Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Marie Sjølies Legat
Juridisk navn:  Marie Sjølies Legat
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62467118
C/O Karl Sigurd Hole Moraveien 19 C/O Ingar Simensen Moraveien 5 Fax:
2485 Rendalen 2485 Rendalen
Fylke: Kommune:
Hedmark Rendalen
Org.nr: 869902462
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 9/29/1932
Foretakstype: STI
Revisor: Revisorkonsult AS
Regnskapsfører: Rendalen Regnskap Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
-49.09%
Resultat  
  
-66.67%
Egenkapital  
  
-5.25%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 28.000 55.000 220.000 366.000 166.000
Resultat: -15.000 -9.000 -30.000 3.000 -63.000
Egenkapital: 307.000 324.000 320.000 352.000 349.000
Regnskap for  Marie Sjølies Legat
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 28.000 55.000 220.000 366.000 166.000
Driftskostnader -45.000 -67.000 -253.000 -365.000 -229.000
Driftsresultat -18.000 -11.000 -33.000 2.000 -63.000
Finansinntekter 2.000 2.000 2.000 2.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 2.000 2.000 2.000 2.000 0
Resultat før skatt -15.000 -9.000 -30.000 3.000 -63.000
Skattekostnad -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -2.000
Årsresultat -16.000 -10.000 -31.000 2.000 -65.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
Sum omløpsmidler 10.000 31.000 78.000 91.000 59.000
Sum eiendeler 310.000 331.000 378.000 391.000 359.000
Sum opptjent egenkapital 307.000 324.000 320.000 352.000 349.000
Sum egenkapital 307.000 324.000 320.000 352.000 349.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.000 7.000 58.000 39.000 10.000
Sum gjeld og egenkapital 310.000 331.000 378.000 391.000 359.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.000 23.000 183.000 344.000 146.000
Andre inntekter 23.000 31.000 36.000 22.000 20.000
Driftsinntekter 28.000 55.000 220.000 366.000 166.000
Varekostnad 0 -7.000 -127.000 -195.000 -112.000
Lønninger -5.000 -17.000 -58.000 -61.000 -54.000
Avskrivning 0 0 0 0 -63.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -40.000 -43.000 -68.000 -109.000 0
Driftskostnader -45.000 -67.000 -253.000 -365.000 -229.000
Driftsresultat -18.000 -11.000 -33.000 2.000 -63.000
Finansinntekter 2.000 2.000 2.000 2.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 2.000 2.000 2.000 2.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -16.000 -10.000 -31.000 2.000 -65.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 6.000 71.000 59.000 0
Andre fordringer 2.000 1.000 2.000 5.000 35.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 8.000 24.000 5.000 27.000 24.000
Sum omløpsmidler 10.000 31.000 78.000 91.000 59.000
Sum eiendeler 310.000 331.000 378.000 391.000 359.000
Sum opptjent egenkapital 307.000 324.000 320.000 352.000 349.000
Sum egenkapital 307.000 324.000 320.000 352.000 349.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2.000 0 38.000 6.000 3.000
Betalbar skatt 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000
Skyldig offentlige avgifter -2.000 5.000 13.000 27.000 4.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.000 1.000 5.000 6.000 0
Sum kortsiktig gjeld 3.000 7.000 58.000 39.000 10.000
Sum gjeld og egenkapital 310.000 331.000 378.000 391.000 359.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.000 24.000 20.000 52.000 49.000
Likviditetsgrad 1 3.3 4.4 1.3 2.3 5.9
Likviditetsgrad 2 3.3 4.4 1.3 2.4 6.0
Soliditet 9 97.9 84.7 90.0 97.2
Resultatgrad -64.3 0.5 -38.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0.2 0.1 0.0
Total kapitalrentabilitet -5.2 -2.7 -8.2 1.0 -17.5
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex