Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Marine Brokers AS
Juridisk navn:  Marine Brokers AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67539310
Granåsen 2 Granåsen 2 Fax: 67531760
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 917718849
Aksjekapital: 130.000 NOK
Etableringsdato: 9/15/1961
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Tandem As
Utvikling:
Omsetning  
  
7.81%
Resultat  
  
-26.06%
Egenkapital  
  
22.75%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 842.000 781.000 762.000 694.000 641.000
Resultat: 522.000 706.000 459.000 490.000 466.000
Egenkapital: 2.390.000 1.947.000 1.749.000 1.669.000 1.545.000
Regnskap for  Marine Brokers AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 842.000 781.000 762.000 694.000 641.000
Driftskostnader -437.000 -424.000 -299.000 -347.000 -302.000
Driftsresultat 405.000 357.000 463.000 348.000 339.000
Finansinntekter 283.000 142.000 205.000 469.000 175.000
Finanskostnader -167.000 207.000 -208.000 -328.000 -48.000
Finans 116.000 349.000 -3.000 141.000 127.000
Resultat før skatt 522.000 706.000 459.000 490.000 466.000
Skattekostnad -79.000 -109.000 -129.000 -116.000 -109.000
Årsresultat 443.000 597.000 331.000 373.000 358.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 14.000 14.000 14.000 14.000 8.000
Sum omløpsmidler 2.455.000 2.342.000 2.175.000 2.053.000 2.150.000
Sum eiendeler 2.469.000 2.356.000 2.189.000 2.067.000 2.158.000
Sum opptjent egenkapital 2.260.000 1.817.000 1.619.000 1.539.000 1.415.000
Sum egenkapital 2.390.000 1.947.000 1.749.000 1.669.000 1.545.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 279.000
Sum kortsiktig gjeld 79.000 410.000 439.000 399.000 334.000
Sum gjeld og egenkapital 2.469.000 2.357.000 2.188.000 2.068.000 2.158.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 842.000 781.000 762.000 694.000 641.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 842.000 781.000 762.000 694.000 641.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -292.000 -240.000 -206.000 -233.000 -228.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -145.000 -184.000 -93.000 -114.000 -74.000
Driftskostnader -437.000 -424.000 -299.000 -347.000 -302.000
Driftsresultat 405.000 357.000 463.000 348.000 339.000
Finansinntekter 283.000 142.000 205.000 469.000 175.000
Finanskostnader -167.000 207.000 -208.000 -328.000 -48.000
Finans 116.000 349.000 -3.000 141.000 127.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -300.000 -250.000 -250.000 -200.000
Årsresultat 443.000 597.000 331.000 373.000 358.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 14.000 14.000 14.000 14.000 8.000
Sum anleggsmidler 14.000 14.000 14.000 14.000 8.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 3.000 0 0
Andre fordringer 70.000 95.000 136.000 128.000 106.000
Sum investeringer 1.801.000 2.166.000 1.796.000 1.859.000 1.988.000
Kasse, bank 584.000 82.000 241.000 67.000 56.000
Sum omløpsmidler 2.455.000 2.342.000 2.175.000 2.053.000 2.150.000
Sum eiendeler 2.469.000 2.356.000 2.189.000 2.067.000 2.158.000
Sum opptjent egenkapital 2.260.000 1.817.000 1.619.000 1.539.000 1.415.000
Sum egenkapital 2.390.000 1.947.000 1.749.000 1.669.000 1.545.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 279.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 79.000 109.000 129.000 116.000 109.000
Skyldig offentlige avgifter 0 1.000 29.000 32.000 25.000
Utbytte 0 -300.000 -250.000 -250.000 -200.000
Annen kortsiktig gjeld 0 0 31.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 79.000 410.000 439.000 399.000 334.000
Sum gjeld og egenkapital 2.469.000 2.357.000 2.188.000 2.068.000 2.158.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.376.000 1.932.000 1.736.000 1.654.000 1.816.000
Likviditetsgrad 1 31.1 5.7 5.0 5.1 6.4
Likviditetsgrad 2 31.1 5.7 5.0 5.2 6.5
Soliditet 96.8 82.6 79.9 80.7 71.6
Resultatgrad 48.1 45.7 60.8 50.1 52.9
Rentedekningsgrad 2.4 -1.7 3.2 2.5 10.7
Gjeldsgrad 0 0.2 0.3 0.2 0.4
Total kapitalrentabilitet 27.9 21.2 30.5 39.5 23.8
Signatur
25.04.2013
STYRETS FORMANN.
Prokurister
11.11.2014
PROKURA HVER FOR SEG
HOLTER-SØRENSEN PEDER
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2015
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex