Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Malthe Winje Infrawater As
Juridisk navn:  Malthe Winje Infrawater As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 531 Haukeliveien 48 Fax:
1411 Kolbotn 1415 Oppegård
Fylke: Kommune:
Viken Nordre Follo
Org.nr: 993526061
Aksjekapital: 18.011.000 NOK
Etableringsdato: 11/24/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Grant Thornton Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-110.89%
Egenkapital  
  
-2.69%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 86.000
Resultat: -371.000 3.408.000 -1.190.000 -1.797.000 -1.495.000
Egenkapital: 11.533.000 11.852.000 8.517.000 9.608.000 11.278.000
Regnskap for  Malthe Winje Infrawater As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 86.000
Driftskostnader -681.000 -105.000 -539.000 -711.000 -598.000
Driftsresultat -681.000 -105.000 -539.000 -712.000 -512.000
Finansinntekter 311.000 3.522.000 -647.000 -1.085.000 -983.000
Finanskostnader 0 -9.000 -4.000 0 0
Finans 311.000 3.513.000 -651.000 -1.085.000 -983.000
Resultat før skatt -371.000 3.408.000 -1.190.000 -1.797.000 -1.495.000
Skattekostnad 51.000 -72.000 99.000 127.000 124.000
Årsresultat -319.000 3.335.000 -1.092.000 -1.670.000 -1.371.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.932.000 5.871.000 5.952.000 9.239.000 3.487.000
Sum omløpsmidler 5.600.000 5.981.000 2.564.000 370.000 7.792.000
Sum eiendeler 11.532.000 11.852.000 8.516.000 9.609.000 11.279.000
Sum opptjent egenkapital -11.664.000 -11.345.000 -14.680.000 -13.589.000 -11.919.000
Sum egenkapital 11.533.000 11.852.000 8.517.000 9.608.000 11.278.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 11.533.000 11.852.000 8.517.000 9.608.000 11.278.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 86.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 86.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 -510.000 -510.000 -510.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -681.000 -105.000 -29.000 -201.000 -88.000
Driftskostnader -681.000 -105.000 -539.000 -711.000 -598.000
Driftsresultat -681.000 -105.000 -539.000 -712.000 -512.000
Finansinntekter 311.000 3.522.000 -647.000 -1.085.000 -983.000
Finanskostnader 0 -9.000 -4.000 0 0
Finans 311.000 3.513.000 -651.000 -1.085.000 -983.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -319.000 3.335.000 -1.092.000 -1.670.000 -1.371.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 746.000 694.000 766.000 1.178.000 1.562.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 5.187.000 5.177.000 5.186.000 8.060.000 1.925.000
Sum anleggsmidler 5.932.000 5.871.000 5.952.000 9.239.000 3.487.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 32.000
Andre fordringer 0 0 0 0 7.225.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 5.600.000 5.981.000 2.564.000 370.000 535.000
Sum omløpsmidler 5.600.000 5.981.000 2.564.000 370.000 7.792.000
Sum eiendeler 11.532.000 11.852.000 8.516.000 9.609.000 11.279.000
Sum opptjent egenkapital -11.664.000 -11.345.000 -14.680.000 -13.589.000 -11.919.000
Sum egenkapital 11.533.000 11.852.000 8.517.000 9.608.000 11.278.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 11.533.000 11.852.000 8.517.000 9.608.000 11.278.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.600.000 5.981.000 2.564.000 370.000 7.792.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.0 0.0
Soliditet 1 1 1 100.0 100.0
Resultatgrad -595.3
Rentedekningsgrad -11.7 -134.8
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet -3.2 28.8 -13.9 -18.7 -13.3
Signatur
16.11.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP
Prokurister
16.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Presisering om tapt aksjekapital
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex