Marin Eiendom AS
Juridisk navn:  Marin Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70083400
Postboks 13 Fax: 70083401
6070 Tjørvåg 6070 Tjørvåg
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Herøy (Møre Og Romsdal)
Org.nr: 994564528
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 8/31/2009
Foretakstype: AS
Revisor: Contabile As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.6%
Resultat  
  
2303.5%
Egenkapital  
  
-20.28%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 4.185.000 4.119.000 3.979.000 3.890.000 3.809.000
Resultat: 142.143.000 5.914.000 5.798.000 5.195.000 4.209.000
Egenkapital: 44.744.000 56.129.000 53.701.000 48.694.000 44.217.000
Regnskap for  Marin Eiendom AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4.185.000 4.119.000 3.979.000 3.890.000 3.809.000
Driftskostnader -1.216.000 -971.000 -997.000 -988.000 -1.166.000
Driftsresultat 2.969.000 3.147.000 2.982.000 2.902.000 2.643.000
Finansinntekter 139.174.000 2.865.000 2.817.000 2.298.000 1.566.000
Finanskostnader 0 -97.000 0 -5.000 0
Finans 139.174.000 2.768.000 2.817.000 2.293.000 1.566.000
Resultat før skatt 142.143.000 5.914.000 5.798.000 5.195.000 4.209.000
Skattekostnad -790.000 -792.000 -791.000 -717.000 -657.000
Årsresultat 141.353.000 5.122.000 5.007.000 4.477.000 3.552.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 25.877.000 44.734.000 41.740.000 42.371.000 28.555.000
Sum omløpsmidler 23.707.000 16.628.000 13.997.000 8.114.000 17.606.000
Sum eiendeler 49.584.000 61.362.000 55.737.000 50.485.000 46.161.000
Sum opptjent egenkapital 44.644.000 56.029.000 53.601.000 48.594.000 44.117.000
Sum egenkapital 44.744.000 56.129.000 53.701.000 48.694.000 44.217.000
Sum langsiktig gjeld 447.000 521.000 580.000 613.000 754.000
Sum kortsiktig gjeld 4.393.000 4.712.000 1.455.000 1.177.000 1.190.000
Sum gjeld og egenkapital 49.584.000 61.362.000 55.736.000 50.484.000 46.161.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.185.000 4.119.000 3.979.000 0 0
Andre inntekter 0 0 0 3.890.000 3.809.000
Driftsinntekter 4.185.000 4.119.000 3.979.000 3.890.000 3.809.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 -28.000
Avskrivning -836.000 -836.000 -836.000 -821.000 -928.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -380.000 -135.000 -161.000 -167.000 -210.000
Driftskostnader -1.216.000 -971.000 -997.000 -988.000 -1.166.000
Driftsresultat 2.969.000 3.147.000 2.982.000 2.902.000 2.643.000
Finansinntekter 139.174.000 2.865.000 2.817.000 2.298.000 1.566.000
Finanskostnader 0 -97.000 0 -5.000 0
Finans 139.174.000 2.768.000 2.817.000 2.293.000 1.566.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -152.738.000 0 0 0 0
Årsresultat 141.353.000 5.122.000 5.007.000 4.477.000 3.552.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 24.464.000 25.068.000 25.262.000 26.098.000 26.657.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 24.464.000 25.068.000 25.262.000 26.098.000 26.657.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.413.000 19.666.000 16.478.000 16.273.000 1.898.000
Sum anleggsmidler 25.877.000 44.734.000 41.740.000 42.371.000 28.555.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 400.000
Andre fordringer 0 784.000 784.000 784.000 785.000
Sum investeringer 168.000 217.000 233.000 171.000 483.000
Kasse, bank 23.539.000 15.626.000 12.979.000 7.159.000 15.938.000
Sum omløpsmidler 23.707.000 16.628.000 13.997.000 8.114.000 17.606.000
Sum eiendeler 49.584.000 61.362.000 55.737.000 50.485.000 46.161.000
Sum opptjent egenkapital 44.644.000 56.029.000 53.601.000 48.594.000 44.117.000
Sum egenkapital 44.744.000 56.129.000 53.701.000 48.694.000 44.217.000
Sum avsetninger til forpliktelser 447.000 521.000 580.000 613.000 754.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 447.000 521.000 580.000 613.000 754.000
Leverandørgjeld 11.000 0 11.000 10.000 0
Betalbar skatt 863.000 0 824.000 859.000 867.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 10.000
Utbytte -152.738.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.019.000 4.712.000 620.000 309.000 312.000
Sum kortsiktig gjeld 4.393.000 4.712.000 1.455.000 1.177.000 1.190.000
Sum gjeld og egenkapital 49.584.000 61.362.000 55.736.000 50.484.000 46.161.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 19.314.000 11.916.000 12.542.000 6.937.000 16.416.000
Likviditetsgrad 1 5.4 3.5 9.6 6.9 14.8
Likviditetsgrad 2 5.4 3.5 9.6 6.9 14.8
Soliditet 90.2 91.5 96.3 96.5 95.8
Resultatgrad 70.9 76.4 74.9 74.6 69.4
Rentedekningsgrad 32.4 1040.0
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 286.7 9.8 10.4 10.3 9.1
Signatur
11.10.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex