Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Marius Hognestad Motorsport As
Juridisk navn:  Marius Hognestad Motorsport As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91632853
Kvileitet 74 Kvileitet 74 Fax:
4365 Nærbø 4365 Nærbø
Fylke: Kommune:
Rogaland
Org.nr: 913973275
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 7/21/2014
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
20.9%
Resultat  
  
30%
Egenkapital  
  
21.28%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 243.000 201.000 201.000 209.000 59.000
Resultat: 39.000 30.000 39.000 69.000 12.000
Egenkapital: 171.000 141.000 118.000 89.000 39.000
Regnskap for  Marius Hognestad Motorsport As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 243.000 201.000 201.000 209.000 59.000
Driftskostnader -205.000 -171.000 -162.000 -140.000 -47.000
Driftsresultat 39.000 30.000 39.000 69.000 12.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 39.000 30.000 39.000 69.000 12.000
Skattekostnad -9.000 -7.000 -10.000 -19.000 -4.000
Årsresultat 30.000 23.000 29.000 50.000 9.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 183.000 152.000 134.000 106.000 42.000
Sum eiendeler 183.000 152.000 134.000 106.000 42.000
Sum opptjent egenkapital 141.000 111.000 88.000 59.000 9.000
Sum egenkapital 171.000 141.000 118.000 89.000 39.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 12.000 10.000 15.000 17.000 3.000
Sum gjeld og egenkapital 183.000 151.000 133.000 106.000 42.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 243.000 201.000 201.000 209.000 59.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 243.000 201.000 201.000 209.000 59.000
Varekostnad -132.000 -114.000 -103.000 -118.000 -16.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -73.000 -57.000 -59.000 -22.000 -31.000
Driftskostnader -205.000 -171.000 -162.000 -140.000 -47.000
Driftsresultat 39.000 30.000 39.000 69.000 12.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 30.000 23.000 29.000 50.000 9.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 110.000 96.000 109.000 84.000 24.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 72.000 56.000 25.000 21.000 19.000
Sum omløpsmidler 183.000 152.000 134.000 106.000 42.000
Sum eiendeler 183.000 152.000 134.000 106.000 42.000
Sum opptjent egenkapital 141.000 111.000 88.000 59.000 9.000
Sum egenkapital 171.000 141.000 118.000 89.000 39.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 6.000 0 0
Betalbar skatt 9.000 7.000 10.000 19.000 3.000
Skyldig offentlige avgifter 0 4.000 0 -2.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 12.000 10.000 15.000 17.000 3.000
Sum gjeld og egenkapital 183.000 151.000 133.000 106.000 42.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 171.000 142.000 119.000 89.000 39.000
Likviditetsgrad 1 15. 15. 8.9 6.2 14.0
Likviditetsgrad 2 6.1 5.6 1.7 1.3 6.1
Soliditet 93.4 93.4 88.7 84.0 92.9
Resultatgrad 1 14.9 19.4 33.0 20.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1
Total kapitalrentabilitet 21.3 19.9 29.3 65.1 28.6
Signatur
07.08.2014
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
SIGNATUR
HOGNESTAD MARIUS
Prokurister
07.08.2014
DAGLIG LEDER ALENE.
PROKURA
HOGNESTAD MARIUS
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex