Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Maress AS
Juridisk navn:  Maress AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Erik Jebsen Postboks 24 Slemdal Hvitstenveien 11 Fax:
0710 Oslo 1545 Hvitsten
Fylke: Kommune:
Viken Vestby
Org.nr: 830886222
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 3/1/1973 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
60.04%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 1.000 0 -29.000 -4.000 -4.000
Egenkapital: -1.607.000 -4.022.000 -4.022.000 -3.989.000 -3.986.000
Regnskap for  Maress AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 0 -1.000 -8.000 -7.000
Driftsresultat 0 0 -1.000 -8.000 -7.000
Finansinntekter 1.000 0 -28.000 4.000 4.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 0 -28.000 4.000 4.000
Resultat før skatt 1.000 0 -29.000 -4.000 -4.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.000 0 -29.000 -4.000 -4.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 30.000 30.000
Sum omløpsmidler 1.000 20.000 20.000 22.000 26.000
Sum eiendeler 1.000 20.000 20.000 52.000 56.000
Sum opptjent egenkapital -1.707.000 -4.122.000 -4.122.000 -4.089.000 -4.086.000
Sum egenkapital -1.607.000 -4.022.000 -4.022.000 -3.989.000 -3.986.000
Sum langsiktig gjeld 1.608.000 4.042.000 4.042.000 4.042.000 4.043.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 1.000 20.000 20.000 53.000 57.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 -1.000 -8.000 -7.000
Driftskostnader 0 0 -1.000 -8.000 -7.000
Driftsresultat 0 0 -1.000 -8.000 -7.000
Finansinntekter 1.000 0 -28.000 4.000 4.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 0 -28.000 4.000 4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.000 0 -29.000 -4.000 -4.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 30.000 30.000
Sum anleggsmidler 0 0 0 30.000 30.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 18.000 18.000 20.000 15.000
Kasse, bank 1.000 2.000 2.000 2.000 12.000
Sum omløpsmidler 1.000 20.000 20.000 22.000 26.000
Sum eiendeler 1.000 20.000 20.000 52.000 56.000
Sum opptjent egenkapital -1.707.000 -4.122.000 -4.122.000 -4.089.000 -4.086.000
Sum egenkapital -1.607.000 -4.022.000 -4.022.000 -3.989.000 -3.986.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.608.000 4.042.000 4.042.000 4.042.000 4.043.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 1.000 20.000 20.000 53.000 57.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.000 20.000 20.000 22.000 26.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.0 0.0
Soliditet -7526.4 -6993.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.0 -1.0
Total kapitalrentabilitet 1 0 -7.5 -5.3
Signatur
11.03.2016
STYREMEDLEMMENE HVER FOR SEG.
Prokurister
11.03.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex