Marie Fisk AS
Juridisk navn:  Marie Fisk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71241500
C/O Økonomisenteret Mrk As Fannestrandvegen 55 C/O Økonomisenteret Mrk As Fannestrandvegen 55 Fax: 71241515
6415 Molde 6415 Molde
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Molde
Org.nr: 885861482
Aksjekapital: 300.000 NOK
Etableringsdato: 7/8/2003 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
82.81%
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -376.000 -2.187.000 -7.000 -11.000 -9.000
Egenkapital: 0 -1.052.000 1.136.000 1.143.000 1.154.000
Regnskap for  Marie Fisk AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -376.000 -1.040.000 -7.000 -11.000 -9.000
Driftsresultat -376.000 -1.040.000 -7.000 -11.000 -9.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.147.000 0 0 0
Finans 0 -1.147.000 0 0 0
Resultat før skatt -376.000 -2.187.000 -7.000 -11.000 -9.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -376.000 -2.187.000 -7.000 -11.000 -9.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 1.677.000 1.137.000 1.137.000
Sum omløpsmidler 0 4.000 9.000 6.000 17.000
Sum eiendeler 0 4.000 1.686.000 1.143.000 1.154.000
Sum opptjent egenkapital -309.000 -1.360.000 827.000 834.000 845.000
Sum egenkapital 0 -1.052.000 1.136.000 1.143.000 1.154.000
Sum langsiktig gjeld 0 1.040.000 540.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 16.000 11.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 0 5.000 1.687.000 1.143.000 1.154.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -376.000 -1.040.000 -7.000 -11.000 -9.000
Driftskostnader -376.000 -1.040.000 -7.000 -11.000 -9.000
Driftsresultat -376.000 -1.040.000 -7.000 -11.000 -9.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.147.000 0 0 0
Finans 0 -1.147.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -376.000 -2.187.000 -7.000 -11.000 -9.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 1.677.000 1.137.000 1.137.000
Sum anleggsmidler 0 0 1.677.000 1.137.000 1.137.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 4.000 9.000 6.000 17.000
Sum omløpsmidler 0 4.000 9.000 6.000 17.000
Sum eiendeler 0 4.000 1.686.000 1.143.000 1.154.000
Sum opptjent egenkapital -309.000 -1.360.000 827.000 834.000 845.000
Sum egenkapital 0 -1.052.000 1.136.000 1.143.000 1.154.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 1.040.000 540.000 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 16.000 11.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 16.000 11.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 0 5.000 1.687.000 1.143.000 1.154.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 0 -12.000 -2.000 6.000 17.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.8
Likviditetsgrad 2 0 0.3 0.8 0 0.0
Soliditet 67.3 1 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.9
Gjeldsgrad 0.5 0 0.0
Total kapitalrentabilitet -0.4 -0.8
Signatur
25.09.2020
STYRET I FELLESSKAP
Prokurister
25.09.2020
STYRETS LEDER ALENE
PROKURA
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex