Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Malthe Winje Eiendom AS
Juridisk navn:  Malthe Winje Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66996195
Postboks 531 Haukeliveien 48 Fax:
1411 Kolbotn 1415 Oppegård
Fylke: Kommune:
Viken Nordre Follo
Org.nr: 977028485
Aksjekapital: 3.499.400 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 11/8/1996
Foretakstype: AS
Revisor: Grant Thornton Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
69.94%
Resultat  
  
-95.49%
Egenkapital  
  
-12.3%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 865.000 509.000 454.000 590.000 46.000
Resultat: -2.039.000 -1.043.000 -49.000 250.000 -661.000
Egenkapital: 12.469.000 14.217.000 14.736.000 14.015.000 14.287.000
Regnskap for  Malthe Winje Eiendom AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 865.000 509.000 454.000 590.000 46.000
Driftskostnader -1.480.000 -1.931.000 -1.374.000 -574.000 -1.011.000
Driftsresultat -616.000 -1.421.000 -920.000 16.000 -966.000
Finansinntekter -552.000 1.335.000 1.267.000 715.000 1.120.000
Finanskostnader -871.000 -957.000 -395.000 -480.000 -815.000
Finans -1.423.000 378.000 872.000 235.000 305.000
Resultat før skatt -2.039.000 -1.043.000 -49.000 250.000 -661.000
Skattekostnad 290.000 524.000 769.000 -522.000 371.000
Årsresultat -1.749.000 -518.000 721.000 -272.000 -290.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 36.084.000 40.319.000 41.524.000 43.722.000 43.710.000
Sum omløpsmidler 371.000 69.000 1.397.000 2.027.000 4.762.000
Sum eiendeler 36.455.000 40.388.000 42.921.000 45.749.000 48.472.000
Sum opptjent egenkapital 8.969.000 10.718.000 11.236.000 10.516.000 -20.707.000
Sum egenkapital 12.469.000 14.217.000 14.736.000 14.015.000 14.287.000
Sum langsiktig gjeld 5.160.000 7.160.000 9.160.000 10.660.000 10.660.000
Sum kortsiktig gjeld 18.825.000 19.009.000 19.025.000 21.073.000 23.524.000
Sum gjeld og egenkapital 36.453.000 40.386.000 42.920.000 45.748.000 48.471.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 865.000 127.000 72.000 11.000 46.000
Andre inntekter 0 382.000 382.000 579.000 0
Driftsinntekter 865.000 509.000 454.000 590.000 46.000
Varekostnad 0 0 0 -66.000 -206.000
Lønninger -794.000 -765.000 -675.000 -4.000 -107.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -686.000 -1.166.000 -699.000 -504.000 -698.000
Driftskostnader -1.480.000 -1.931.000 -1.374.000 -574.000 -1.011.000
Driftsresultat -616.000 -1.421.000 -920.000 16.000 -966.000
Finansinntekter -552.000 1.335.000 1.267.000 715.000 1.120.000
Finanskostnader -871.000 -957.000 -395.000 -480.000 -815.000
Finans -1.423.000 378.000 872.000 235.000 305.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.749.000 -518.000 721.000 -272.000 -290.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 689.000 670.000 757.000 703.000 1.746.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 35.395.000 39.649.000 40.767.000 43.019.000 41.964.000
Sum anleggsmidler 36.084.000 40.319.000 41.524.000 43.722.000 43.710.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 26.000 0 18.000
Andre fordringer 2.000 26.000 18.000 0 91.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 369.000 43.000 1.352.000 2.027.000 4.653.000
Sum omløpsmidler 371.000 69.000 1.397.000 2.027.000 4.762.000
Sum eiendeler 36.455.000 40.388.000 42.921.000 45.749.000 48.472.000
Sum opptjent egenkapital 8.969.000 10.718.000 11.236.000 10.516.000 -20.707.000
Sum egenkapital 12.469.000 14.217.000 14.736.000 14.015.000 14.287.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.160.000 7.160.000 9.160.000 10.660.000 10.660.000
Leverandørgjeld 101.000 57.000 43.000 2.000 38.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 44.000 41.000 41.000 -14.000 27.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 18.680.000 18.912.000 18.940.000 21.085.000 23.459.000
Sum kortsiktig gjeld 18.825.000 19.009.000 19.025.000 21.073.000 23.524.000
Sum gjeld og egenkapital 36.453.000 40.386.000 42.920.000 45.748.000 48.471.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -18.454.000 -18.940.000 -17.628.000 -19.046.000 -18.762.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0.1 0.1 0.2
Likviditetsgrad 2 0 0 0.1 0.1 0.3
Soliditet 34.2 35.2 34.3 30.6 29.5
Resultatgrad -71.2 -279.2 -202.6 2.7 -2100.0
Rentedekningsgrad -0.7 -1.5 -2.3 1.5 0.2
Gjeldsgrad 1.9 1.8 1.9 2.3 2.4
Total kapitalrentabilitet -3.2 -0.2 0.8 1.6 0.3
Signatur
13.07.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP
Prokurister
13.07.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex