Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Marine Operations As
Juridisk navn:  Marine Operations As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Kræmmervikveien 32 Kræmmervikveien 32 Fax:
8373 Ballstad 8373 Ballstad
Fylke: Kommune:
Nordland Vestvågøy
Org.nr: 913150538
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 1/20/2014
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-25.57%
Resultat  
  
374.91%
Egenkapital  
  
278.04%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.589.000 2.135.000 1.068.000 419.000 2.251.000
Resultat: 778.000 -283.000 -76.000 -116.000 402.000
Egenkapital: 381.000 -214.000 69.000 208.000 324.000
Regnskap for  Marine Operations As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.589.000 2.135.000 1.068.000 419.000 2.251.000
Driftskostnader -709.000 -2.311.000 -1.028.000 -475.000 -1.849.000
Driftsresultat 879.000 -177.000 39.000 -55.000 402.000
Finansinntekter 0 0 0 3.000 0
Finanskostnader -101.000 -106.000 -115.000 -64.000 0
Finans -101.000 -106.000 -115.000 -61.000 0
Resultat før skatt 778.000 -283.000 -76.000 -116.000 402.000
Skattekostnad -184.000 0 -63.000 0 -109.000
Årsresultat 594.000 -283.000 -139.000 -116.000 294.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.160.000 2.292.000 2.423.000 2.498.000 0
Sum omløpsmidler 537.000 322.000 331.000 334.000 2.532.000
Sum eiendeler 2.697.000 2.614.000 2.754.000 2.832.000 2.532.000
Sum opptjent egenkapital 351.000 -244.000 39.000 178.000 294.000
Sum egenkapital 381.000 -214.000 69.000 208.000 324.000
Sum langsiktig gjeld 2.042.000 2.199.000 2.200.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 275.000 628.000 485.000 2.623.000 2.208.000
Sum gjeld og egenkapital 2.698.000 2.613.000 2.754.000 2.831.000 2.532.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.396.000 1.735.000 668.000 219.000 2.251.000
Andre inntekter 194.000 400.000 400.000 200.000 0
Driftsinntekter 1.589.000 2.135.000 1.068.000 419.000 2.251.000
Varekostnad -91.000 -1.599.000 -319.000 -285.000 -1.793.000
Lønninger -31.000 0 0 0 0
Avskrivning -131.000 -131.000 -131.000 -75.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -456.000 -581.000 -578.000 -115.000 -56.000
Driftskostnader -709.000 -2.311.000 -1.028.000 -475.000 -1.849.000
Driftsresultat 879.000 -177.000 39.000 -55.000 402.000
Finansinntekter 0 0 0 3.000 0
Finanskostnader -101.000 -106.000 -115.000 -64.000 0
Finans -101.000 -106.000 -115.000 -61.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 594.000 -283.000 -139.000 -116.000 294.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.160.000 2.292.000 2.423.000 2.498.000 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.160.000 2.292.000 2.423.000 2.498.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.160.000 2.292.000 2.423.000 2.498.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 464.000 264.000 108.000 279.000 1.082.000
Andre fordringer 72.000 57.000 118.000 0 118.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.000 0 104.000 55.000 1.331.000
Sum omløpsmidler 537.000 322.000 331.000 334.000 2.532.000
Sum eiendeler 2.697.000 2.614.000 2.754.000 2.832.000 2.532.000
Sum opptjent egenkapital 351.000 -244.000 39.000 178.000 294.000
Sum egenkapital 381.000 -214.000 69.000 208.000 324.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.042.000 2.199.000 2.200.000 0 0
Leverandørgjeld 87.000 147.000 35.000 2.620.000 1.673.000
Betalbar skatt 184.000 0 63.000 0 109.000
Skyldig offentlige avgifter 1.000 29.000 102.000 4.000 427.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.000 453.000 285.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 275.000 628.000 485.000 2.623.000 2.208.000
Sum gjeld og egenkapital 2.698.000 2.613.000 2.754.000 2.831.000 2.532.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 262.000 -306.000 -154.000 -2.289.000 324.000
Likviditetsgrad 1 2 0.5 0.7 0.1 1.1
Likviditetsgrad 2 2 0.5 0.7 0.2 1.2
Soliditet 14.1 -8.2 2.5 7.3 12.8
Resultatgrad 55.3 -8.3 3.7 -13.1 17.9
Rentedekningsgrad 8.7 -1.7 0.3 -0.8
Gjeldsgrad 6.1 -13.2 38.9 12.6 6.8
Total kapitalrentabilitet 32.6 -6.8 1.4 -1.8 15.9
Signatur
08.12.2014
STYRETS LEDER ALENE.
SIGNATUR
SVEINBJØRNSDOTTIR GUDRUN LARA
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex