Manon Frisør As
Juridisk navn:  Manon Frisør As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67140440
Wilh. Wilhelmsens vei 47 Wilh. Wilhelmsens vei 47 Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 999327931
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 12/1/2012
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.01%
Resultat  
  
146.07%
Egenkapital  
  
23.84%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 871.000 898.000 941.000 1.066.000 897.000
Resultat: 41.000 -89.000 203.000 -25.000 137.000
Egenkapital: 213.000 172.000 381.000 222.000 247.000
Regnskap for  Manon Frisør As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 871.000 898.000 941.000 1.066.000 897.000
Driftskostnader -831.000 -988.000 -740.000 -1.094.000 -765.000
Driftsresultat 40.000 -90.000 202.000 -28.000 133.000
Finansinntekter 1.000 1.000 2.000 4.000 5.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 1.000 2.000 4.000 5.000
Resultat før skatt 41.000 -89.000 203.000 -25.000 137.000
Skattekostnad 0 0 -45.000 0 -38.000
Årsresultat 41.000 -89.000 159.000 -25.000 100.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 393.000 494.000 557.000 437.000 425.000
Sum eiendeler 393.000 494.000 557.000 437.000 425.000
Sum opptjent egenkapital 183.000 142.000 358.000 200.000 224.000
Sum egenkapital 213.000 172.000 381.000 222.000 247.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 179.000 322.000 176.000 214.000 178.000
Sum gjeld og egenkapital 392.000 494.000 557.000 437.000 425.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 871.000 898.000 941.000 1.066.000 897.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 871.000 898.000 941.000 1.066.000 897.000
Varekostnad -102.000 -81.000 -74.000 -88.000 -6.000
Lønninger -551.000 -695.000 -459.000 -768.000 -551.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -178.000 -212.000 -207.000 -238.000 -208.000
Driftskostnader -831.000 -988.000 -740.000 -1.094.000 -765.000
Driftsresultat 40.000 -90.000 202.000 -28.000 133.000
Finansinntekter 1.000 1.000 2.000 4.000 5.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 1.000 2.000 4.000 5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -120.000 0 0 0
Årsresultat 41.000 -89.000 159.000 -25.000 100.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 50.000 53.000 51.000 75.000 81.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 1.000 32.000 29.000 45.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 343.000 440.000 474.000 332.000 298.000
Sum omløpsmidler 393.000 494.000 557.000 437.000 425.000
Sum eiendeler 393.000 494.000 557.000 437.000 425.000
Sum opptjent egenkapital 183.000 142.000 358.000 200.000 224.000
Sum egenkapital 213.000 172.000 381.000 222.000 247.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 11.000 28.000 20.000 19.000 1.000
Betalbar skatt 0 0 45.000 0 37.000
Skyldig offentlige avgifter 71.000 147.000 65.000 124.000 88.000
Utbytte 0 -120.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 97.000 147.000 46.000 72.000 51.000
Sum kortsiktig gjeld 179.000 322.000 176.000 214.000 178.000
Sum gjeld og egenkapital 392.000 494.000 557.000 437.000 425.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 214.000 172.000 381.000 223.000 247.000
Likviditetsgrad 1 2.2 1.5 3.2 2.0 2.4
Likviditetsgrad 2 1.9 1.4 2.9 1.7 2.0
Soliditet 54.3 34.8 68.4 50.9 58.1
Resultatgrad 4.6 21.5 -2.6 14.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.8 1.9 0.5 1.0 0.7
Total kapitalrentabilitet 10.5 36.6 -5.5 32.5
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex