Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Marel Norge AS
Juridisk navn:  Marel Norge AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64838000
Postboks 181 Vestbygata 55 Fax: 64830155
2001 Lillestrøm 2003 Lillestrøm
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 910540912
Aksjekapital: 3.000.000 NOK
Antall ansatte: 56
Etableringsdato: 8/3/1921 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: scanvaegt norge as
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
34.46%
Resultat  
  
22.17%
Egenkapital  
  
23.01%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 400.361.000 297.761.000 197.453.000 197.564.000 200.615.000
Resultat: 8.359.000 6.842.000 4.289.000 5.181.000 1.059.000
Egenkapital: 34.605.000 28.132.000 22.890.000 19.658.000 15.836.000
Regnskap for  Marel Norge AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 400.361.000 297.761.000 197.453.000 197.564.000 200.615.000
Driftskostnader -390.102.000 -291.992.000 -192.089.000 -193.747.000 -199.197.000
Driftsresultat 10.259.000 5.769.000 5.365.000 3.817.000 1.418.000
Finansinntekter 12.728.000 13.947.000 2.803.000 8.233.000 8.996.000
Finanskostnader -14.628.000 -12.874.000 -3.879.000 -6.869.000 -9.355.000
Finans -1.900.000 1.073.000 -1.076.000 1.364.000 -359.000
Resultat før skatt 8.359.000 6.842.000 4.289.000 5.181.000 1.059.000
Skattekostnad -1.886.000 -1.600.000 -1.057.000 -1.359.000 -843.000
Årsresultat 6.473.000 5.242.000 3.232.000 3.822.000 215.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 12.360.000 12.459.000 12.567.000 12.926.000 13.387.000
Sum omløpsmidler 88.481.000 128.089.000 76.678.000 71.257.000 48.412.000
Sum eiendeler 100.841.000 140.548.000 89.245.000 84.183.000 61.799.000
Sum opptjent egenkapital 31.605.000 25.132.000 19.890.000 16.658.000 12.836.000
Sum egenkapital 34.605.000 28.132.000 22.890.000 19.658.000 15.836.000
Sum langsiktig gjeld 14.049.000 14.015.000 13.960.000 13.863.000 13.475.000
Sum kortsiktig gjeld 52.186.000 98.401.000 52.394.000 50.663.000 32.488.000
Sum gjeld og egenkapital 100.840.000 140.548.000 89.244.000 84.184.000 61.799.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 400.361.000 297.746.000 197.453.000 197.564.000 200.615.000
Andre inntekter 0 15.000 0 0 0
Driftsinntekter 400.361.000 297.761.000 197.453.000 197.564.000 200.615.000
Varekostnad -316.179.000 -228.147.000 -129.072.000 -138.106.000 -143.793.000
Lønninger -50.757.000 -44.460.000 -42.885.000 -37.914.000 -37.110.000
Avskrivning -220.000 -291.000 -474.000 -643.000 -632.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -22.946.000 -19.094.000 -19.658.000 -17.084.000 -17.662.000
Driftskostnader -390.102.000 -291.992.000 -192.089.000 -193.747.000 -199.197.000
Driftsresultat 10.259.000 5.769.000 5.365.000 3.817.000 1.418.000
Finansinntekter 12.728.000 13.947.000 2.803.000 8.233.000 8.996.000
Finanskostnader -14.628.000 -12.874.000 -3.879.000 -6.869.000 -9.355.000
Finans -1.900.000 1.073.000 -1.076.000 1.364.000 -359.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 6.473.000 5.242.000 3.232.000 3.822.000 215.000
Balanse detaljer          
Goodwill 12.064.000 12.064.000 10.364.000 10.364.000 10.364.000
Sum Immatrielle midler 12.064.000 12.064.000 12.064.000 12.064.000 12.064.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 297.000 395.000 502.000 829.000 1.180.000
Sum varige driftsmidler 297.000 395.000 502.000 829.000 1.180.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 1.000 33.000 143.000
Sum anleggsmidler 12.360.000 12.459.000 12.567.000 12.926.000 13.387.000
Varebeholdning 26.008.000 18.392.000 7.903.000 6.851.000 6.269.000
Kundefordringer 31.591.000 69.225.000 19.589.000 36.169.000 30.134.000
Andre fordringer 9.350.000 5.692.000 5.092.000 14.386.000 4.310.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 21.531.000 34.781.000 44.094.000 13.851.000 7.699.000
Sum omløpsmidler 88.481.000 128.089.000 76.678.000 71.257.000 48.412.000
Sum eiendeler 100.841.000 140.548.000 89.245.000 84.183.000 61.799.000
Sum opptjent egenkapital 31.605.000 25.132.000 19.890.000 16.658.000 12.836.000
Sum egenkapital 34.605.000 28.132.000 22.890.000 19.658.000 15.836.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.542.000 1.508.000 1.453.000 1.356.000 968.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 14.049.000 14.015.000 13.960.000 13.863.000 13.475.000
Leverandørgjeld 31.741.000 51.691.000 11.567.000 22.001.000 17.336.000
Betalbar skatt 1.852.000 1.546.000 959.000 971.000 0
Skyldig offentlige avgifter 3.879.000 21.486.000 4.284.000 6.733.000 6.370.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 14.715.000 23.674.000 35.584.000 20.958.000 8.782.000
Sum kortsiktig gjeld 52.186.000 98.401.000 52.394.000 50.663.000 32.488.000
Sum gjeld og egenkapital 100.840.000 140.548.000 89.244.000 84.184.000 61.799.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 36.295.000 29.688.000 24.284.000 20.594.000 15.924.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.3 1.5 1.4 1.5
Likviditetsgrad 2 1.2 1.1 1.3 1.3 1.3
Soliditet 34.3 2 25.6 23.4 25.6
Resultatgrad 2.6 1.9 2.7 1.9 0.7
Rentedekningsgrad 0.7 0.4 1.4 1.8 1.1
Gjeldsgrad 1.9 4 2.9 3.3 2.9
Total kapitalrentabilitet 22.8 1 9.2 14.3 16.9
Signatur
20.07.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
20.07.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex