Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Marine Care Scandinavia As
Juridisk navn:  Marine Care Scandinavia As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55510500
Tveiteråsvegen 12 Tveiteråsvegen 12 Fax:
5232 Paradis 5232 Paradis
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 912255247
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 7/16/2013
Foretakstype: AS
Revisor: Meidell Revisjon Og Regnskap
Utvikling:
Omsetning  
  
12.47%
Resultat  
  
1105.17%
Egenkapital  
  
10.05%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 15.427.000 13.717.000 15.141.000 16.293.000 20.515.000
Resultat: 583.000 -58.000 807.000 1.193.000 2.843.000
Egenkapital: 1.412.000 1.283.000 1.360.000 1.282.000 920.000
Regnskap for  Marine Care Scandinavia As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 15.427.000 13.717.000 15.141.000 16.293.000 20.515.000
Driftskostnader -14.804.000 -13.794.000 -14.392.000 -14.942.000 -17.706.000
Driftsresultat 623.000 -76.000 749.000 1.351.000 2.808.000
Finansinntekter 3.000 19.000 58.000 208.000 38.000
Finanskostnader -43.000 0 0 -366.000 -3.000
Finans -40.000 19.000 58.000 -158.000 35.000
Resultat før skatt 583.000 -58.000 807.000 1.193.000 2.843.000
Skattekostnad -155.000 -18.000 -228.000 -331.000 -811.000
Årsresultat 428.000 -76.000 578.000 861.000 2.032.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 50.000 74.000 84.000 109.000 70.000
Sum omløpsmidler 4.070.000 3.656.000 2.847.000 4.588.000 4.781.000
Sum eiendeler 4.120.000 3.730.000 2.931.000 4.697.000 4.851.000
Sum opptjent egenkapital 1.382.000 1.253.000 1.330.000 1.252.000 890.000
Sum egenkapital 1.412.000 1.283.000 1.360.000 1.282.000 920.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 15.000 24.000 7.000
Sum kortsiktig gjeld 2.708.000 2.446.000 1.556.000 3.391.000 3.924.000
Sum gjeld og egenkapital 4.120.000 3.729.000 2.931.000 4.697.000 4.851.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 15.324.000 13.712.000 15.141.000 16.293.000 20.515.000
Andre inntekter 103.000 6.000 0 0 0
Driftsinntekter 15.427.000 13.717.000 15.141.000 16.293.000 20.515.000
Varekostnad -11.515.000 -10.618.000 -11.381.000 -12.493.000 -15.131.000
Lønninger -2.063.000 -2.345.000 -2.184.000 -1.631.000 -1.586.000
Avskrivning -25.000 -19.000 -25.000 -23.000 -13.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.201.000 -812.000 -802.000 -795.000 -976.000
Driftskostnader -14.804.000 -13.794.000 -14.392.000 -14.942.000 -17.706.000
Driftsresultat 623.000 -76.000 749.000 1.351.000 2.808.000
Finansinntekter 3.000 19.000 58.000 208.000 38.000
Finanskostnader -43.000 0 0 -366.000 -3.000
Finans -40.000 19.000 58.000 -158.000 35.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -300.000 0 -500.000 -500.000 -1.500.000
Årsresultat 428.000 -76.000 578.000 861.000 2.032.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 10.000 8.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 40.000 65.000 84.000 109.000 70.000
Sum varige driftsmidler 40.000 65.000 84.000 109.000 70.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 50.000 74.000 84.000 109.000 70.000
Varebeholdning 26.000 23.000 10.000 0 0
Kundefordringer 1.471.000 1.558.000 846.000 1.981.000 2.194.000
Andre fordringer 82.000 173.000 174.000 179.000 127.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.490.000 1.902.000 1.817.000 2.428.000 2.460.000
Sum omløpsmidler 4.070.000 3.656.000 2.847.000 4.588.000 4.781.000
Sum eiendeler 4.120.000 3.730.000 2.931.000 4.697.000 4.851.000
Sum opptjent egenkapital 1.382.000 1.253.000 1.330.000 1.252.000 890.000
Sum egenkapital 1.412.000 1.283.000 1.360.000 1.282.000 920.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 15.000 24.000 7.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 15.000 24.000 7.000
Leverandørgjeld 1.757.000 1.946.000 463.000 2.051.000 1.322.000
Betalbar skatt 156.000 41.000 238.000 314.000 814.000
Skyldig offentlige avgifter 147.000 120.000 168.000 146.000 151.000
Utbytte -300.000 0 -500.000 -500.000 -1.500.000
Annen kortsiktig gjeld 347.000 339.000 188.000 379.000 137.000
Sum kortsiktig gjeld 2.708.000 2.446.000 1.556.000 3.391.000 3.924.000
Sum gjeld og egenkapital 4.120.000 3.729.000 2.931.000 4.697.000 4.851.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.362.000 1.210.000 1.291.000 1.197.000 857.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.5 1.8 1.4 1.2
Likviditetsgrad 2 1.5 1.5 1.8 1.4 1.3
Soliditet 34.3 34.4 46.4 27.3 19.0
Resultatgrad 4 -0.6 4.9 8.3 13.7
Rentedekningsgrad 14.5 3.7 948.7
Gjeldsgrad 1.9 1.9 1.2 2.7 4.3
Total kapitalrentabilitet 15.2 -1.5 27.5 33.2 58.7
Signatur
10.01.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
10.01.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex