Marine Associates As
Juridisk navn:  Marine Associates As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Sædalsvegen 113 Sædalsvegen 113 Fax:
5099 Bergen 5099 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 917360154
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 4/21/2016
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
-300%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 22.000 0 26.000
Resultat: -38.000 0 22.000
Egenkapital: -60.000 30.000 30.000
Regnskap for  Marine Associates As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 22.000 0 26.000
Driftskostnader -60.000 0 -4.000
Driftsresultat -38.000 0 22.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt -38.000 0 22.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -38.000 0 22.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 102.000 74.000 94.000
Sum eiendeler 102.000 74.000 94.000
Sum opptjent egenkapital -90.000 0 0
Sum egenkapital -60.000 30.000 30.000
Sum langsiktig gjeld 0 44.000 63.000
Sum kortsiktig gjeld 161.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 101.000 74.000 93.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 22.000 0 23.000
Andre inntekter 0 0 3.000
Driftsinntekter 22.000 0 26.000
Varekostnad 0 0 -2.000
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -60.000 0 -2.000
Driftskostnader -60.000 0 -4.000
Driftsresultat -38.000 0 22.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -38.000 0 22.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 -1.000
Kundefordringer -2.000 0 3.000
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 104.000 74.000 92.000
Sum omløpsmidler 102.000 74.000 94.000
Sum eiendeler 102.000 74.000 94.000
Sum opptjent egenkapital -90.000 0 0
Sum egenkapital -60.000 30.000 30.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 44.000 63.000
Leverandørgjeld 80.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 8.000 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 73.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 161.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 101.000 74.000 93.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -59.000 74.000 94.000
Likviditetsgrad 1 0.6
Likviditetsgrad 2 0.6 0 0
Soliditet -59.4 40.5 32.3
Resultatgrad -172.7 84.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -2.7 1.5 2.1
Total kapitalrentabilitet -37.6 0 23.7
Signatur
24.06.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
24.06.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex