapital: 5.912.000 4.338.000 3.370.000 2.304.000 1.505.000
Regnskap for  Malnesfjord AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 6.104.000 6.588.000 5.588.000 5.216.000 3.798.000
Driftskostnader -3.885.000 -5.125.000 -3.916.000 -3.901.000 -3.917.000
Driftsresultat 2.219.000 1.464.000 1.672.000 1.315.000 -120.000
Finansinntekter 56.000 52.000 27.000 65.000 141.000
Finanskostnader -247.000 -261.000 -292.000 -319.000 -375.000
Finans -191.000 -209.000 -265.000 -254.000 -234.000
Resultat før skatt 2.028.000 1.255.000 1.407.000 1.060.000 -353.000
Skattekostnad -453.000 -287.000 -341.000 -261.000 95.000
Årsresultat 1.575.000 968.000 1.066.000 799.000 -258.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.230.000 4.829.000 5.433.000 6.049.000 6.584.000
Sum omløpsmidler 11.384.000 9.500.000 9.119.000 7.180.000 5.532.000
Sum eiendeler 15.614.000 14.329.000 14.552.000 13.229.000 12.116.000
Sum opptjent egenkapital 5.812.000 4.238.000 3.270.000 2.204.000 1.405.000
Sum egenkapital 5.912.000 4.338.000 3.370.000 2.304.000 1.505.000
Sum langsiktig gjeld 7.768.000 8.398.000 8.967.000 9.507.000 9.829.000
Sum kortsiktig gjeld 1.934.000 1.593.000 2.215.000 1.417.000 782.000
Sum gjeld og egenkapital 15.614.000 14.329.000 14.552.000 13.228.000 12.116.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.104.000 6.588.000 5.588.000 5.157.000 3.669.000
Andre inntekter 0 0 0 59.000 129.000
Driftsinntekter 6.104.000 6.588.000 5.588.000 5.216.000 3.798.000
Varekostnad -267.000 -223.000 -277.000 -249.000 -292.000
Lønninger -2.349.000 -2.589.000 -2.153.000 -2.016.000 -1.417.000
Avskrivning -599.000 -604.000 -616.000 -638.000 -647.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -670.000 -1.709.000 -870.000 -998.000 -1.561.000
Driftskostnader -3.885.000 -5.125.000 -3.916.000 -3.901.000 -3.917.000
Driftsresultat 2.219.000 1.464.000 1.672.000 1.315.000 -120.000
Finansinntekter 56.000 52.000 27.000 65.000 141.000
Finanskostnader -247.000 -261.000 -292.000 -319.000 -375.000
Finans -191.000 -209.000 -265.000 -254.000 -234.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.575.000 968.000 1.066.000 799.000 -258.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 4.193.000 4.743.000 5.293.000 5.843.000 6.393.000
Driftsløsøre 37.000 57.000 77.000 97.000 28.000
Sum varige driftsmidler 4.230.000 4.829.000 5.433.000 6.049.000 6.584.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 4.230.000 4.829.000 5.433.000 6.049.000 6.584.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 84.000 0 102.000 72.000 11.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 11.215.000 9.488.000 8.946.000 7.084.000 5.499.000
Sum omløpsmidler 11.384.000 9.500.000 9.119.000 7.180.000 5.532.000
Sum eiendeler 15.614.000 14.329.000 14.552.000 13.229.000 12.116.000
Sum opptjent egenkapital 5.812.000 4.238.000 3.270.000 2.204.000 1.405.000
Sum egenkapital 5.912.000 4.338.000 3.370.000 2.304.000 1.505.000
Sum avsetninger til forpliktelser 341.000 389.000 375.000 333.000 72.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 7.768.000 8.398.000 8.967.000 9.507.000 9.829.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 11.000
Betalbar skatt 502.000 273.000 299.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 719.000 514.000 704.000 631.000 283.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 524.000 515.000 1.062.000 510.000 479.000
Sum kortsiktig gjeld 1.934.000 1.593.000 2.215.000 1.417.000 782.000
Sum gjeld og egenkapital 15.614.000 14.329.000 14.552.000 13.228.000 12.116.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 9.450.000 7.907.000 6.904.000 5.763.000 4.750.000
Likviditetsgrad 1 5.9 6 4.1 5.1 7.1
Likviditetsgrad 2 5.9 6 4.1 5.1 7.1
Soliditet 37.9 30.3 23.2 17.4 12.4
Resultatgrad 36.4 22.2 29.9 25.2 -3.2
Rentedekningsgrad 9 5.6 5.7 4.3 0.1
Gjeldsgrad 1.6 2.3 3.3 4.7 7.1
Total kapitalrentabilitet 14.6 10.6 11.7 10.4 0.2
Signatur
22.08.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
22.08.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex