Marin Group AS
Juridisk navn:  Marin Group AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70083400
Postboks 13 Fax: 70083401
6070 Tjørvåg 6070 Tjørvåg
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Herøy (Møre Og Romsdal)
Org.nr: 994564609
Aksjekapital: 4.145.162 NOK
Etableringsdato: 8/31/2009
Foretakstype: AS
Revisor: Contabile As
Utvikling:
Omsetning  
  
8.27%
Resultat  
  
2059.63%
Egenkapital  
  
824.46%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 144.000 133.000 134.000 138.000 450.000
Resultat: 158.258.000 7.328.000 767.000 30.691.000 31.005.000
Egenkapital: 98.815.000 10.689.000 89.319.000 103.707.000 73.163.000
Regnskap for  Marin Group AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 144.000 133.000 134.000 138.000 450.000
Driftskostnader -261.000 -211.000 -267.000 -228.000 -217.000
Driftsresultat -116.000 -78.000 -134.000 -89.000 233.000
Finansinntekter 158.381.000 7.406.000 921.000 31.722.000 30.772.000
Finanskostnader -7.000 0 -20.000 -942.000 0
Finans 158.374.000 7.406.000 901.000 30.780.000 30.772.000
Resultat før skatt 158.258.000 7.328.000 767.000 30.691.000 31.005.000
Skattekostnad -132.000 -959.000 -155.000 -147.000 -187.000
Årsresultat 158.126.000 6.370.000 612.000 30.544.000 30.818.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 61.494.000 60.483.000 32.603.000 32.787.000 33.064.000
Sum omløpsmidler 56.542.000 38.061.000 57.666.000 71.729.000 56.141.000
Sum eiendeler 118.036.000 98.544.000 90.269.000 104.516.000 89.205.000
Sum opptjent egenkapital 94.670.000 6.544.000 85.174.000 99.562.000 69.018.000
Sum egenkapital 98.815.000 10.689.000 89.319.000 103.707.000 73.163.000
Sum langsiktig gjeld 41.000 70.000 61.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 19.180.000 87.786.000 888.000 809.000 16.042.000
Sum gjeld og egenkapital 118.036.000 98.545.000 90.268.000 104.516.000 89.205.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 144.000 133.000 134.000 138.000 450.000
Driftsinntekter 144.000 133.000 134.000 138.000 450.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 -44.000 0 0
Avskrivning -130.000 -130.000 -130.000 -130.000 -130.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -131.000 -81.000 -93.000 -98.000 -87.000
Driftskostnader -261.000 -211.000 -267.000 -228.000 -217.000
Driftsresultat -116.000 -78.000 -134.000 -89.000 233.000
Finansinntekter 158.381.000 7.406.000 921.000 31.722.000 30.772.000
Finanskostnader -7.000 0 -20.000 -942.000 0
Finans 158.374.000 7.406.000 901.000 30.780.000 30.772.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -70.000.000 0 0 0 -15.000.000
Årsresultat 158.126.000 6.370.000 612.000 30.544.000 30.818.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 54.000 201.000
Fast eiendom 3.113.000 3.243.000 3.373.000 3.503.000 3.633.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 3.113.000 3.243.000 3.373.000 3.503.000 3.633.000
Sum finansielle anleggsmidler 58.380.000 57.240.000 29.230.000 29.230.000 29.230.000
Sum anleggsmidler 61.494.000 60.483.000 32.603.000 32.787.000 33.064.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 7.566.000 6.635.000 22.000 30.017.000 30.035.000
Sum investeringer 8.310.000 8.399.000 4.117.000 3.908.000 5.863.000
Kasse, bank 40.667.000 23.027.000 53.526.000 37.804.000 20.244.000
Sum omløpsmidler 56.542.000 38.061.000 57.666.000 71.729.000 56.141.000
Sum eiendeler 118.036.000 98.544.000 90.269.000 104.516.000 89.205.000
Sum opptjent egenkapital 94.670.000 6.544.000 85.174.000 99.562.000 69.018.000
Sum egenkapital 98.815.000 10.689.000 89.319.000 103.707.000 73.163.000
Sum avsetninger til forpliktelser 41.000 70.000 61.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 41.000 70.000 61.000 0 0
Leverandørgjeld 0 0 23.000 6.000 8.000
Betalbar skatt 161.000 0 40.000 0 231.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -70.000.000 0 0 0 -15.000.000
Annen kortsiktig gjeld 9.019.000 87.786.000 826.000 803.000 803.000
Sum kortsiktig gjeld 19.180.000 87.786.000 888.000 809.000 16.042.000
Sum gjeld og egenkapital 118.036.000 98.545.000 90.268.000 104.516.000 89.205.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 37.362.000 -49.725.000 56.778.000 70.920.000 40.099.000
Likviditetsgrad 1 2.9 0.4 64.9 88.7 3.5
Likviditetsgrad 2 2.9 0.4 64.9 88.7 3.5
Soliditet 83.7 10.8 98.9 99.2 82.0
Resultatgrad -80.6 -58.6 -64.5 51.8
Rentedekningsgrad -16.6 -6.7 33.6
Gjeldsgrad 0.2 8.2 0 0.0 0.2
Total kapitalrentabilitet 134.1 7.4 0.9 30.3 34.8
Signatur
29.12.2009
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex