Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Margeritt Blomster Og Gaver As
Juridisk navn:  Margeritt Blomster Og Gaver As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62460941
Kjemsjøveien 2 Kjemsjøveien 2 Fax: 61464021
2480 Koppang 2480 Koppang
Fylke: Kommune:
Hedmark Stor-elvdal
Org.nr: 998661722
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 6/30/2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Accountor As
Utvikling:
Omsetning  
  
0.07%
Resultat  
  
83.61%
Egenkapital  
  
-30.34%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.798.000 2.796.000 3.204.000 3.270.000 3.206.000
Resultat: -50.000 -305.000 -122.000 92.000 -245.000
Egenkapital: -189.000 -145.000 43.000 166.000 74.000
Regnskap for  Margeritt Blomster Og Gaver As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.798.000 2.796.000 3.204.000 3.270.000 3.206.000
Driftskostnader -2.800.000 -3.050.000 -3.276.000 -3.119.000 -3.380.000
Driftsresultat -1.000 -254.000 -71.000 151.000 -174.000
Finansinntekter 1.000 0 0 2.000 2.000
Finanskostnader -50.000 -51.000 -51.000 -62.000 -72.000
Finans -49.000 -51.000 -51.000 -60.000 -70.000
Resultat før skatt -50.000 -305.000 -122.000 92.000 -245.000
Skattekostnad 6.000 117.000 0 0 20.000
Årsresultat -44.000 -188.000 -122.000 92.000 -225.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 165.000 154.000 148.000 312.000 482.000
Sum omløpsmidler 738.000 931.000 1.166.000 1.227.000 1.089.000
Sum eiendeler 903.000 1.085.000 1.314.000 1.539.000 1.571.000
Sum opptjent egenkapital -219.000 -175.000 13.000 136.000 44.000
Sum egenkapital -189.000 -145.000 43.000 166.000 74.000
Sum langsiktig gjeld 553.000 681.000 801.000 916.000 1.022.000
Sum kortsiktig gjeld 539.000 550.000 468.000 458.000 475.000
Sum gjeld og egenkapital 903.000 1.086.000 1.312.000 1.540.000 1.571.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.758.000 2.777.000 3.180.000 3.246.000 3.180.000
Andre inntekter 40.000 20.000 24.000 24.000 26.000
Driftsinntekter 2.798.000 2.796.000 3.204.000 3.270.000 3.206.000
Varekostnad -1.264.000 -1.187.000 -1.629.000 -1.547.000 -1.486.000
Lønninger -1.111.000 -1.061.000 -1.149.000 -1.111.000 -1.274.000
Avskrivning 0 -110.000 -165.000 -171.000 -173.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -440.000 -442.000 -425.000 -394.000 -362.000
Driftskostnader -2.800.000 -3.050.000 -3.276.000 -3.119.000 -3.380.000
Driftsresultat -1.000 -254.000 -71.000 151.000 -174.000
Finansinntekter 1.000 0 0 2.000 2.000
Finanskostnader -50.000 -51.000 -51.000 -62.000 -72.000
Finans -49.000 -51.000 -51.000 -60.000 -70.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -44.000 -188.000 -122.000 92.000 -225.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 103.000 258.000 413.000
Sum Immatrielle midler 122.000 117.000 103.000 258.000 413.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 7.000 17.000 32.000
Sum varige driftsmidler 0 0 7.000 17.000 32.000
Sum finansielle anleggsmidler 43.000 38.000 38.000 37.000 36.000
Sum anleggsmidler 165.000 154.000 148.000 312.000 482.000
Varebeholdning 632.000 617.000 867.000 775.000 671.000
Kundefordringer 92.000 152.000 126.000 147.000 121.000
Andre fordringer 28.000 21.000 11.000 13.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 142.000 162.000 292.000 297.000
Sum omløpsmidler 738.000 931.000 1.166.000 1.227.000 1.089.000
Sum eiendeler 903.000 1.085.000 1.314.000 1.539.000 1.571.000
Sum opptjent egenkapital -219.000 -175.000 13.000 136.000 44.000
Sum egenkapital -189.000 -145.000 43.000 166.000 74.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 553.000 681.000 801.000 916.000 1.022.000
Leverandørgjeld 157.000 203.000 145.000 130.000 141.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 183.000 185.000 183.000 195.000 200.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 199.000 162.000 140.000 133.000 134.000
Sum kortsiktig gjeld 539.000 550.000 468.000 458.000 475.000
Sum gjeld og egenkapital 903.000 1.086.000 1.312.000 1.540.000 1.571.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 199.000 381.000 698.000 769.000 614.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.7 2.5 2.7 2.3
Likviditetsgrad 2 0.2 0.6 0.6 1.0 0.9
Soliditet -20.9 -13.4 3.3 10.8 4.7
Resultatgrad - -9.1 -2.2 4.6 -5.4
Rentedekningsgrad - -1.4 2.5 -2.4
Gjeldsgrad -5.8 -8.5 29.5 8.3 20.2
Total kapitalrentabilitet 0 -23.4 -5.4 9.9 -10.9
Signatur
16.08.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex