Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Marias Restaurant Volda As
Juridisk navn:  Marias Restaurant Volda As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70077500
Hamnegata 19 Hamnegata 19 Fax:
6100 Volda 6100 Volda
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Volda
Org.nr: 918045449
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 10/27/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Norddal Rekneskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.14%
Resultat  
  
75.86%
Egenkapital  
  
349.37%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 5.028.000 5.035.000 165.000
Resultat: 357.000 203.000 -136.000
Egenkapital: 355.000 79.000 -73.000
Regnskap for  Marias Restaurant Volda As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 5.028.000 5.035.000 165.000
Driftskostnader -4.671.000 -4.832.000 -301.000
Driftsresultat 358.000 203.000 -135.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 -1.000
Finans -1.000 0 -1.000
Resultat før skatt 357.000 203.000 -136.000
Skattekostnad -82.000 -50.000 33.000
Årsresultat 275.000 153.000 -103.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 849.000 1.027.000 1.123.000
Sum omløpsmidler 364.000 301.000 547.000
Sum eiendeler 1.213.000 1.328.000 1.670.000
Sum opptjent egenkapital 325.000 49.000 -103.000
Sum egenkapital 355.000 79.000 -73.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 859.000 1.248.000 1.743.000
Sum gjeld og egenkapital 1.214.000 1.327.000 1.670.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.028.000 5.035.000 165.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 5.028.000 5.035.000 165.000
Varekostnad -1.739.000 -1.902.000 -60.000
Lønninger -1.911.000 -1.944.000 -139.000
Avskrivning -208.000 -98.000 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -813.000 -888.000 -102.000
Driftskostnader -4.671.000 -4.832.000 -301.000
Driftsresultat 358.000 203.000 -135.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 -1.000
Finans -1.000 0 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 275.000 153.000 -103.000
Balanse detaljer          
Goodwill 480.000 600.000 600.000
Sum Immatrielle midler 480.000 600.000 633.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 335.000 392.000 490.000
Sum varige driftsmidler 335.000 392.000 490.000
Sum finansielle anleggsmidler 35.000 35.000 0
Sum anleggsmidler 849.000 1.027.000 1.123.000
Varebeholdning 78.000 87.000 252.000
Kundefordringer 45.000 86.000 6.000
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 241.000 129.000 288.000
Sum omløpsmidler 364.000 301.000 547.000
Sum eiendeler 1.213.000 1.328.000 1.670.000
Sum opptjent egenkapital 325.000 49.000 -103.000
Sum egenkapital 355.000 79.000 -73.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 123.000 111.000 127.000
Betalbar skatt 82.000 18.000 0
Skyldig offentlige avgifter 169.000 160.000 22.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 484.000 960.000 1.594.000
Sum kortsiktig gjeld 859.000 1.248.000 1.743.000
Sum gjeld og egenkapital 1.214.000 1.327.000 1.670.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -495.000 -947.000 -1.196.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.2 0.3
Likviditetsgrad 2 0.3 0.2 0.2
Soliditet 29.2 6 -4.4
Resultatgrad 7.1 4 -81.8
Rentedekningsgrad 3
Gjeldsgrad 2.4 15.8 -23.9
Total kapitalrentabilitet 29.5 15.3 -8.1
Signatur
16.06.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
16.06.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex