Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Malthe Winje Infrapower As
Juridisk navn:  Malthe Winje Infrapower As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66996100
Postboks 531 Haukeliveien 48 Fax: 66996101
1411 Kolbotn 1415 Oppegård
Fylke: Kommune:
Viken Nordre Follo
Org.nr: 984155158
Aksjekapital: 4.200.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 11/23/2001
Foretakstype: AS
Tidligere navn: energel as
Revisor: Grant Thornton Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
1112.83%
Resultat  
  
69.66%
Egenkapital  
  
-72.07%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 13.523.000 1.115.000 2.920.000 18.079.000 14.592.000
Resultat: -1.086.000 -3.580.000 -436.000 16.000 -1.374.000
Egenkapital: -1.793.000 -1.042.000 1.738.000 2.058.000 64.000
Regnskap for  Malthe Winje Infrapower As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 13.523.000 1.115.000 2.920.000 18.079.000 14.592.000
Driftskostnader -15.363.000 -4.780.000 -3.351.000 -18.018.000 -15.539.000
Driftsresultat -1.840.000 -3.666.000 -431.000 62.000 -947.000
Finansinntekter 1.096.000 210.000 139.000 125.000 -56.000
Finanskostnader -341.000 -124.000 -143.000 -172.000 -371.000
Finans 755.000 86.000 -4.000 -47.000 -427.000
Resultat før skatt -1.086.000 -3.580.000 -436.000 16.000 -1.374.000
Skattekostnad 332.000 800.000 115.000 -21.000 353.000
Årsresultat -754.000 -2.780.000 -320.000 -6.000 -1.021.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.742.000 7.668.000 6.887.000 6.633.000 7.135.000
Sum omløpsmidler 7.367.000 1.894.000 89.000 5.373.000 11.136.000
Sum eiendeler 16.109.000 9.562.000 6.976.000 12.006.000 18.271.000
Sum opptjent egenkapital -10.551.000 -9.800.000 -7.020.000 -6.700.000 -6.694.000
Sum egenkapital -1.793.000 -1.042.000 1.738.000 2.058.000 64.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 1.650.000
Sum kortsiktig gjeld 17.902.000 10.604.000 5.237.000 9.947.000 16.557.000
Sum gjeld og egenkapital 16.109.000 9.562.000 6.975.000 12.005.000 18.271.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 13.523.000 1.105.000 2.924.000 17.694.000 12.130.000
Andre inntekter 0 10.000 -4.000 385.000 2.463.000
Driftsinntekter 13.523.000 1.115.000 2.920.000 18.079.000 14.592.000
Varekostnad -9.184.000 0 -2.660.000 -14.129.000 -11.986.000
Lønninger -771.000 -83.000 -290.000 -2.208.000 -2.039.000
Avskrivning -8.000 -1.000 0 0 -2.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.400.000 -4.407.000 -401.000 -1.681.000 -1.512.000
Driftskostnader -15.363.000 -4.780.000 -3.351.000 -18.018.000 -15.539.000
Driftsresultat -1.840.000 -3.666.000 -431.000 62.000 -947.000
Finansinntekter 1.096.000 210.000 139.000 125.000 -56.000
Finanskostnader -341.000 -124.000 -143.000 -172.000 -371.000
Finans 755.000 86.000 -4.000 -47.000 -427.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -754.000 -2.780.000 -320.000 -6.000 -1.021.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.809.000 1.477.000 677.000 562.000 583.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 15.000 24.000 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 15.000 24.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 6.917.000 6.167.000 6.209.000 6.071.000 6.551.000
Sum anleggsmidler 8.742.000 7.668.000 6.887.000 6.633.000 7.135.000
Varebeholdning 0 0 0 572.000 147.000
Kundefordringer 6.302.000 22.000 17.000 3.398.000 8.508.000
Andre fordringer 23.000 1.814.000 39.000 1.283.000 2.397.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.042.000 59.000 33.000 119.000 84.000
Sum omløpsmidler 7.367.000 1.894.000 89.000 5.373.000 11.136.000
Sum eiendeler 16.109.000 9.562.000 6.976.000 12.006.000 18.271.000
Sum opptjent egenkapital -10.551.000 -9.800.000 -7.020.000 -6.700.000 -6.694.000
Sum egenkapital -1.793.000 -1.042.000 1.738.000 2.058.000 64.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 14.582.000 7.049.000 5.205.000 6.059.000 7.733.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 1.650.000
Leverandørgjeld 486.000 921.000 32.000 3.427.000 6.837.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter -344.000 -226.000 0 254.000 314.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.178.000 2.860.000 0 207.000 1.673.000
Sum kortsiktig gjeld 17.902.000 10.604.000 5.237.000 9.947.000 16.557.000
Sum gjeld og egenkapital 16.109.000 9.562.000 6.975.000 12.005.000 18.271.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -10.535.000 -8.710.000 -5.148.000 -4.574.000 -5.421.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.2 0 0.5 0.7
Likviditetsgrad 2 0.4 0.2 0 0.5 0.7
Soliditet -11.1 -10.9 24.9 17.1 0.4
Resultatgrad -13.6 -328.8 -14.8 0.3 -6.5
Rentedekningsgrad -5.4 -29.6 1.1 -2.7
Gjeldsgrad -10.2 3 4.8 284.5
Total kapitalrentabilitet -4.6 -36.1 -4.2 1.6 -5.5
Signatur
15.11.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP
Prokurister
15.11.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex