Malvikbakk Utbyggingsselskap Og Økogårdsdrift As
Juridisk navn:  Malvikbakk Utbyggingsselskap Og Økogårdsdrift As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Revdalsvegen 63 Revdalsvegen 63 Fax:
7563 Malvik 7563 Malvik
Fylke: Kommune:
Trøndelag Malvik
Org.nr: 918321756
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Etableringsdato: 12/16/2016
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
-22.96%
Resultat  
  
-65.14%
Egenkapital  
  
3.3%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016
Omsetning: 292.000 379.000 656.000 0
Resultat: 61.000 175.000 179.000 0
Egenkapital: 1.472.000 1.425.000 1.294.000 20.000
Regnskap for  Malvikbakk Utbyggingsselskap Og Økogårdsdrift As
Resultat 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 292.000 379.000 656.000 0
Driftskostnader -231.000 -203.000 -271.000 0
Driftsresultat 61.000 176.000 385.000 0
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -206.000 0
Finans 0 0 -206.000 0
Resultat før skatt 61.000 175.000 179.000 0
Skattekostnad -14.000 -45.000 131.000 0
Årsresultat 47.000 131.000 310.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.301.000 9.353.000 9.161.000 0
Sum omløpsmidler 2.486.000 2.377.000 1.695.000 30.000
Sum eiendeler 11.787.000 11.730.000 10.856.000 30.000
Sum opptjent egenkapital 472.000 425.000 294.000 0
Sum egenkapital 1.472.000 1.425.000 1.294.000 20.000
Sum langsiktig gjeld 9.840.000 9.840.000 9.467.000 0
Sum kortsiktig gjeld 475.000 465.000 95.000 10.000
Sum gjeld og egenkapital 11.787.000 11.730.000 10.856.000 30.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 40.000 21.000 34.000 0
Andre inntekter 252.000 358.000 622.000 0
Driftsinntekter 292.000 379.000 656.000 0
Varekostnad 0 0 -5.000 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -35.000 -34.000 -15.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -196.000 -169.000 -251.000 0
Driftskostnader -231.000 -203.000 -271.000 0
Driftsresultat 61.000 176.000 385.000 0
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -206.000 0
Finans 0 0 -206.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 47.000 131.000 310.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 72.000 86.000 131.000 0
Fast eiendom 9.108.000 9.085.000 8.849.000 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 121.000 181.000 182.000 0
Sum varige driftsmidler 9.229.000 9.267.000 9.031.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 9.301.000 9.353.000 9.161.000 0
Varebeholdning 1.972.000 1.972.000 1.528.000 0
Kundefordringer 15.000 8.000 0 0
Andre fordringer 17.000 135.000 69.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 144.000 78.000 98.000 30.000
Sum omløpsmidler 2.486.000 2.377.000 1.695.000 30.000
Sum eiendeler 11.787.000 11.730.000 10.856.000 30.000
Sum opptjent egenkapital 472.000 425.000 294.000 0
Sum egenkapital 1.472.000 1.425.000 1.294.000 20.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 400.000 327.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 9.840.000 9.840.000 9.467.000 0
Leverandørgjeld 14.000 77.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 61.000 61.000 95.000 10.000
Sum kortsiktig gjeld 475.000 465.000 95.000 10.000
Sum gjeld og egenkapital 11.787.000 11.730.000 10.856.000 30.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.011.000 1.912.000 1.600.000 20.000
Likviditetsgrad 1 5.2 5.1 17. 3
Likviditetsgrad 2 1.1 0.9 1.8 3
Soliditet 12.5 12.1 11.9 66.7
Resultatgrad 20.9 46.4 58.7
Rentedekningsgrad 1.9
Gjeldsgrad 7 7.2 7.4 0.5
Total kapitalrentabilitet 0.5 1.5 3.5 0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex