Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Mangvyk As
Juridisk navn:  Mangvyk As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Gamle Riksvei 140A Sveinsvollvegen 111 Fax:
3057 Solbergelva 4354 Voll
Fylke: Kommune:
Rogaland Klepp
Org.nr: 912783936
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 10/17/2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Contus Anna Regnskapsbyrå As
Utvikling:
Omsetning  
  
35.61%
Resultat  
  
-159.21%
Egenkapital  
  
-68.17%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.765.000 2.039.000 1.361.000 1.697.000 1.062.000
Resultat: -197.000 -76.000 294.000 -49.000 247.000
Egenkapital: 99.000 311.000 386.000 166.000 210.000
Regnskap for  Mangvyk As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.765.000 2.039.000 1.361.000 1.697.000 1.062.000
Driftskostnader -2.957.000 -2.115.000 -1.068.000 -1.746.000 -815.000
Driftsresultat -192.000 -76.000 293.000 -49.000 247.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -5.000 0 0 0 0
Finans -5.000 0 0 0 0
Resultat før skatt -197.000 -76.000 294.000 -49.000 247.000
Skattekostnad -15.000 0 -73.000 4.000 -67.000
Årsresultat -212.000 -75.000 220.000 -45.000 180.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 183.000 157.000 134.000 82.000 96.000
Sum omløpsmidler 519.000 668.000 599.000 89.000 629.000
Sum eiendeler 702.000 825.000 733.000 171.000 725.000
Sum opptjent egenkapital 69.000 281.000 356.000 136.000 180.000
Sum egenkapital 99.000 311.000 386.000 166.000 210.000
Sum langsiktig gjeld 15.000 0 0 0 4.000
Sum kortsiktig gjeld 588.000 515.000 347.000 5.000 510.000
Sum gjeld og egenkapital 702.000 826.000 733.000 171.000 724.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.765.000 2.039.000 1.361.000 1.697.000 1.062.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.765.000 2.039.000 1.361.000 1.697.000 1.062.000
Varekostnad 0 0 -25.000 0 0
Lønninger -2.645.000 -1.864.000 -849.000 -1.624.000 -749.000
Avskrivning -18.000 -14.000 -12.000 -19.000 -8.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -294.000 -237.000 -182.000 -103.000 -58.000
Driftskostnader -2.957.000 -2.115.000 -1.068.000 -1.746.000 -815.000
Driftsresultat -192.000 -76.000 293.000 -49.000 247.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -5.000 0 0 0 0
Finans -5.000 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -212.000 -75.000 220.000 -45.000 180.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 33.000 51.000 25.000 67.000 86.000
Sum varige driftsmidler 33.000 51.000 25.000 67.000 86.000
Sum finansielle anleggsmidler 150.000 107.000 110.000 14.000 10.000
Sum anleggsmidler 183.000 157.000 134.000 82.000 96.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 318.000 464.000 316.000 71.000 475.000
Andre fordringer 26.000 15.000 3.000 6.000 4.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 176.000 189.000 280.000 12.000 150.000
Sum omløpsmidler 519.000 668.000 599.000 89.000 629.000
Sum eiendeler 702.000 825.000 733.000 171.000 725.000
Sum opptjent egenkapital 69.000 281.000 356.000 136.000 180.000
Sum egenkapital 99.000 311.000 386.000 166.000 210.000
Sum avsetninger til forpliktelser 15.000 0 0 0 4.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 15.000 0 0 0 4.000
Leverandørgjeld 8.000 7.000 1.000 -1.000 -2.000
Betalbar skatt 0 0 73.000 0 63.000
Skyldig offentlige avgifter 264.000 271.000 136.000 6.000 271.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 316.000 237.000 138.000 0 178.000
Sum kortsiktig gjeld 588.000 515.000 347.000 5.000 510.000
Sum gjeld og egenkapital 702.000 826.000 733.000 171.000 724.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -69.000 153.000 252.000 84.000 119.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1.3 1.7 17.8 1.2
Likviditetsgrad 2 0.9 1.3 1.7 17.9 1.3
Soliditet 14.1 37.7 52.7 97.1 29.0
Resultatgrad -6.9 -3.7 21.5 -2.9 23.3
Rentedekningsgrad -38.4
Gjeldsgrad 6.1 1.7 0.9 0.0 2.4
Total kapitalrentabilitet -27.4 -9.2 4 -28.7 34.1
Signatur
03.06.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
03.06.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex