Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Marine Parts & Propulsion As
Juridisk navn:  Marine Parts & Propulsion As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56123090
Stamsneset 100 Stamsneset 100 Fax:
5252 Søreidgrend 5252 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 920412726
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 2/8/2018 4
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 7.272.000
Resultat: 169.000
Egenkapital: 320.000
Regnskap for  Marine Parts & Propulsion As
Resultat 2018
Driftsinntekter 7.272.000
Driftskostnader -7.076.000
Driftsresultat 195.000
Finansinntekter 5.000
Finanskostnader -31.000
Finans -26.000
Resultat før skatt 169.000
Skattekostnad -44.000
Årsresultat 126.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 176.000
Sum omløpsmidler 2.645.000
Sum eiendeler 2.821.000
Sum opptjent egenkapital 120.000
Sum egenkapital 320.000
Sum langsiktig gjeld 7.000
Sum kortsiktig gjeld 2.494.000
Sum gjeld og egenkapital 2.821.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.272.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 7.272.000
Varekostnad -5.537.000
Lønninger -763.000
Avskrivning -10.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -766.000
Driftskostnader -7.076.000
Driftsresultat 195.000
Finansinntekter 5.000
Finanskostnader -31.000
Finans -26.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 126.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 176.000
Sum varige driftsmidler 176.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 176.000
Varebeholdning 378.000
Kundefordringer 655.000
Andre fordringer 599.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 1.013.000
Sum omløpsmidler 2.645.000
Sum eiendeler 2.821.000
Sum opptjent egenkapital 120.000
Sum egenkapital 320.000
Sum avsetninger til forpliktelser 7.000
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 7.000
Leverandørgjeld 1.852.000
Betalbar skatt 36.000
Skyldig offentlige avgifter 513.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 92.000
Sum kortsiktig gjeld 2.494.000
Sum gjeld og egenkapital 2.821.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 151.000
Likviditetsgrad 1 1.1
Likviditetsgrad 2 0.9
Soliditet 11.3
Resultatgrad 2.7
Rentedekningsgrad 6.3
Gjeldsgrad 7.8
Total kapitalrentabilitet 7.1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex