Marine Harvest Holding AS
Juridisk navn:  Marine Harvest Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 21562300
Postboks 4102 Sandviken Sandviksbodene 77A Fax:
5835 Bergen 5035 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 976841220
Aksjekapital: 1.198.618.290 NOK
Etableringsdato: 7/18/1996
Foretakstype: AS
Tidligere navn: fjord seafood as
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Progresso As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-27.41%
Egenkapital  
  
3.83%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 464.683.000 640.147.000 298.509.000 98.610.000 67.823.000
Egenkapital: 8.106.097.000 7.807.168.000 7.171.772.000 6.871.788.000 6.777.234.000
Regnskap for  Marine Harvest Holding AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -2.674.000 -1.026.000 -510.000 -580.000 -1.304.000
Driftsresultat -2.674.000 -1.026.000 -510.000 -580.000 -1.304.000
Finansinntekter 478.681.000 641.808.000 299.702.000 99.742.000 69.685.000
Finanskostnader -11.324.000 -635.000 -682.000 -551.000 -558.000
Finans 467.357.000 641.173.000 299.020.000 99.191.000 69.127.000
Resultat før skatt 464.683.000 640.147.000 298.509.000 98.610.000 67.823.000
Skattekostnad -10.782.000 -5.700.000 -736.000 -838.000 -634.000
Årsresultat 453.901.000 634.447.000 297.773.000 97.772.000 67.189.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.036.208.000 6.588.115.000 6.854.185.000 6.733.446.000 6.718.876.000
Sum omløpsmidler 2.133.228.000 1.248.258.000 346.467.000 164.239.000 81.909.000
Sum eiendeler 8.169.436.000 7.836.373.000 7.200.652.000 6.897.685.000 6.800.785.000
Sum opptjent egenkapital 456.004.000 2.544.795.000 1.909.399.000 1.609.416.000 1.514.861.000
Sum egenkapital 8.106.097.000 7.807.168.000 7.171.772.000 6.871.788.000 6.777.234.000
Sum langsiktig gjeld 49.022.000 23.926.000 26.450.000 22.993.000 20.885.000
Sum kortsiktig gjeld 14.316.000 5.280.000 2.430.000 2.904.000 2.666.000
Sum gjeld og egenkapital 8.169.436.000 7.836.374.000 7.200.652.000 6.897.686.000 6.800.785.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.674.000 -1.026.000 -510.000 -580.000 -1.304.000
Driftskostnader -2.674.000 -1.026.000 -510.000 -580.000 -1.304.000
Driftsresultat -2.674.000 -1.026.000 -510.000 -580.000 -1.304.000
Finansinntekter 478.681.000 641.808.000 299.702.000 99.742.000 69.685.000
Finanskostnader -11.324.000 -635.000 -682.000 -551.000 -558.000
Finans 467.357.000 641.173.000 299.020.000 99.191.000 69.127.000
Konsernbidrag 0 0 0 -2.044.000 -615.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 453.901.000 634.447.000 297.773.000 97.772.000 67.189.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 5.564.000 6.478.000 6.036.000 5.560.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 6.036.208.000 6.582.551.000 6.847.707.000 6.727.410.000 6.713.316.000
Sum anleggsmidler 6.036.208.000 6.588.115.000 6.854.185.000 6.733.446.000 6.718.876.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 2.130.703.000 1.248.081.000 346.300.000 164.207.000 81.909.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.525.000 177.000 167.000 32.000 0
Sum omløpsmidler 2.133.228.000 1.248.258.000 346.467.000 164.239.000 81.909.000
Sum eiendeler 8.169.436.000 7.836.373.000 7.200.652.000 6.897.685.000 6.800.785.000
Sum opptjent egenkapital 456.004.000 2.544.795.000 1.909.399.000 1.609.416.000 1.514.861.000
Sum egenkapital 8.106.097.000 7.807.168.000 7.171.772.000 6.871.788.000 6.777.234.000
Sum avsetninger til forpliktelser 49.022.000 23.926.000 26.450.000 22.993.000 20.885.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 49.022.000 23.926.000 26.450.000 22.993.000 20.885.000
Leverandørgjeld 64.000 0 32.000 36.000 0
Betalbar skatt 12.002.000 5.037.000 1.878.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.185.000 242.000 395.000 114.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 64.000 1.000 125.000 2.755.000 2.666.000
Sum kortsiktig gjeld 14.316.000 5.280.000 2.430.000 2.904.000 2.666.000
Sum gjeld og egenkapital 8.169.436.000 7.836.374.000 7.200.652.000 6.897.686.000 6.800.785.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.118.912.000 1.242.978.000 344.037.000 161.335.000 79.243.000
Likviditetsgrad 1 1 236.4 142.6 56.6 30.7
Likviditetsgrad 2 1 236.4 142.6 56.6 30.8
Soliditet 99.2 99.6 99.6 99.6 99.7
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.2 -1.6 -0.7 -1.1 122.5
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 5.8 8.2 4.2 1.4 1.0
Signatur
09.09.2020
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG. STYRETS LEDER ALENE.
DAGLIG LEDER ALENE. TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
13.05.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex