Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Marius Landrø AS
Juridisk navn:  Marius Landrø AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90631600
Tora Saxedatters Veg 9 Tora Saxedatters Veg 9 Fax: 73900828
7562 Saksvik 7562 Saksvik
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Malvik
Org.nr: 981905229
Aksjekapital: 850.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 3/27/2000
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsfirmaet Leif Langø AS
Regnskapsfører: Era Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
4.44%
Resultat  
  
280.53%
Egenkapital  
  
8869.23%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 4.960.000 4.749.000 1.697.000 1.684.000 2.954.000
Resultat: 2.847.000 -1.577.000 -111.000 1.256.000 6.271.000
Egenkapital: 2.280.000 -26.000 3.292.000 3.198.000 11.903.000
Regnskap for  Marius Landrø AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4.960.000 4.749.000 1.697.000 1.684.000 2.954.000
Driftskostnader -2.415.000 -5.142.000 -2.376.000 -2.077.000 -1.293.000
Driftsresultat 2.546.000 -392.000 -678.000 -393.000 1.662.000
Finansinntekter 1.634.000 1.181.000 1.370.000 3.029.000 5.250.000
Finanskostnader -1.333.000 -2.365.000 -803.000 -1.379.000 -641.000
Finans 301.000 -1.184.000 567.000 1.650.000 4.609.000
Resultat før skatt 2.847.000 -1.577.000 -111.000 1.256.000 6.271.000
Skattekostnad -539.000 259.000 205.000 103.000 -591.000
Årsresultat 2.307.000 -1.318.000 94.000 1.358.000 5.680.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 27.061.000 31.588.000 19.684.000 20.168.000 26.225.000
Sum omløpsmidler 8.114.000 1.822.000 7.971.000 8.290.000 9.899.000
Sum eiendeler 35.175.000 33.410.000 27.655.000 28.458.000 36.124.000
Sum opptjent egenkapital 1.366.000 -940.000 2.377.000 2.283.000 10.989.000
Sum egenkapital 2.280.000 -26.000 3.292.000 3.198.000 11.903.000
Sum langsiktig gjeld 30.906.000 30.927.000 20.694.000 13.296.000 12.818.000
Sum kortsiktig gjeld 1.988.000 2.510.000 3.669.000 11.965.000 11.403.000
Sum gjeld og egenkapital 35.175.000 33.412.000 27.655.000 28.459.000 36.125.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 2.737.000 0 0 0
Andre inntekter 4.960.000 2.012.000 1.697.000 1.684.000 2.954.000
Driftsinntekter 4.960.000 4.749.000 1.697.000 1.684.000 2.954.000
Varekostnad 0 -2.999.000 0 0 0
Lønninger -873.000 -799.000 -868.000 -795.000 -331.000
Avskrivning -42.000 -34.000 -149.000 -182.000 -184.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.500.000 -1.310.000 -1.359.000 -1.100.000 -778.000
Driftskostnader -2.415.000 -5.142.000 -2.376.000 -2.077.000 -1.293.000
Driftsresultat 2.546.000 -392.000 -678.000 -393.000 1.662.000
Finansinntekter 1.634.000 1.181.000 1.370.000 3.029.000 5.250.000
Finanskostnader -1.333.000 -2.365.000 -803.000 -1.379.000 -641.000
Finans 301.000 -1.184.000 567.000 1.650.000 4.609.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 -1.824.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.307.000 -1.318.000 94.000 1.358.000 5.680.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 76.000 262.000 3.000 0 0
Fast eiendom 22.042.000 26.423.000 15.001.000 15.150.000 21.021.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 385.000 385.000 385.000 385.000 325.000
Sum varige driftsmidler 22.428.000 26.808.000 15.386.000 15.535.000 21.346.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.557.000 4.518.000 4.295.000 4.633.000 4.879.000
Sum anleggsmidler 27.061.000 31.588.000 19.684.000 20.168.000 26.225.000
Varebeholdning 0 0 2.999.000 0 0
Kundefordringer 0 346.000 0 0 7.000
Andre fordringer 36.000 39.000 62.000 30.000 30.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 7.778.000 276.000 1.546.000 5.039.000 2.034.000
Sum omløpsmidler 8.114.000 1.822.000 7.971.000 8.290.000 9.899.000
Sum eiendeler 35.175.000 33.410.000 27.655.000 28.458.000 36.124.000
Sum opptjent egenkapital 1.366.000 -940.000 2.377.000 2.283.000 10.989.000
Sum egenkapital 2.280.000 -26.000 3.292.000 3.198.000 11.903.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 203.000 329.000
Gjeld til kredittinstitutt 1.647.000 2.000.000 2.804.000 2.072.000 5.887.000
Sum langsiktig gjeld 30.906.000 30.927.000 20.694.000 13.296.000 12.818.000
Leverandørgjeld 35.000 42.000 82.000 49.000 32.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 42.000 37.000 79.000 36.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 265.000 431.000 704.000 9.807.000 5.484.000
Sum kortsiktig gjeld 1.988.000 2.510.000 3.669.000 11.965.000 11.403.000
Sum gjeld og egenkapital 35.175.000 33.412.000 27.655.000 28.459.000 36.125.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.126.000 -688.000 4.302.000 -3.675.000 -1.504.000
Likviditetsgrad 1 4.1 0.7 2.2 0.7 0.9
Likviditetsgrad 2 4.1 0.7 1.4 0.7 0.9
Soliditet 6.5 -0.1 11.9 11.2 33.0
Resultatgrad 51.3 -8.3 -23.3 56.3
Rentedekningsgrad 1.9 -0.2 -0.8 1.9 10.8
Gjeldsgrad 14.4 7.4 7.9 2.0
Total kapitalrentabilitet 11.9 2.4 2.5 9.3 19.1
Signatur
26.02.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex