Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Markhus Rør As
Juridisk navn:  Markhus Rør As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Tangavegen 40 Tangavegen 40 Fax:
5620 Tørvikbygd 5620 Tørvikbygd
Fylke: Kommune:
Vestland Kvam
Org.nr: 919559810
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 8/16/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: E. Skogesal Regnskap
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 2.511.000
Resultat: 906.000
Egenkapital: 729.000
Regnskap for  Markhus Rør As
Resultat 2018
Driftsinntekter 2.511.000
Driftskostnader -1.598.000
Driftsresultat 912.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -6.000
Finans -6.000
Resultat før skatt 906.000
Skattekostnad -207.000
Årsresultat 699.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 1.034.000
Sum eiendeler 1.034.000
Sum opptjent egenkapital 699.000
Sum egenkapital 729.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 305.000
Sum gjeld og egenkapital 1.034.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.511.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 2.511.000
Varekostnad -927.000
Lønninger -385.000
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -286.000
Driftskostnader -1.598.000
Driftsresultat 912.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -6.000
Finans -6.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 699.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 181.000
Andre fordringer 771.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 82.000
Sum omløpsmidler 1.034.000
Sum eiendeler 1.034.000
Sum opptjent egenkapital 699.000
Sum egenkapital 729.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 42.000
Betalbar skatt 207.000
Skyldig offentlige avgifter 42.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 14.000
Sum kortsiktig gjeld 305.000
Sum gjeld og egenkapital 1.034.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 729.000
Likviditetsgrad 1 3.4
Likviditetsgrad 2 3.4
Soliditet 70.5
Resultatgrad 36.3
Rentedekningsgrad 1
Gjeldsgrad 0.4
Total kapitalrentabilitet 88.2
Signatur
25.09.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex