Marine Global Group AS
Juridisk navn:  Marine Global Group AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38346400
Stranden 87 Bakkeveien 12 Fax: 38346450
0250 Oslo 4580 Lyngdal
Fylke: Kommune:
Agder Lyngdal
Org.nr: 984366183
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 3/18/2002
Foretakstype: AS
Tidligere navn: marine global consultants as
Revisor: Revisorgruppen Agder AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-99.46%
Egenkapital  
  
-7.65%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 31.000
Resultat: 394.000 73.370.000 7.945.000 -33.000 -144.000
Egenkapital: 85.410.000 92.488.000 20.278.000 12.361.000 12.394.000
Regnskap for  Marine Global Group AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 31.000
Driftskostnader -66.000 -207.000 2.343.000 -474.000 -198.000
Driftsresultat -66.000 -207.000 2.343.000 -474.000 -166.000
Finansinntekter 461.000 73.578.000 5.611.000 484.000 22.000
Finanskostnader -1.000 0 -8.000 -42.000 0
Finans 460.000 73.578.000 5.603.000 442.000 22.000
Resultat før skatt 394.000 73.370.000 7.945.000 -33.000 -144.000
Skattekostnad -181.000 -160.000 0 0 0
Årsresultat 213.000 73.210.000 7.945.000 -33.000 -144.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.319.000 19.867.000 10.541.000 10.703.000 6.529.000
Sum omløpsmidler 84.926.000 74.326.000 11.281.000 3.203.000 7.409.000
Sum eiendeler 87.245.000 94.193.000 21.822.000 13.906.000 13.938.000
Sum opptjent egenkapital 85.309.000 92.387.000 20.177.000 12.260.000 12.293.000
Sum egenkapital 85.410.000 92.488.000 20.278.000 12.361.000 12.394.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.835.000 1.705.000 1.544.000 1.544.000 1.544.000
Sum gjeld og egenkapital 87.245.000 94.193.000 21.822.000 13.905.000 13.938.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 31.000
Driftsinntekter 0 0 0 0 31.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -66.000 -207.000 2.343.000 -474.000 -198.000
Driftskostnader -66.000 -207.000 2.343.000 -474.000 -198.000
Driftsresultat -66.000 -207.000 2.343.000 -474.000 -166.000
Finansinntekter 461.000 73.578.000 5.611.000 484.000 22.000
Finanskostnader -1.000 0 -8.000 -42.000 0
Finans 460.000 73.578.000 5.603.000 442.000 22.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 213.000 73.210.000 7.945.000 -33.000 -144.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 2.319.000 19.867.000 10.541.000 10.703.000 6.529.000
Sum anleggsmidler 2.319.000 19.867.000 10.541.000 10.703.000 6.529.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 2.273.000 2.228.000 0 1.600.000
Sum investeringer 79.927.000 0 0 0 0
Kasse, bank 4.999.000 72.053.000 9.053.000 3.203.000 5.809.000
Sum omløpsmidler 84.926.000 74.326.000 11.281.000 3.203.000 7.409.000
Sum eiendeler 87.245.000 94.193.000 21.822.000 13.906.000 13.938.000
Sum opptjent egenkapital 85.309.000 92.387.000 20.177.000 12.260.000 12.293.000
Sum egenkapital 85.410.000 92.488.000 20.278.000 12.361.000 12.394.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 181.000 160.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 109.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.544.000 1.544.000 1.544.000 1.544.000 1.544.000
Sum kortsiktig gjeld 1.835.000 1.705.000 1.544.000 1.544.000 1.544.000
Sum gjeld og egenkapital 87.245.000 94.193.000 21.822.000 13.905.000 13.938.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 83.091.000 72.621.000 9.737.000 1.659.000 5.865.000
Likviditetsgrad 1 46.3 43.6 7.3 2.1 4.8
Likviditetsgrad 2 46.3 43.6 7.3 2.1 4.8
Soliditet 97.9 98.2 92.9 88.9 88.9
Resultatgrad -535.5
Rentedekningsgrad 292.9 -11.3
Gjeldsgrad 0 0 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 0.5 77.9 36.4 0.1 -1.0
Signatur
01.10.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex